Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο
EURES (EURopean Employment Services)
Ειδησεογραφικό άρθρο31 Μαρτίου 2021Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης1' χρόνος ανάγνωσης

Η ΕΕ εγκαινιάζει ένα νέο πρόγραμμα για τη στήριξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ

Στις 10 Μαρτίου, η ΕΕ εγκαινίασε το MobiliseSME – ένα νέο πρόγραμμα για τις ΜΜΕ. Στο πλαίσιο των εγκαινίων, το πρόγραμμα φιλοξένησε ένα διαδικτυακό σεμινάριο προκειμένου να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους. Διαβάστε στη συνέχεια περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και για το πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτό.

EU launches new programme to support European SMEs
EURES

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ ανέπτυξε διάφορα προγράμματα και πρωτοβουλίες για τη στήριξη της εσωτερικής κυκλοφορίας των εργαζομένων και της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, ιδίως ΜΜΕ. Μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε ειδικό πρόγραμμα για τη στήριξη των εργαζομένων που μεταβαίνουν σε άλλες εταιρείες στο εξωτερικό και ανταλλάσσουν δεξιότητες. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το MobiliseSME.

Τι είναι το MobiliseSME;

Χρηματοδοτούμενο από τον άξονα EURES του προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το MobiliseSME είναι το πρώτο πρόγραμμα κινητικότητας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το προσωπικό των ΜΜΕ. Βασίζεται σε ένα επιτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το 2015 έως το 2017 και στηρίζει τις αποσπάσεις προσωπικού και τις συνεργασίες μεταξύ ευρωπαϊκών ΜΜΕ.

«Κύριος στόχος του MobiliseSME είναι η ενίσχυση της διεθνοποίησης των ΜΜΕ της ΕΕ, η τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους και η καθιέρωση κοινής μεθοδολογίας σε επίπεδο ΕΕ για ένα πρόγραμμα κινητικότητας για το προσωπικό των ΜΜΕ», εξηγεί ο Jose Enrique Val, υπεύθυνος έργου στο Fundacion Equipo Humano. «Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αξιοποίηση όλου του δυναμικού της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και ενός από τα πλέον πολύτιμα στοιχεία της, των ΜΜΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99 % των επιχειρήσεων στην ΕΕ.»

Ποια είναι τα οφέλη των ΜΜΕ;

Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική και οικονομική βοήθεια στις ΜΜΕ διοργανώνοντας και στηρίζοντας την παραμονή σύντομης διάρκειας (1-6 μήνες) σε ΜΜΕ σε άλλες χώρες της ΕΕ. Οι αποσπάσεις αυτές συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μηνιαίες επιχορηγήσεις που κυμαίνονται από 560 έως 1 100 EUR, ανάλογα με το κόστος διαβίωσης σε κάθε χώρα. Οι εν λόγω επιχορηγήσεις καλύπτουν τα έξοδα ένταξης, διαμονής, ταξιδιού και κατάρτισης.

Οι επιχορηγήσεις και οι αποσπάσεις δεν αποτελούν τα μοναδικά οφέλη από τη συμμετοχή στο MobiliseSME. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης εξατομικευμένες συνόδους σχετικά με τον τρόπο διεθνοποίησης των προϊόντων. Οι συμμετέχουσες ΜΜΕ μπορούν να επωφεληθούν από τα εκτεταμένα δίκτυα στα οποία ανήκουν τα τοπικά σημεία επαφής, αυξάνοντας την προβολή τους σε επίπεδο ΕΕ. Το πρόγραμμα παρέχει επίσης στις ΜΜΕ εργαλεία και πληροφορίες για την εξεύρεση επιχειρηματικών εταίρων στην ΕΕ, την επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω;

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εύκολη! Μπορείτε να ξεκινήσετε με μια επίσκεψη στον δικτυακό τόπο του MobiliseSME και να ελέγξετε κατά πόσο είστε επιλέξιμοι. Το επόμενο βήμα είναι να εγγραφείτε στην πλατφόρμα αντιστοίχισης για την εξεύρεση κατάλληλων ομολόγων με τη βοήθεια των τοπικών σημείων επαφής. Τέλος, αναπτύξτε τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας στις επιχειρήσεις υποδοχής ώστε να ενισχύσετε τις διεθνείς επιχειρηματικές εταιρικές σχέσεις σας στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Μπορείτε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά έως τα μέσα του 2022.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Δικτυακός τόπος MobiliseSME

 

Διαβάστε περισσότερα:

Ευρωπαϊκές ημερίδες για την απασχόληση

Αναζητήστε σύμβουλο EURES

Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις χώρες EURES

Βάση αναζήτησης εργασίας EURES

Υπηρεσίες EURES για τους εργοδότες

Πρόγραμμα εκδηλώσεων EURES

Προσεχείς διαδικτυακές εκδηλώσεις

Το EURES στο Facebook

Το EURES στο Twitter

Το EURES στο LinkedIn

Λεπτομέρειες

Θέματα
 • Επιχειρήσεις /Επιχειρηματικότητα
 • Εργαλειοθήκη ΕΕ για την κινητικότητα
 • Ημέρες εργασίας/Εκδηλώσεις
 • Νέα για την αγορά εργασίας/ειδήσεις για την κινητικότητα
 • Ειδήσεις / αναφορές / στατιστικά στοιχεία
Τομέας
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Αποποίηση ευθυνών

Τα άρθρα προορίζονται να παρέχουν στους χρήστες της πύλης EURES πληροφορίες για τρέχοντα θέματα και τάσεις και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τη συζήτηση. Το περιεχόμενό τους δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA) ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, το EURES και το ELA δεν υποστηρίζουν ιστοτόπους τρίτων που αναφέρονται παραπάνω.