Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet26 Frar 2021L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

Erba’ suġġerimenti biex tikteb CV meta jkollok esperjenza limitata

Meta jkollok esperjenza limitata, jista’ jkun diffiċli li tkun taf x’għandek tpoġġi fis-CV tiegħek. Fortunatament, l-esperjenza mhijiex kollox. Aqra l-ewwel erba’ suġġerimenti tagħna biex jgħinuk tasal minn formola ta’ applikazzjoni għal intervista!

Four tips for writing a CV when you have limited experience
EURES
 1. Elenka l-ħiliet aktar milli r-rwoli tax-xogħol

Ladarba tkun qrajt ir-rekwiżiti tar-rwol li qed tapplika għalih, aħseb dwar il-ħiliet li diġà għandek li jistgħu jgħinuk fix-xogħol. Dawn jistgħu jinkludu ħiliet li żviluppajt waqt li kont qed tistudja jew taħdem f’impjieg part-time. Il-ħidma mal-pari fuq proġetti edukattivi spiss tinkludi xogħol f’tim, tmexxija u ġestjoni tal-ħin u ż-żamma ta’ kwalunkwe impjieg normalment tinvolvi l-organizzazzjoni (tkun fil-ħin), ir-responsabbiltà u l-ħiliet ta’ komunikazzjoni. Ikkunsidra liema ħiliet għandek u liema taħseb li se jkunu meħtieġa fl-impjieg li qed tapplika għalih. L-inklużjoni tal-ħiliet rilevanti biss tgħin lis-CV tiegħek biex tidher adattata għax-xogħol.

 1. Inkludi l-kliem ewlieni rilevanti

Il-persuna li tirrevedi s-CV tiegħek se tkun qed tfittex ċertu kliem ewlieni. Dan ma jinkludix biss kwalifiki u ħiliet – huma qed ifittxu wkoll kliem bħal “miksuba”, “motivat”, “imtejba” u “mibdija”. Jekk tista’ taħseb dwar eżempju fi kwalunkwe ambjent li juri li ksibt xi ħaġa jew immotivajt lil xi ħadd, żidu mas-CV tiegħek. Dan il-kliem jispikka u juri lill-impjegatur li int kapaċi tieħu azzjoni u ssib soluzzjonijiet. Meta jkollok esperjenza limitata, ikun utli wkoll li tindika li int lest li titgħallem.

 1. Żid xi ftit karattru

Is-CVs spiss ikunu mimlija fatti, għalhekk huwa importanti li turi wkoll lill-qarrej min int bħala persuna. Kun kreattiv fil-format u spjega l-karatteristiċi tiegħek kif ukoll il-ħiliet tiegħek. Jekk m’għandekx l-esperjenza li qed ifittex l-impjegatur, tista’ tpatti għaliha bil-personalità! Dawk li jirreklutaw iqisu aktar mill-kwalifiki – huma jħarsu lejn liema kandidati jkunu adattati għall-ambjent tax-xogħol, u b’hekk li turi min int jista’ jgħin ħafna.

 1. Itlob lil xi ħadd jaqraha

Dejjem hija prattika tajba li tgħid lil xi ħadd li taf biex jiċċekkja xogħlok, u dan huwa partikolarment importanti f’dak li għandu x’jaqsam ma’ CV. Anki żball tipografiku żgħir jista’ jinfluwenza d-deċiżjoni tal-impjegatur dwar l-applikazzjoni tiegħek. Minbarra l-verifika tal-iżbalji, membru tal-familja, ħabib jew eks koħaddiem jaf jista’ jissuġġerixxi ħiliet jew esperjenzi li tkun insejt iżżid. Li tfittex parir u perspettiva differenti jistgħu jkunu siewja, u ż-żieda ta’ esperjenza li tkun insejt tista’ tagħtik opportunità aħjar biex tikseb l-impjieg.

Li turi lin-nies x’tista’ tagħmel u min int minflok ma tiġbed l-attenzjoni għall-esperjenza limitata fl-aħħar mill-aħħar se jgħin lis-CV tiegħek biex tiġbed aktar attenzjoni. Għalhekk, aħseb biex tinkludi l-ħiliet rilevanti, uża l-kliem it-tajjeb, żid xi ftit personalità u ikseb opinjoni oħra.

Europass huwa għodda online bla ħlas li tista’ tgħinek tħejji CV effettiva. Jekk int interessat taħdem barra minn pajjiżek, Konsulent tal-EURES jista’ jgħinek ukoll biex ittejjeb u tfassal is-CV tiegħek. Sir af aktar hawnhekk. Awguri bit-tiftixa tiegħek!

Fi sħubija mal-EURES, il-Portal Ewropew dwar il-Mobilità fix-Xogħol.

 

Links relatati:

Microsoft Word

Europass

Artikli tal-aħbarijiet tal-EURES

 

Aqra aktar:

Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Drop’pin@EURES

Sib Konsulenti tal-EURES

Kondizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi ta’ Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

Il-EURES fuq Facebook

Il-EURES fuq Twitter

Il-EURES fuq LinkedIn

 

Temi
 • Kaxxa tal-għodda tal-UE għall-mobilità
 • Ideat u Suġġerimenti
 • Żgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
 • Taħriġ
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.