Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article2 august 2019European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

7 tegn på at du kan være en gründer innerst inne

Entreprenører kan være av hvilken som helst størrelse, alder, kjønn eller nasjonalitet, men de mest vellykkede har visse egenskaper. I denne artikkelen undersøker vi disse egenskapene og hjelper deg å identifisere om du er en gründer.

7 signs that you could be an entrepreneur at heart
EURES

Du har en visjon

Det er lett å se på Steve Jobs eller Bill Gates og tenke at det å være en gründer handler om å tjene millioner og å bli den største merkevaren i verden. Selv om det er en verdig ambisjon, må en vellykket virksomhet starte med en idé. Gründere er dyktige til å gjenkjenne åpninger i markedet for et nytt produkt, identifisere et behov som ikke er oppfylt eller utvikle en ny løsning for et gammelt problem.

Du kan fokusere på fremtiden

Selv om nåtiden er viktig, vil vellykkede gründere også holde et øye med fremtiden til enhver tid. De forutser kommende utfordringer, muligheter og trender for å sikre at de holder seg i forkant av bransjen sin og kan svare raskt på endrede kunde- og forbrukerbehov.

Du kan ta (kalkulert) risiko

Ett ord kan være forskjellen mellom en vellykket og en mislykket gründer: kalkulert. Gründere tar en risiko basert på nøye overveielse eller planlegging, ikke på følelser. Å etablere og utvikle en virksomhet krever en viss risikotaking, men det er viktig å skille mellom dette og dumdristighet. En vellykket gründer vet når man skal ta risiko, men også når man skal unngå dem.

Du er fleksibel

Evnen til å tilpasse seg endring er avgjørende for å lykkes i næringslivet. Markeder er uforutsigbare, i likhet med mennesker, og hvis en gründer kan imøtekomme og tilpasse seg uventede situasjoner (i stedet for å kjempe mot dem), vil det bare hjelpe han/henne å lykkes.

Du har empati

Når folk tenker på en vellykket gründer, forestiller de seg noen ganger en hensynsløs figur som setter sine egne mål foran andres følelser. I virkeligheten er dette sjeldent tilfelle. Det er viktig at ansatte, kunder og aksjonærer føler at meningene deres betyr noe og blir hørt. De mest vellykkede bedriftseierne er de som kan ta hensyn til meningene og følelsene til alle som er involvert i virksomheten, og tydelig kommunisere til dem hvordan de jobber mot en felles visjon.

Du er selvmotivert

Å være din egen sjef betyr å motivere deg selv og ikke være avhengig av at andre gjør det for deg. Gründere har ikke en sjef til å sjekke fremgangen deres, sørge for at de holder seg til fristene eller skjenne hvis de kommer for sent om morgenen. Det er deres ansvar å sørge for at alt går glatt og at arbeidet blir levert i tide.

Nøkkelen til å holde seg motivert er lidenskap. Hvis du elsker ideen din, kommer du til å være enda mer bestemt på at den skal lykkes.

Du kan omfavne feil

Feil er en uunngåelig del av det å starte en bedrift og bli gründer. De som kan overvinne det, og bruke det de har lært på fremtidige erfaringer, er de som kommer til å lykkes i lengden. I stedet for å se på feil som negativt, ser gründere på det som en mulighet til å forbedre seg.

Der har du det: 7 tegn på at du kan være en gründer innerst inne. Vi håper dette hjelper deg med å identifisere gründeren i deg!

I partnerskap med EURES, den europeiske jobbmobilitetsportalen.

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop'pin@EURES

Finn Eures-medarbeidere

Leve- og arbeidsvilkår i Eures-landene

Eures’ jobbdatabase

Eures’ tjenester for arbeidsgivere

Eures’ aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
Business /EntreprenørskapRåd og tipsUngdom
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.