Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)

EURES Targeted Mobility Scheme

Uchádzači o zamestnanie

EURES Targeted Mobility Schemes for jobseekers banner

Zdá sa vám ťažké nájsť si vo vašej krajine prácu alebo možnosť absolvovať odbornú prípravu? Uvažujete o práci v zahraničí, ale neviete, ako prekonať všetky náročné prekážky?

Vyskúšajte "EURES Targeted Mobility Scheme".

 1. Čo
  je "EURES Targeted Mobility Scheme"?
  • Ide o program, ktorý ponúka špecializovanú podporu vnútroštátnych služieb zamestnanosti osobám, ktoré majú záujem o prácu, odbornú prípravu alebo učňovskú prípravu v inej krajine EÚ, Nórsku alebo na Islande.
  • S cieľom odstraňovať prekážky mobility spravodlivo rieši potreby uchádzačov o zamestnanie.
  • V daných krajinách pomáha zamestnávateľom, ktorí hľadajú motivovaných a kvalifikovaných pracovníkov.
  • Dostupná podpora zahŕňa financovanie potrieb, ako sú jazykové kurzy, uznanie kvalifikácie, cestovné výdavky a náklady na živobytie.
 2. Kto
  sa môže prihlásiť?
  • Uchádzači o zamestnanie, ktorí dovŕšili vek 18 rokov.
  • Štátni príslušníci niektorej z krajín EÚ, Nórska alebo Islandu – alebo osoby s oprávneným pobytom v týchto krajinách.
  • Každý uchádzač o zamestnanie bez ohľadu na kvalifikáciu.
 3. Ako
  si možno začať hľadať prácu?
  • Po kliknutí na nižšie uvedené odkazy sa vám zobrazia aktuálne projekty, ktoré realizujú hlavní poskytovatelia služieb zamestnanosti a ich partneri
  • Požiadajte o informácie týkajúce sa postupu podávania prihlášok, hľadania zamestnania, zosúlaďovania ponúkaných a požadovaných pracovných miest a pomoci pri náboroch

Zamestnávatelia

EURES Targeted Mobility Schemes banner for Employers

Hľadáte zamestnancov s konkrétnym profilom, ale vo vašej krajine takých neviete nájsť? Chcete vybudovať multikultúrny tím, vďaka ktorému môže váš podnik získať komparatívnu výhodu?

Vyskúšajte "EURES Targeted Mobility Scheme".

 1. Čo
  je "EURES Targeted Mobility Scheme"?
  • Ide o program, ktorý vášmu podniku ponúka špecializovanú podporu miestnych služieb zamestnanosti pri nábore motivovaných a kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie z iných európskych krajín, pokiaľ ide o prácu, stáž alebo učňovskú prípravu.
  • Ak ste malý alebo stredný podnik, môžete sa uchádzať aj o finančnú podporu na pokrytie určitých nákladov na odbornú prípravu a integráciu týchto nových zamestnancov.
 2. Kto
  sa môže prihlásiť?
  • Všetky podniky alebo organizácie so sídlom v niektorej z krajín EÚ, v Nórsku alebo na Islande, a to bez ohľadu na hospodárske odvetvie alebo veľkosť
  • Každý podnik, ktorý ponúka písomnú pracovnú zmluvu aspoň na:
   6 mesiacov v prípade pracovných miest alebo učňovskej prípravy,
   3 mesiace v prípade stáží.
  • Akýkoľvek podnik či akákoľvek organizácia, ktoré ponúkajú odborné stáže v súlade s vnútroštátnym právom.
 3. Kde
  môže váš podnik robiť nábor?

  V ktorejkoľvek krajine EÚ, na Islande alebo v Nórsku

 4. Ako
  môžete začať?
  • Po kliknutí na nižšie uvedené odkazy sa vám zobrazia aktuálne projekty, ktoré realizujú hlavní poskytovatelia služieb zamestnanosti a ich partneri
  • Požiadajte o informácie týkajúce sa podmienok účasti

Program EURES TMS mení náš život. Pomohol napríklad Jesúsovi, uchádzačovi o zamestnanie zo Španielska, získať zamestnanie v Nórsku. V tomto videu sa dozviete o jeho inšpiratívnej ceste, ako aj o zmene, ktorú mu priniesla TMS:

Hlavní poskytovatelia služieb zamestnanosti a ich partneri

aktuálne projekty, ktoré realizujú hlavní poskytovatelia služieb zamestnanosti a ich partneri