Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel31 mars 2021Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 3 min

EU lanserar ett nytt stödprogram för europeiska små och medelstora företag

Den 10 mars lanserade EU ett nytt program för små och medelstora företag – MobiliseSME. Inom ramen för programmet hölls ett webbseminarium som ett led i lanseringen för att förklara vad företag kan vinna på att delta. Här får du veta mer om programmet och hur du kan dra nytta av det.

EU launches new programme to support European SMEs
EURES

Under de senaste åren har EU inrättat flera program och initiativ för att främja rörligheten för arbetstagare och samarbetet mellan företag inom unionen, särskilt små och medelstora företag (SMF). Tidigare har det inte funnits något särskilt program för att stödja arbetstagare som åker till företag utomlands för att utbyta färdigheter. Därför har MobiliseSME skapats.

Vad är MobiliseSME?

MobiliseSME finansieras av programdelen Eures i EU-programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) och av Europeiska kommissionen. Det är det första rörlighetsprogrammet som särskilt vänder sig till anställda vid små och medelstora företag. Programmet, som bygger på ett framgångsrikt pilotprojekt som genomfördes från 2015 till 2017, stödjer utbyte av medarbetare och samarbete mellan europeiska små och medelstora företag.

– MobiliseSME är främst avsett att stärka internationaliseringen av EU:s små och medelstora företag, öka deras konkurrenskraft och fastställa gemensamma metoder på EU-nivå inom ramen för ett rörlighetsprogram för anställda på små och medelstora företag. Programmet syftar till att utnyttja den fulla potentialen hos EU:s inre marknad och en av dess värdefullaste tillgångar, de små och medelstora företagen, som utgör 99 procent av företagen i EU, förklarar Jose Enrique Val, projektledare vid stiftelsen Fundacion Equipo Humano.

Vilka är fördelarna för små och medelstora företag?

Programmet erbjuder praktiskt och ekonomiskt stöd till små och medelstora företag genom att ordna med och stödja korta vistelser (1–6 månader) vid SMF i andra EU-länder. Dessa utbyten samfinansieras av Europeiska kommissionen med månatliga bidrag på 560–1 100 euro, beroende på levnadskostnaderna i landet. Dessa bidrag täcker kostnader för mottagande, logi, resor och utbildning.

Bidragen och utbytena är inte de enda fördelarna med att delta i MobiliseSME. Programmet erbjuder också skräddarsydda kurser i hur man gör produkter mer internationella. Deltagande SMF kan dra nytta av de omfattande nätverk som de lokala kontaktpunkterna ingår i och på så sätt öka sin synlighet på EU-nivå. Programmet ger också små och medelstora företag verktyg och information som hjälper dem att hitta affärspartner i EU, utvidga sin verksamhet, sina produkter och tjänster samt förbättra sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Hur gör jag för att delta?

Det är enkelt att delta i programmet. Du kan börja med att besöka webbplatsen för MobiliseSME och se om du uppfyller behörighetskraven. Nästa steg är att registrera dig på kontaktplattformen för att hitta en lämplig samarbetspartner med hjälp av lokala kontaktpunkter. Sedan kan du utveckla dina färdigheter och kompetenser vid värdföretagen för att stärka dina internationella affärspartnerskap på EU:s inre marknad. Du kan registrera dig på nätet fram till mitten av 2022.

 

Länkar:

Webbplatsen för MobiliseSME

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
 • Företag /Entreprenörskap
 • EU-verktygslåda för mobilitet
 • Jobbdagar/Event
 • Arbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Nyheter/rapporter/statistik
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.