Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet8 Ottubru 2020L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

EURES tgħin lil Pere jibda karriera ġdida barra minn pajjiżu

Żjara f’avveniment ta’ informazzjoni fi Spanja kienet il-bidu tal-vjaġġ ta’ Pere ma’ EURES. Minn mindu seħħ l-avveniment, Pere mar jgħix il-Ġermanja u temm l-ewwel sena tiegħu ta’ taħriġ vokazzjonali.

EURES helps Pere begin a new career abroad
Pere Castellvell

Wara li ħadem f’diversi impjiegi f’setturi differenti f’pajjiżu, Pere Castellvell kien qed ifittex impjieg fis-settur tal-lukandi u tal-catering meta attenda l-avveniment “Għajxien u Xogħol fil-Ġermanja” fil-Katalonja, Spanja.

Fl-avveniment, Pere esprima interess f’opportunitajiet potenzjali fil-Ġermanja u tqiegħed f’kuntatt mal-Konsulent tal-EURES Sofia Tornikidou mis-Servizzi Internazzjonali ta’ Kollokament (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung, ZAV), dipartiment tal-Aġenzija Federali Ġermaniża tal-Impjiegi.

Il-Konsulent tal-EURES tgħin biex jiġu identifikati l-opportunitajiet vokazzjonali

Sofia bdiet tgħin lil Pere jfittex opportunitajiet ta’ xogħol fil-Ġermanja. Sa dak iż-żmien, Pere kien qed jiffoka fuq is-settur tal-lukandi u tal-catering iżda ma setax isib ħafna opportunitajiet minħabba n-nuqqas ta’ ħiliet u esperjenza rilevanti tiegħu. Sofia ħeġġitu jwessa’ t-tfittxija tiegħu u jfittex apprendistat biex jispeċjalizza f’industrija differenti. Il-Ġermanja hija magħrufa sew għas-settur tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali tagħha u Sofia kienet taf li kien se jkun hemm opportunitajiet għal Pere fil-pajjiż.

“Bħala konsulent tal-karriera, tajtu parir dwar opportunitajiet ta’ taħriġ vokazzjonali bħala żagħżugħ fil-Ġermanja,” hija tiftakar. “Wara li spjegajt is-sistema edukattiva fil-Ġermanja, issuġġerejt [li japplika għal] apprendistati. Aħna rrevedejna d-dokumenti tal-applikazzjoni flimkien u tkellimna dwar l-opportunitajiet ta’ finanzjament.”

Appoġġ finanzjarju permezz tal-Ewwel impjieg EURES tiegħek

Bl-għajnuna ta’ Sofia, Pere rnexxielu jikseb apprendistat bħala operatur ta’ maħżen ma’ kumpanija fi Stuttgart, il-Ġermanja. Sofia għenet ukoll lil Pere biex jirċievi appoġġ finanzjarju permezz tal-iskema “L-ewwel impjieg EURES tiegħek”. L-ewwel impjieg EURES tiegħek hija skema ta’ mobilità fix-xogħol għaċ-ċittadini tal-UE li għandhom bejn 18 u 35 sena li qed ifittxu impjieg jew opportunità ta’ taħriġ barra minn pajjiżhom fl-UE. L-iskema pprovdiet appoġġ finanzjarju biex tgħin fir-rilokazzjoni ta’ Pere lejn il-Ġermanja.

Ikompli l-karriera l-ġdida tiegħu fi rwol speċjalizzat

Meta Pere lesta l-apprendistat tiegħu fl-2019, il-kumpanija offrietlu opportunità biex javvanza l-karriera tiegħu billi jiġi mħarreġ bħala speċjalista tal-loġistika tal-maħżen. Pere jirrikonoxxi kemm għamel progress fil-karriera tiegħu minn mindu mar jgħix il-Ġermanja u huwa grat lejn l-EURES għall-appoġġ. “Grazzi, EURES u ZAV. Ninsab grat u kuntent li nista’ nuża din l-opportunità fantastika li tatni l-Ewropa,” huwa jgħid. “Niċċelebra din l-opportunità u nista’ nirrakkomanda t-taħriġ vokazzjonali.”

Bl-appoġġ tal-EURES, Pere kiseb ħiliet ġodda u kwalifika professjonali. Issa jixtieq ikompli jimxi ’l quddiem fil-karriera tiegħu u qed jaħdem fuq il-ħiliet tiegħu fil-lingwa Ġermaniża u Ingliża biex jippreparawh għal aktar sfidi. “Għad għandi lok fejn navvanza,” jgħid.

Jekk int ukoll għandek bejn 18 u 35 sena u interessat li ssib impjieg jew opportunità ta’ taħriġ f’pajjiż ieħor tal-UE, in-Norveġja jew l-Iżlanda, L-ewwel impjieg EURES tiegħek jista jgħinek. Biex issir taf aktar, ikkuntattja Konsulent tal-EURES jew żur: https://www.yourfirsteuresjob.eu/

 

Links relatati:

L-ewwel impjieg EURES tiegħek

 

Aqra aktar:

Il-Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Drop’pin@EURES

Sib Konsulenti tal-EURES

Il-Kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

Il-EURES fuq Facebook

Il-EURES fuq Twitter

Il-EURES fuq LinkedIn

Temi
Stejjer ta' suċċessŻgħażagħ
Settur
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.