Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta28 Eanáir 2022An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 6 nóiméad

Obair shéasúrach san Ísiltír: Scéal Tomáš agus Lívia

I samhradh na bliana 2020, bhí fonn ar Tomáš agus a chailín Lívia a bheith ag obair thar lear san Ísiltír, ach ní raibh siad cinnte conas é sin a bhaint amach. A bhuí leis an líonra EURES, chuaigh siad i dteagmháil leis an ngníomhaireacht Ollannach Flexible Human Services, a bhí in ann cabhrú leo.

Seasonal work in the Netherlands: The story of Tomáš and Lívia

Obair a lorg thar lear

Bhí fonn ar na mic léinn Slóvacacha Tomáš agus Lívia a bheith ag obair san Ísiltír le linn a sosa samhraidh in 2020. “Tá an taisteal ar cheann dár gcaithimh aimsire,” a deir Tomáš, “agus ba mhaith linn daoine de gach aois a spreagadh gan eagla a bheith orthu dul ag obair thar lear, rud a bhfuil buntáistí nach beag ag baint leis.”

Ar dtús, rinne siad iarracht dul i dteagmháil le roinnt gníomhaireachtaí chun obair shéasúrach a lorg, ach níor éirigh leo de bharr na sainriachtanas a bhí acu. Ar deireadh, tháinig siad ar EURES na Slóvaice, a chomhoibrigh le EURES na hÍsiltíre chun iad a chur i dteagmháil leis an ngníomhaireacht Ollannach Flexible Human Services. Shocraigh Flexible Human Services ocht seachtaine d’obair dóibh leis an gcuideachta Triple A Logistics BV san Ollainn Thuaidh, ag tosú in Iúil 2020.

Ocht seachtaine san Ísiltír Thuaidh

Thaistil Tomáš agus Lívia ón tSlóvaic go dtí an Ísiltír Thuaidh ar bhus agus ar thraein. “An chéad seachtain, bhíomar ag ullmhú do dhul ag obair,” a deir Tomáš. “Cé go raibh sé deacair ag an tús, tar éis dhá sheachtain, bhí caidreamh maith leis an bhfoireann agus lenár stiúrthóir bunaithe againn.”

Roghnaigh Tomáš agus Lívia obair san Ísiltír mar gheall ar an bpá réasúnta ann, an dearcadh liobrálach atá ag a muintir agus caoinfhulaingt i leith eachtrannach. Bhí áthas orthu taithí phearsanta a fháil air sin. “Bhraitheamar gur cuireadh fáilte romhainn,” a deir Tomáš. “Chabhraigh siad linn le gach rud; nuair a bhí fadhb againn, chasamar le ceachtar an ghníomhaireacht nó an chuideachta a rabhamar ag obair leo.”

Nuair nach raibh siad ag obair, thapaigh Tomáš agus Lívia an deis taisteal timpeall na hOllainne Thuaidh. “Le linn na n-ocht seachtaine sin, fuaireamar am ag an deireadh seachtaine leas a bhaint as na cathracha nua-aimseartha galánta agus as na nithe is díol spéise éagsúla atá ann,” a mheabhraíonn sé. “Ar ndóigh, d’oibrigh ár bpleananna amach, agus thaistilíomar ar fud thuaisceart na hÍsiltíre.”

Ag filleadh ar an Ísiltír

Tar éis a dtaithí iontach ann in 2020, i samhradh na bliana 2021, chinn Tomáš agus Lívia obair a lorg san Ísiltír arís, agus bhí siad buíoch as tacaíocht EURES  a fháil. “Bhí tús i bhfad níos éasca ag an dara turas, mar bhí a fhios againn cé árbh fhéidir linn dul ina muinín,” arsa Tomáš.

An babhta seo, chuir EURES i dteagmháil le gníomhaireacht Ísiltíreach eile iad, Sagius. I Meitheamh 2021, thaistil siad go dtí an Ísiltír Theas ar bhus (d’aisíoc Sagius a dticéid) chun obair a dhéanamh don chuideachta XPO Logistics.

Saincheisteanna cumarsáide

Ar an drochuair, nuair a shroich siad an Ollainn Theas, bhí moill fhada roimh Tomáš agus an Lívia teacht isteach ar a gcuid cóiríochta. Ina theannta sin, in ainneoin gur tháinig siad ar an Domhnach, níor sannadh obair dóibh go dtí an Déardaoin ina dhiaidh sin.

