Pāriet uz galveno saturu
EURES
Raksts par jaunumiem2018. gada 1. jūlijsEiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts

Garantija jauniešiem pēc pieciem gadiem — gūtā pieredze

ES ekonomikas noturīgās atlabšanas rezultātā ir uzlabojušies apstākļi darba tirgū Eiropas jauniešiem. Garantijas jauniešiem shēma dod savu ieguldījumu, piedāvājot labākas nodarbinātības iespējas.

Youth Guarantee five years on: Lessons learnt
European Commission, Europa

Jaunākie Eurostat dati liecina, ka jauniešu bezdarba līmenis ir samazinājies no 18,7 % 2016. gadā līdz 16,8 % 2017. gada beigās. Jauniešu bezdarbs sasniedza maksimālo līmeni pēc 2008. gada finanšu krīzes, proti, 23,9 %, bet tagad tas ir samazinājies līdz līmenim, kas nedaudz vairāk kā par 1 % pārsniedz pirmskrīzes līmeni (15,1 %), un tas liecina par šajā jomā pēdējo piecu gadu laikā panākto progresu.

Garantijas jauniešiem shēmai ir bijusi nozīmīga loma šā progresa sasniegšanā, kopš ES dalībvalstis apņēmās īstenot minēto shēmu Padomes 2013. gada aprīļa ieteikumā. Garantija jauniešiem ir paredzēta, lai katrai personai, kura nav sasniegusi 25 gadu vecumu, izteiktu labu darba, tālākizglītības, māceklības vai prakses piedāvājumu četru mēnešu laikā pēc kļūšanas par bezdarbnieku vai formālās izglītības pabeigšanas, un tā ir palīdzējusi uzlabot dzīvi daudziem miljoniem Eiropas jauniešu. To atbalsta Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva, kas ir galvenā ES finansējuma programma, kura sekmē tās īstenošanu.

Kas jau ir sasniegts?

Saskaņā ar jaunāko Eiropas Komisijas informāciju:

  • katru gadu kopš 2014. gada vairāk nekā 5 miljoni jauniešu ir reģistrējušies Garantijas jauniešiem shēmās;
  • katru gadu kopš 2014. gada vairāk nekā 3,5 miljoni jauniešu ir pieņēmuši darba, izglītības, prakses vai māceklības piedāvājumu;
  • kopš 2013. gada ES ir par 2,2 miljoniem mazāk jauniešu bezdarbnieku un par 1,4 miljoniem mazāk jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET);
  • 15–24 gadus vecu jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, īpatsvars ir samazinājies no 13,2 % 2012. gadā līdz 10,9 % 2017. gadā.

Paraugprakse

Pagājušajā gadā Komisija nāca klajā ar tādas daudzsološas prakses datubāzi, kas sniedz atbalstu jauniešiem pārejā no mācībām uz darbu. Vairums šo shēmu saņem finansiālu atbalstu no Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda.

Dažas no šīm praksēm nonāca uzmanības centrā pagājušā gada Youth Guarantee Learning Forum (Garantijas jauniešiem mācību forumā). Komisijas organizētais forums Briselē ļāva apmainīties ar viedokļiem un mācīties no citiem praktiķiem, daloties informācijā par dažādiem pasākumiem, kas īstenoti Garantijas jauniešiem kontekstā.

Jauniešu vidutāji: Bulgārijas veiksmes stāsts

Jauniešu vidutāju iniciatīva Bulgārijā bija viena no iedvesmojošajām praksēm, kas tika izcelta Youth Guarantee Learning Forum (Garantijas jauniešiem mācību forumā). Galvenais mērķis ir noteikt jauniešus NEET situācijā, kas nav reģistrējušies Bulgārijas Valsts nodarbinātības dienestā (VND), sazināties ar viņiem un informēt par karjeras veidošanas pakalpojumiem un izglītības, nodarbinātības un apmācības iespējām. Lai sniegtu šos pakalpojumus, jauniešu vidutāji vispirms tiek atlasīti un apmācīti, kā uzrunāt jauniešus NEET situācijā un sazināties ar tiem, un kā sniegt informāciju un konsultāciju atbalstu to aktivizēšanai.

