Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok31. marca 2021Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 3 min

Nový program EÚ na podporu európskych MSP

Európska únia 10. marca uverejnila nový program pre MSP s názvom MobiliseSME. Cieľom sprievodného webinára bolo vysvetliť podnikom výhody zapojenia sa do tohto programu. Prečítajte si ďalšie informácie o programe a spôsobe, ako môžete túto novú príležitosť využiť vo svoj prospech.

EU launches new programme to support European SMEs
EURES

Na podporu vnútorného pohybu pracovníkov a spolupráce medzi podnikmi, najmä medzi MSP, EÚ v uplynulých rokoch vyvinula viacero programov a iniciatív. Až doteraz však neexistoval osobitný program, ktorý by inicioval presuny zamestnancov do iných podnikov v zahraničí s cieľom podporiť vzájomnú výmenu zručností. A práve to bolo podnetom na vytvorenie programu s názvom MobiliseSME.

Čo je to MobiliseSME?

 MobiliseSME je prvý program mobility osobitne určený zamestnancom MSP, ktorý je financovaný prostredníctvom osi EURES pre program Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a Európskej komisie. Nadväzuje na úspešný pilotný projekt realizovaný v rokoch 2015 až 2017 a podporuje vysielanie zamestnancov, ako aj spoluprácu medzi európskymi MSP.

„Hlavným cieľom programu MobiliseSME je posilniť internacionalizáciu MSP pôsobiacich v EÚ, zlepšiť ich konkurencieschopnosť a vytvoriť spoločnú metodiku pre program mobility zamestnancov MSP na úrovni EÚ,“ vysvetlil pán Jose Enrique Val, projektový manažér nadácie Fundacion Equipo Humano. „Program sa zameriava na plné využitie potenciálu jednotného trhu EÚ a jedného z jeho najcennejších aktív, a síce MSP, ktoré tvoria až 99 % podnikov v EÚ.“

Aké sú prínosy pre MSP?

Program ponúka praktickú a finančnú pomoc MSP tým, že organizuje a podporuje krátkodobé (1 – 6 mesiacov) stáže v MSP v iných krajinách EÚ. Takéto vyslania zamestnancov spolufinancuje Európska komisia, ktorá v závislosti od životných nákladov v jednotlivých krajinách poskytuje mesačné granty vo výške 560 až 1 100 EUR. Uvedené granty pokrývajú náklady na integráciu, ubytovanie, cestovanie a odbornú prípravu.

Granty a vyslania zamestnancov nie sú jedinými výhodami, ktoré prináša zapojenie sa do MobiliseSME. Program ponúka tiež školenia na základe osobitných požiadaviek, ktoré sa zameriavajú na spôsoby internacionalizácie produktov. Zapojené MSP môžu využívať rozsiahle siete, ktoré zahŕňajú miestne kontaktné body, a tým zvyšovať svoju viditeľnosť na úrovni EÚ. V rámci tohto programu sú MSP poskytované aj nástroje a informácie na vyhľadávanie obchodných partnerov v EÚ, rozšírenie ich podnikania, produktov a služieb, ako aj na zlepšenie znalostí, zručností a kompetencií.

Ako sa môžem zapojiť?

Zapojiť sa môžete jednoducho! Začnite tým, že navštívite webové sídlo MobiliseSME a overíte si, či ste oprávnený zúčastniť sa na programe. Potom sa zaregistrujete na Sprostredkovateľskej platforme a s pomocou miestnych kontaktných miest si vyhľadáte vhodného partnera. A napokon, v záujme posilnenia medzinárodných obchodných partnerstiev na jednotnom trhu EÚ si rozviniete svoje zručnosti a kompetencie v hostiteľských podnikoch. Zaregistrovať sa môžete do polovice roku 2022.

 

Súvisiace odkazy:

Webové sídlo programu MobiliseSME

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
 • Obchod / Podnikanie
 • Súbor nástrojov EÚ pre mobilitu
 • Pracovné dni/podujatia
 • Správy z trhu práce/správy o mobilite
 • Správy/reportáže/štatistiky
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.