Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet14 Marzu 2019L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

Dak kollu li għandek bżonn tkun taf qabel ma tipparteċipa fil-Jum Ewropew għall-Impjiegi (online)

“Make it in Germany” organizzaw numru ta’ Jiem Ewropej għall-Impjiegi ((Online) (EOJD) matul is-snin u aktar avvenimenti bħal dawn huma ppjanati għall-2019. Għalhekk, biex ngħinu lil dawk li qegħdin ifittxu x-xogħol jitħejjew tajjeb, aħna tkellimna mat-tim ta’ Make it in Germany, biex insiru nafu dak li għandek bżonn tkun taf inti qabel ma tipparteċipa f-EOJD.

Everything you need to know before attending a European (Online) Job Day

L-aqwa ħaġa dwar l-EOJDs hija li inti ma jkollokx għalfejn tkun fil-belt ospitanti. Avvenimenti fuq il-post jistgħu wkoll jiġu aċċessati online sabiex inti tkun tista’ tipparteċipa irrispettivament minn fejn tkun fl-Ewropa.

Il-parteċipazzjoni f’jum għall-impjiegi tista’ tkun esperjenza intimidanti, għalhekk sew jekk tkun qed tattendi personalment jew jekk tkun qed tipparteċipa online, qed ngħaddulek xi ftit pariri biex jgħinuk tipprepara u tibbenefika minn din l-esperjenza.

Agħmel ir-riċerka

Biex tieħu sehem f’EOJD ikollok bżonn tirreġistra minn qabel. L-avvenimenti huma b’xejn, għalhekk ir-reġistrazzjoni hija sempliċi. Il-pass li jmiss huwa li tagħmel ir-riċerka dwar il-kumpaniji parteċipanti, il-proġetti u l-valuri ewlenin tagħhom.

Il-lista ta’ organizzazzjonijiet li jkunu se jipparteċipaw tiġi ppubblikata minn qabel fuq il-paġna tal-avveniment, sabiex inti tkun tista’ tiddeċiedi ma’ min tixtieq titkellem u tħejji xi mistoqsijiet xierqa. Li tkun kapaċi turi għarfien tal-kumpaniji u l-proġetti tagħhom, juri li għandek interess u taf tieħu l-inizjattiva, u jistgħu jgħinuk tispikka aktar.

Applika għal impjiegi minn qabel

L-impjiegi huma wkoll disponibbli online, u l-parteċipanti jistgħu japplikaw minn qabel. Meta tagħmel dan tkun tista’ tippjana bil-quddiem u timmassimizza l-ħin tiegħek matul tmiem il-ġimgħa. Dan jagħtik l-opportunità li tagħmel riċerka dwar il-kumpaniji f’aktar dettall.

Qabel ma tapplika, hemm xi affarijiet li għandek tikkunsidra. “Agħti ħarsa lejn kif tidher CV fil-Ġermanja u x’tip ta’ informazzjoni jkun fihom. Jista’ jkun hemm differenzi kbar bejn dak li CV ikun jeħtieġ f’pajjiżek u dak li jeħtieġ CV fil-pajjiż li tixtieq taħdem fih,” tispjega Natalia Giménez Pérez, Konsulent miċ-Ċentru Ġermaniż ta’ Appoġġ tal-Migrazzjoni tas-Servizz Pubbliku għall-Impjiegi. Hija żiedet tgħid, “il-kumpaniji Ġermaniżi jitolbu għal “ittra ta’ motivazzjoni” li għandha tispjega għalfejn tixtieq tapplika għal impjieg ma’ din il-kumpanija u għal din il-pożizzjoni tax-xogħol b’mod speċifiku”.

Preparazzjoni għall-intervista

“Ipprepara preżentazzjoni qasira dwarek bl-Ingliż jew bil-Ġermaniż biex tuża waqt it-taħditiet tiegħek mal-impjegaturi. Żomm f’moħħok li informazzjoni differenti dwarek tista’ tkun importanti għall-kumpaniji differenti u għall-pożizzjonijiet ta’ xogħol differenti,” tgħid Natalia.

Barra minn hekk, għandek tipprepara tweġibiet għal mistoqsijiet komuni bħal “Għaliex trid taħdem għall-kumpanija tagħna?” u “Għaliex inti l-kandidat ideali għal din il-pożizzjoni?”

Natalia tirrakkomanda wkoll li għandek tagħmel l-istess fir-rigward tal-pajjiż li tixtieq tmur tgħix fih. Impjegaturi jistgħu jistaqsu għaliex trid taħdem fil-Ġermanja, u jistaqsu dwar l-għarfien tiegħek dwar ir-reġjun fejn tinsab il-kumpanija tagħhom. “Li tkun kapaċi twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet juri li għandek pjan imħejji sew u mhux biss ħsieb spontanju,” tispjega hi.

Xi suġġerimenti tal-aħħar

Jekk inti tkun tista’ tattendi għall-avveniment fuq il-post, tkun trid tagħti impressjoni tajba tiegħek innifsek. Aċċerta ruħek li tilbes adattat, li jkollok għarfien tajjeb tal-Ingliż jew tal-Ġermaniż u li jkollok xi CVs stampati li tkun tista’ tagħti lill-esibituri (bl-Ingliż jew bil-Ġermaniż).

Għal dawk li jipparteċipaw online, ivverifika minn qabel li t-tagħmir tiegħek ikun qiegħed jaħdem sew. Kun żgur li għandek konnessjoni WiFi jew bil-cable stabbli, u kun żgur li l-ispeakers/il-headset u l-webcam tiegħek jaħdmu tajjeb.

Għal aktar informazzjoni dwar l-avveniment li jmiss ta' Make it in Germany: Jum Ewropew għall-Impjiegi (online), żur Is-sit web ta’ Make it in Germany jew il-Paġna tal-avvenimenti tal-EURES.

 

Links relatati:

Is-sit web ta’ Make it in Germany

Il-paġna tal-avvenimenti tal-EURES

 

Aqra aktar:

Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Drop’pin@EURES

Sib Konsulent tal-EURES

Kundizzjonijiet tax-xogħol u l-għajxien fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Onlineli ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

 

Temi
 • Kaxxa tal-għodda tal-UE għall-mobilità
 • Aħbarijiet esterni tal-EURES
 • Ideat u Suġġerimenti
 • Ġranet tax-Xogħol/Avvenimenti
 • Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
 • Żgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
 • Għajnuna u appoġġ
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.