Ar deireadh, tháinig sé chun solais nach raibh oifig bhunaithe de chuid Sagius  laistigh de XPO Logistics, agus mar sin bhí an obair á comhordú trí ghníomhaireacht eile, Adecco. Mar gheall ar shaincheisteanna eagrúcháin ag Adecco,  níor oibrigh Tomáš agus Lívia ach ar feadh 15 lá thar na ceithre seachtaine a chaith siad le XPO Logistics. Cé gur chuir sé sin frustrachas orthu, thug sé deis dóibh taistil timpeall na tíre freisin. “Ós rud é go rabhamar ansin i ndeisceart na hÍsiltíre, bhí deis againn aithne a chur ar an gcuid sin den tír,” a deir Tomáš.

Aistriú chuig Rhenus

Ina dhiaidh sin, laistigh de sheachtain tar éis na saincheisteanna sin a ardú le Sagius, tairgeadh dhá mhí oibre leis an gcuideachta Rhenus do Tomáš agus Lívia mar mhalairt air. “Ní raibh ach dea-scéalta closte againn mar gheall ar Sagius, agus ghlacamar lena dtairiscint,” a deir Tomáš. “Bhí a fhios acu go raibh fadhbanna againn ar dtús, agus mar chuideachta bhí iarrachtaí á ndéanamh acu cheana féin chun cumarsáid níos fearr a dhéanamh lena bhfostaithe.”

Bhí Tomáš agus Lívia tógtha leis na sochair fostaí a cuireadh ar fáil dóibh chomh maith. “Tugadh sochair fostaí dúinn, díreach mar aon le haon fhostaí eile sa chuideachta; déanann Sagius iarracht aire a thabhairt dá bhfoireann, agus bíonn caidreamh foirne níos fearr agus obair níos éifeachtúla mar thoradh air sin.”

Comhairle do chuardaitheoirí poist eile

Agus machnamh á dhéanamh aige ar an dara samhradh a chaith siad san Ísiltír, tá Tomáš moltach faoin tacaíocht a chuireann EURES ar fáil. “Bhí samhradh álainn eile againn líon lán de thaithí nua,” a deir sé. “Molaimid an líonra EURES, a fhágann go mbíonn sé níos éasca duit post a fháil thar lear, saor in aisce.”

Bhí fonn ar Tomáš agus Lívia aird a tharraingt ar an tacaíocht a thug gníomhaire EURES amháin dóibh, go háirithe. “Ba mhaith linn buíochas ar leith a ghabháil le Zuzana Kubovičová, atá i gceannas ar chumarsáid, ar chomhoibriú agus ar mhalartú faisnéise le gníomhaireachtaí Ollannacha sa líonra EURES ó 2006 ar aghaidh,” a deir Tomáš. “Cuir Zuzana ár CVanna i lámha na ndaoine cearta, ar daoine iad a thug aire mhaith dúinn; agus táimid fíorbhuíoch di as sin.”

Ag féachaint chun cinn

“Táimid an-sásta go bhfuil cliaint ag teacht ar ais chugainn, fiú le linn an ama chrua seo,” arsa Zuzana. “Tuigeann siad gur féidir linn na socrúcháin shábháilte agus na seirbhísí saor in aisce atá de dhíth orthu a chur ar fáil le linn dóibh a bheith ag obair i dtír Eorpach eile; Tá mé an-sásta go bhfuil ár dtionscadal fostaíochta séasúraí le EURES na hÍsiltíre ag leanúint ar aghaidh in 2022, agus tá mé ag súil le cloisteáil ó i bhfad níos mó cliant sásta lena scéalta rathúla.”

An bhfuil fonn ort dul ag eachtraíocht i dtír eile?  Beag beann ar an bpaindéim, tá Comhairleoirí EURES réidh le comhairle agus tacaíocht a thabhairt do chuardaitheoirí poist ionas gur féidir leo deiseanna a aimsiú ar fud na hEorpa. Téigh i dteagmháil leis an Deasc Chabhrach EURES chun tús a chur leis an bpróiseas inniu.

 

Naisc ghaolmhara:

Flexible Human Services

Sagius

Adecco

Téigh i dteagmháil leis an Deasc Chabhrach EURES

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí Ar Líne atá ag teacht aníos

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
 • Gnó / Fiontraíocht
 • Bosca uirlisí AE le haghaidh soghluaisteachta
 • Cleachtas is fearr EURES
 • Nuacht sheachtrach EURES
 • Geallsealbhóirí seachtracha
 • Nuacht inmheánach EURES
 • Nuacht an mhargaidh saothair/nuacht soghluaisteachta
 • Nuacht/tuarascálacha/staitisticí
 • Treochtaí earcaíochta
 • Na meáin shóisialta
 • Scéalta ratha
 • Óige
Cuid(eanna) gaolmhara
Earnáil
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.