Jauniešu vidutājus arī apmāca, kā sadarboties ar darba devējiem un izglītības iestādēm. Pēc apmācības pabeigšanas topošais jauniešu vidutājs sazinās ar darba vidutāju no vietējā VND un ar vietējās izglītības inspekcijas pārstāvi, lai nodibinātu kontaktus ar oficiālām iestādēm.

Neatrisinātās problēmas

Neskatoties uz šiem sasniegumiem un ES-28 valstu kopējā jauniešu bezdarba rādītāja samazināšanos, daudzās ES dalībvalstīs jauniešu bezdarbs joprojām ir ļoti liels. Komisija atzīst, ka ir svarīgi sasniegt reģionus un jauniešus, kam tas ir visvairāk vajadzīgs. Viens no galvenajiem veidiem, kā Komisija plānot to panākt, ir jaunais Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+).

ESF+ ir paredzēts īstenot laikā no 2021. līdz 2027. gadam, un tas ietvers Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu un vairākus citus Komisijas fondus un programmas, piemēram, Eiropas Sociālo fondu. Jaunais fonds ir paredzēts, lai ļautu ES un dalībvalstīm sniegt integrētāku un mērķtiecīgāku atbalstu Eiropas iedzīvotājiem, tostarp jauniešiem. Šis atbalsts palīdzēs iedzīvotājiem apgūt prasmes un pieredzi, kas tiem vajadzīga, lai gūtu sekmes strauji mainīgajā un bieži sarežģītajā darba tirgū.

Programmās arī tiks īstenotas izmaiņas — ES dalībvalstīm ir jāatvēl vismaz 10 % no sava ESF+ finansējuma jauniešu nodarbinātības un aktivizēšanas atbalstam darba tirgū. Tā kā kopējais rosinātais ESF+ budžets minētajā plānošanas periodā ir 101,2 miljardi EUR, tam ir liels potenciāls palīdzēt Eiropas jauniešiem gūt sekmes.

Komisāre Marianne Thyssen, runājot par ESF+ pamatojumu, secināja: “Eiropa vēlas dot iespējas saviem iedzīvotājiem. Mūsu jaunie, elastīgie un vienkāršotie sociālie fondi pievēršas ieguldījumiem cilvēkos, lai nodrošinātu, ka viņiem ir vajadzīgās prasmes, pārliecinātos, ka viņiem ir moderna sociālā aizsardzība, kas pielāgota jaunām darba formām, kā arī lai izrādītu solidaritāti ar tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs.”

Plašāku informāciju par Garantijas jauniešiem shēmu skatiet sadaļā “Pāris vārdos par Garantijas jauniešiem shēmu”.

 

Saistītās saites:

Garantija jauniešiem

Eurostat dati

Padomes 2013. gada aprīļa ieteikums

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva

Eiropas Komisijas informācija

Daudzsološas prakses datubāze

Eiropas Sociālais fonds

Garantijas jauniešiem mācību forums

Jauniešu vidutāji

Izceltā iedvesmojošā prakse

Video paziņojums

‪#youthguarantee

 

Papildu informācija:

Eiropas darba dienas

Drop’pin@EURES

Atrast EURES darbiniekus

Dzīvošana un darbsEURES valstīs

EURESDarbavietu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURESPasākumu kalendārs

Turpmākie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

 

Sīkāka informācija

Temati
ES mobilitātes instrumentu kopumsEURES labākā prakseĀrējās EURES ziņasĀrējās ieinteresētās pusesDarba tirgus jaunumi/mobilitātes jaunumiZiņas/ziņojumi/statistikaPersonāla atlases tendencesJaunatne
Saistītā(s) sadaļa(s)
Dzīvošana un darbs
Nozare
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.