Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta1 Meán Fómhair 2022An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 3 nóiméad

Bliain Eorpach na hÓige: An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

Mar chuid de Bhliain Eorpach na hÓige (EYY2022), táimid ag breathnú ar na deiseanna atá ar fáil do dhaoine óga san Aontas Eorpach. Cuireann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach (ESC) deiseanna iontacha áitiúla agus idirnáisiúnta ar fáil chun oibriú go deonach a théann chun tairbhe na bpobal.

The European Year of Youth: The European Solidarity Corps

Iarratas a dhéanamh ar obair dheonach

Féadfaidh tú clárú leis an ESC má tá tú idir 17 agus 30 bliain d’aois, ach caithfidh tú a bheith 18 mbliana d’aois ar a laghad nuair a thosaíonn tú ar shocrúchán. Cuireann bunachar sonraí eagraíochtaí creidiúnaithe an ESC ar do chumas sonraí teagmhála eagraíochtaí agus tionscadal atá ag lorg oibrithe deonacha i raon leathan réimsí a fháil (e.g. oideachas agus oiliúint, saoránacht agus rannpháirtíocht dhaonlathach, an comhshaol agus cosaint nádúrtha, imirce, cultúr, agus cabhair dhaonnúil), thar lear nó i do thír féin. Tar éis duit clárú, is féidir iarratas a dhéanamh ar dheiseanna go díreach tríd an suíomh. Nuair a roghnófar thú, socrófar gach rud duit.

Mar mhalairt air sin, má tá tuairim agat maidir le conas do phobal áitiúil a fheabhsú, is féidir le grúpaí beaga de chúigear daoine óga ar a laghad tionscadal dlúthpháirtíochta a bhunú agus a chur i bhfeidhm ina dtír chónaithe go ceann 2 go 12 mhí. Déanfaidh do ghrúpa cinntí maidir le modh oibre agus bainistíocht do thionscadail, agus bainfidh siad leas freisin as tacaíocht ó oiliúnóir.

Mura bhfuil tú cinnte cén cineál gníomhaíochta ESC le roghnú, déan tráth na gceist!

Iarratas a dhéanamh mar eagraíocht

Más eagraíocht thú agus ba mhaith leat tionscadal ESC a reáchtáil, is féidir iarratas a dhéanamh trí fhoirmeacha ar líne a sheoltar chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta ábhartha i do thír. Déantar dhá ghlao ar thograí a fhoilsiú gach bliain. Más rud é go bhformheastar do thionscadal, beidh rochtain agat ar líon daoine óga spreagtha idir 18 agus 30 bliain d’aois ar thairseach an ESC. Beidh d’eagraíocht in ann deiseanna a fhógairt, agus cuardach a dhéanamh le haghaidh rannpháirtithe ionchasacha agus dul i dteagmháil leo.

Tá roinnt buntáistí ann do d’eagraíocht maidir le maoiniú a fháil ón ESC, lena n-áirítear:

 • cur ar do chumas níos mó a dhéanamh;
 • cabhrú leat leas a bhaint as scileanna agus as díograis daoine óga ardspreagtha;
 • cur ar do chumas naisc a chruthú le daoine óga trí eispéireas foghlama bríoch a thairiscint dóibh;
 • smaointe úra a thabhairt isteach in obair laethúil d’eagraíochta;
 • naisc níos láidre leis an bpobal áitiúil a spreagadh.

Cláraigh anois chun tús a chur le do thuras ESC. Le tuilleadh eolais a fháil ar Bhliain Eorpach na hÓige, féach ar ár n-alt ar oibriú go deonach.

 

Naisc ghaolmhara:

Cláraigh

Cuir iarratas isteach

Tráth na gceist

Foirmeacha ar líne
Gníomhaireacht Náisiúnta

Glao ar thograí

Oibriú go deonach

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Coinníollacha maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

EURES Féilire Imeachtaí

Imeachtaí Ar Líne atá ag teacht aníos

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
 • Óige
Cuid(eanna) gaolmhara
Earnáil
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.