Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο
EURES (EURopean Employment Services)

Λογαριασμός EU login με μέθοδο ταυτοποίησης με έναν ή δύο παράγοντες: ποια είναι η διαφορά και πώς να την αλλάξετε;

Η δημιουργία λογαριασμού στη διαδικτυακή πύλη EURES είναι πολύ εύκολη και διαρκεί μόνο λίγα λεπτά. Έχετε πλέον τη δυνατότητα απλοποιημένης εγγραφής, με μόνο έναν κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση (Single-Factor Authentication ή SFA) ή, σε περίπτωση που επιθυμείτε να διασφαλίσετε πλήρως τα δεδομένα σας, μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο ταυτοποίησης δύο παραγόντων (Two-Factor Authentication, 2FA).

Σημαντικό: Σας συνιστούμε να διατηρήσετε τη μέθοδο ταυτοποίησης δύο παραγόντων για να προστατεύσετε πλήρως τα δεδομένα σας από τυχόν παραβιάσεις. Η μέθοδος 2FA εγγυάται ότι για να έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας, απαιτείται όχι μόνο ο κωδικός πρόσβασής σας, αλλά και το τηλέφωνό σας.

Σύνδεση με έναν μόνο κωδικό πρόσβασης (ταυτοποίηση με έναν μόνο παράγοντα)

Σύνδεση με κωδικό πρόσβασης και μια δεύτερη μέθοδο επικύρωσης (ταυτοποίηση δύο παραγόντων)