Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok12. septembra 2017Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

„Tvoje prvé pracovné miesto EURES“: Čo prinesie mladým ľuďom?

Tvoje prvé pracovné miesto EURES je cielený program pracovnej mobility, ktorý pôvodne vznikol v roku 2012 ako pilotný program a ktorého cieľom je pomáhať talentovaným mladým uchádzačom o zamestnanie z EÚ získať prístup k príležitostiam v podnikoch a organizáciách v celej Európe.

‘Your first EURES Job’: What’s in it for young people?

Prečo sa pripojiť k iniciatíve Tvoje prvé pracovné miesto EURES?

Program Tvoje prvé pracovné miesto EURES je ideálny pre mladých ľudí, ktorí majú ťažkosti nájsť si prácu v domovskej krajine a hľadajú nové príležitosti v zahraničí. Program, ktorý pokrýva všetkých 28 členských štátov EÚ, Island a Nórsko, je otvorený pre uchádzačov s rôznymi úrovňami vzdelania a/alebo pracovnými skúsenosťami. Ponúkané príležitosti zahŕňajú pracovné miesta a učňovskú prípravu v trvaní minimálne šesť mesiacov, ako aj stáže (s minimálnou dĺžkou trvania tri mesiace).

Aké sú hlavné výhody programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES?

  • Získate individuálnu podporu pri hľadaní pracovného miesta, zosúlaďovaní ponúkaných a požadovaných pracovných miest a nábore, čo vám pomôže nájsť ideálnu príležitosť,
  • Môžete získať nárok na finančnú podporu na pokrytie určitých nákladov spojených s hľadaním pracovnej príležitosti v inej krajine EÚ (napr. osobný pohovor, náklady na presťahovanie, jazyková príprava),
  • Môžete využívať bezplatné služby podpory, ako je odborná príprava pred presťahovaním a po ňom (jazyková príprava atď.), mentorská podpora a podpora po príchode do cieľovej krajiny.

Kto sa môže zúčastniť na programe Tvoje prvé pracovné miesto EURES?

Ak sa chcete zapojiť do programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES, musíte spĺňať tieto predpoklady:

  • byť vo veku od 18 do 35 rokov,
  • byť štátny príslušník s riadnym pobytom v jednom z 28 členských štátov EÚ, na Islande alebo Nórsku,
  • nevedieť si nájsť prácu alebo príležitosť na odbornú prípravu vo svojej krajine,
  • byť ochotný odísť za prácou, stážou alebo učňovskou prípravou do jedného z 28 členských štátov EÚ, na Island alebo do Nórska.

Ako sa môžem zapojiť do programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES?

Program Tvoje prvé pracovné miesto EURES realizujú verejné služby zamestnanosti v každej krajine, ktorá je členom siete EURES. Ak sa chcete zapojiť do programu, musíte sa zaregistrovať v jednej z týchto verejných služieb zamestnanosti (zvyčajne stačí, ak vyplníte prihlášku, predložíte svoje údaje cez internetovú stránku alebo napíšete email na kontaktnú adresu).

Ak vaša krajina zatiaľ neponúka služby programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES, môžete sa obrátiť na niektorú z organizácií uvedených na zozname. Odporúčame vám vybrať si jednu z hlavných služieb zamestnanosti v Taliansku, vo Švédsku, Francúzsku alebo v Nemecku.

Kde môžem získať ďalšie informácie?

Ak sa chcete o programe dozvedieť viac, Stránky programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES na webovej stránke siete EURES sú ideálnym miestom, kde začať. Takisto ponúkajú ďalšie informácie, niekoľko užitočných publikácií, ako je Príručka k programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES, a to všetko na webovej stránke GR EMPL.

 

Súvisiace odkazy:

Tvoje prvé pracovné miesto EURES

Webová stránka GR EMPL

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Sieť EURES na Google+

Témy
Mladosti
Súvisiace sekcie
Pomoc a podpora
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.