Gå til hovedindholdet
EURES (EURopean Employment Services)

Leve- og arbejdsvilkår

Leve- og arbejdsvilkår i Europa

Om databasen leve- og arbejdsvilkår

Det kan være forvirrende at tænke på praktiske, juridiske og administrative ting i forbindelse med flytning til udlandet. Siderne om Leve- og arbejdsvilkår i EURES-portalen sigter mod at hjælpe dig til at få din flytning til udlandet til at gå så glat som muligt ved at give dig oplysningerne på forhånd. Her kan du også se de sektorer, hvor der er en stor uligevægt mellem ledige stillinger og arbejdstagere, både på kort og længere sigt. Det kan have indflydelse på dit fokus under jobsøgningen.

Selv om retten til at bo og arbejde i et andet EU-land er en af EU's grundlæggende rettigheder, og disse også finder anvendelse på borgere fra Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz i medfør af EØS- og EFTA-aftalerne, er borgerne i nogle af de nyere EU-lande underlagt visse overgangsbestemmelser. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan overgangsbestemmelserne anvendes i de forskellige EURES-lande ved at klikke dig ind på sektionen "Fri bevægelighed" på portalen, eller ved at gå ind på nedenstående link.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=da

Er du en af dem, der i en afgrænset periode arbejder for din arbejdsgiver uden for den medlemsstat, du normalt arbejder i? I det tilfælde betragtes du som "Udstationeret medarbejder". Du kan finde flere oplysninger om de bestemmelser, der finder anvendelse på dine arbejdsvilkår under sektionen "Udstationerede medarbejdere" på Europa-portalen.

Kontakt din lokale EURES-vejleder eller en EURES-vejleder i det land, du gerne vil flytte til, for at få hjælp eller hente flere oplysninger.