Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta13 Meán Fómhair 2023An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 4 nóiméad

Cuir feabhas ar tháirgiúlacht d’fhoirne le huirlisí comhroinnte

I dtimpeallacht oibre digiteach luas tapa an lae inniu, tá obair chianda agus comhoibriú trasteorann anois mar ghnáthchleachtas. Léigh ar aghaidh chun a fháil amach conas is féidir le huirlisí comhroinnte réiteach iontach a thairiscint do d’fhoireann chun a dtáirgiúlacht a mhéadú agus a gcuid cúraimí a shruthlíniú.

Enhance your team’s productivity with shared tools

Feidhmíonn na huirlisí seo mar mhoil fhíorúla a éascaíonn cumarsáid réidh, bainistiú éifeachtach tascanna, agus comhar níos fearr i measc do bhall foirne, beag beann ar a suíomh fisiciúil. Más gnólacht nuathionscanta beag thú nó corparáid mhór ilnáisiúnta, trí uirlisí comhroinnte a chomhtháthú isteach i do shreabhadh oibre, is féidir cur go mór le táirgiúlacht agus feidhmíocht fhoriomlán d’fhoirne.

Ardáin chumarsáide láraithe

Tá cumarsáid éifeachtach mar bhunchloch d’obair foirne rathúil. Cuireann uirlisí comhroinnte amhail Slack, Microsoft Teams, agus Google Workspace ardán ar fáil inar féidir le d’fhoireann cumarsáid a dhéanamh i bhfíor-am, nuashonruithe a roinnt, smaointe a chur i gceann a chéile, agus cruinnithe fíorúla a reáchtáil. Cuireann na huirlisí sin deireadh leis an ngá atá le slabhraí fada ríomhphost, rud a chinntíonn go bhfuil faisnéis thábhachtach inrochtana go héasca agus go bhfuil an plé dírithe.

Eagarthóireacht doiciméad comhoibríoch

Imithe atá na laethanta ina seoltar ceangaltáin anonn is anall! Cuireann uirlisí amhail Google Docs agus Microsoft 365 ar chumas baill iolracha d’fhoirne comhoibriú ar an doiciméad céanna ag an am céanna. Déanann sé seo sruthlíniú ar an bpróiseas scríbhneoireachta agus eagarthóireachta, cuireann sé cosc ar choinbhleachtaí idir leaganacha, agus ceadaíonn sé aiseolas fíor-ama, rud a dhéanann cruthú doiciméad níos éifeachtaí agus níos comhtháite.

Uirlisí bainistíochta tionscadal:

Tá bainistiú tascanna agus tionscadal i bhfad níos éasca le cabhair ó uirlisí bainistithe tionscadal amhail Trello, Asana, agus Monday.com. Tugann na hardáin seo ar chumas d’fhoirne tascbhoird a chruthú, freagrachtaí a shannadh, spriocdhátaí a leagan síos, agus dul chun cinn a rianú. Trí léirshamhlú a dhéanamh ar an sreabhadh oibre, is féidir le baill foirne tuiscint níos fearr a fháil ar a róil laistigh den tionscadal níos mó, rud a fheabhsaíonn cuntasacht agus trédhearcacht.

Comhroinnt comhad agus réitigh stórála

D’fhéadfadh comhaid a rochtain agus a roinnt a bheith éasca le néalseirbhísí stórála amhail Dropbox, OneDrive, agus Google Drive. Ní hamháin go gcinntíonn na huirlisí sin gur féidir le do fhoireann rochtain a fháil ar na leaganacha is déanaí cothrom le dáta de chomhaid ó áit ar bith, ach cuireann siad cosc freisin ar an gcaillteanas de shonraí ríthábhachtacha mar gheall ar mhífheidhmeanna gléasanna. Ina theannta sin, fágann siad gur féidir comhaid a chomhroinnt go sábháilte le comhghleacaithe inmheánacha agus seachtracha araon, agus gur féidir coimhoibriú orthu.

Tobsmaointeoireacht fhíorúil ar chlár bán agus meabhairmhapáil fíorúil

Tairgeann uirlisí comhroinnte amhail Miro agus MindMeister cumais thobsmaointeoireachta fíorúla ar chlár bán agus cumais mheabhairmhapála chun tacú le tobsmaointeoireacht agus le pleanáil. Is féidir leis na huirlisí seo cabhrú le d’fhoireann a gcuid smaointe a eagrú go físiúil, sreabhchairteacha a chruthú, agus straitéisí a fhorbairt i gcomhar le chéile. Cothaíonn sé sin cruthaitheacht agus nuálaíocht, agus cuireann sé taifead ar fáil freisin maidir le conas a forbraíodh tionscadal.

Físchomhdhálacha agus seimineáir ghréasáin

Tá idirghníomhaíochtaí duine le duine an-luachmhar, fiú nuair a dhéantar iad go digiteach. Cuireann uirlisí físchomhdhála amhail Zoom, Microsoft Teams, agus Webex an fheidhmiúlacht ar fáil chun cruinnithe, cuir i láthair agus seimineáir ghréasáin fíorúla a óstáil. Is féidir leis na huirlisí seo cabhrú le fad geografach a dhruidim, rud a ligeann do bhaill d’fhoirne naisc phearsanta a chothabháil agus seisiúin tarraingteacha a óstáil gan gá le taisteal.

Tríd is tríd, trí chumarsáid a lárú, comhoibriú a fheabhsú, agus bainistiú tascanna a shimpliú, is féidir le huirlisí comhroinnte cur ar chumas d'fhoirne oibriú ar bhealach níos éifeachtúla agus torthaí níos fearr a bhaint amach.

Chun tuilleadh comhairle a fháil maidir le foireann a bhainistiú atá scaipthe ar fud áiteanna éagsúla, léigh ár n-alt ar ‘Straitéisí chun go mbeidh rath ort agus foireann hibrideach á bainistiú agat’.

 

Naisc ghaolmhara:

Straitéisí chun go mbeidh rath ort agus foireann hibrideach á bainistiú agat

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí ar Líne a bheidh ar siúl go luath

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
 • Gnó / Fiontraíocht
 • Leideanna agus Moltaí
Cuid(eanna) gaolmhara
Earnáil
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.