Přejít na hlavní obsah
EURES
Zpráva1. července 2018Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Záruky pro mladé lidi po pěti letech: získané zkušenosti

Probíhající hospodářské oživení v EU přineslo mladým Evropanům lepší podmínky na trhu práce. Systém záruk pro mladé lidi plní svou roli tím, že zvyšuje počet pracovních příležitostí.

Youth Guarantee five years on: Lessons learnt
European Commission, Europa

Nejnovější údaje Eurostatu ukazují, že míra nezaměstnanosti mladých lidí klesla z 18,7 % v roce 2016 na 16,8 % na konci roku 2017. Nezaměstnanost mladých lidí od roku 2008, kdy po finanční krizi dosáhla dosud nejvyšší hodnoty 23,9 %, klesla na současnou hodnotu, která je jen o něco víc než jedno procento vyšší, než byla hodnota před rokem 2008 (15,1 %), což je dokladem pozitivního vývoje, jehož bylo v této oblasti za posledních pět let dosaženo.

Systém záruk pro mladé lidi se od okamžiku, kdy se členské státy EU v návaznosti na doporučení Rady z dubna 2013 zavázaly k jeho provádění, na tomto vývoji významně podílel. Systém záruk pro mladé lidi, který si klade za cíl poskytnout každému člověku mladšímu 25 let kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže do čtyř měsíců poté, co se stal nezaměstnaným či opustil formální vzdělávání, pomohl zlepšit životy milionům mladých Evropanů. Systém podporuje Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, hlavní program financování EU, který usnadňuje jeho provádění.

Čeho bylo v rámci systému záruk pro mladé lidi dosud dosaženo?

Z nejnovějších údajů Evropské komise vyplývá, že:

  • od roku 2014 se každý rok do systému záruk pro mladé lidi registrovalo více než 5 milionů mladých lidí,
  • od roku 2014 každý rok více než 3,5 milionu mladých lidí přijalo nabídku zaměstnání, vzdělávání, stáže nebo učňovské přípravy,
  • v porovnání s rokem 2013 je v EU o 2,2 milionu méně nezaměstnaných mladých lidí a o 1,4 milionu méně mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní žádného vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET),
  • procentní podíl osob ve věku 15–24 let, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, klesl z 13,2 % v roce 2012 na 10,9 % v roce 2017.

Osvědčené postupy

Minulý rok Komise spustila databázi slibných postupů, které podporují mladé lidi při jejich přechodu ze školy do zaměstnání. Většina těchto systémů získává finanční podporu z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a Evropského sociálního fondu.

Některé z těchto postupů zaujaly na loňském vzdělávacím fóru o zárukách pro mladé lidi – Youth Guarantee Learning Forum. Fórum uspořádané Komisí v Bruselu umožnilo vzájemnou výměnu a učení mezi odborníky, kteří sdíleli informace o různých opatřeních provedených v souvislosti se zárukami pro mladé lidi.

Mladí mediátoři: Bulharský úspěch

Bulharská iniciativa Mladí mediátoři byla jedním z inspirativních postupů vyzdvihovaných na vzdělávacím fóru o zárukách pro mladé lidi (Youth Guarantee Learning Forum). Prvořadým cílem je identifikovat mladé NEET, kteří nejsou registrováni v bulharských veřejných službách zaměstnanosti, kontaktovat je a informovat o službách profesního poradenství a příležitostech ke vzdělávání, zaměstnání či odborné přípravě. Aby mohly být tyto služby poskytovány, jsou nejprve vybráni a vyškoleni mladí mediátoři, kteří se naučí, jak mají s NEET navázat kontakt a jak s nimi komunikovat a poskytovat jim informace a poradenství vedoucí k jejich zapojení.

Mladí mediátoři se rovněž naučí, jak spolupracovat se zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi. Po ukončení školení jsou mladí mediátoři propojeni se zprostředkovatelem práce z místních veřejných služeb zaměstnanosti a se zástupcem místního školního inspektorátu za účelem navázání spolupráce s formálními institucemi.

Problémy přetrvávají

Navzdory těmto úspěchům a i nadále klesající celkové míře nezaměstnanosti mladých lidí v EU-28 zůstává její hodnota v mnoha jednotlivých členských státech vysoká. Komise si je vědoma toho, jak důležité je působit v regionech a oslovovat mladé lidi, kteří to nejvíce potřebují. Jedním z klíčových způsobů, jak toho Komise hodlá dosáhnout, je spuštění Evropského sociálního fondu plus (ESF+).

Fond ESF+ bude fungovat v období let 2021–2027 a bude zahrnovat Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí spolu s řadou dalších fondů a programů Komise, jako je například Evropský sociální fond. Nový fond má umožnit EU a členským státům poskytovat integrovanější a cílenější podporu lidem v celé Evropě, včetně mládeže. Tato podpora pomůže vybavit lidi dovednostmi a zkušenostmi potřebnými k tomu, aby uspěli na rychle se měnícím a často komplikovaném trhu práce.

Proběhnou rovněž změny na programové úrovni, přičemž po členských státech EU bude požadováno, aby alespoň 10 % svých prostředků z fondu ESF+ věnovaly na podporu zaměstnanosti mladých lidí a na zapojení mladých lidí do trhu práce. Fond ESF+ má se svým navrhovaným celkovým rozpočtem na programové období ve výši 101,2 miliardy EUR značný potenciál pomáhat evropským mladým lidem k úspěchu.

„Evropa chce posílit postavení svých občanů,“ prohlásila komisařka Marianne Thyssen na závěr svého proslovu, v němž vysvětlila důvody pro zřízení fondu ESF+. „Naše nové, pružné a zjednodušené sociální fondy jsou zaměřené na investice do lidí s cílem zajistit, aby získali vhodné dovednosti a měli moderní sociální ochranu přizpůsobenou novým formám práce, a projevit solidaritu s těmi, kteří tuto pomoc potřebují nejvíce.“

Podrobnější informace o systému záruk pro mladé lidi naleznete zde: Systém záruk pro mladé lidi v kostce.

 

Související odkazy:

Záruky pro mladé lidi

Údaje Eurostatu

Doporučení Rady z dubna 2013

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Údaje Evropské komise

Databáze slibných postupů

Evropský sociální fond

Vzdělávací fórum o zárukách pro mladé lidi

Mladí mediátoři

Vyzdvihované inspirativní postupy

Video zpráva

‪#youthguarantee

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého pracovníka sítě EURES

Pracovní a životní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
EU toolbox pro mobilituOsvědčené postupy EURESExterní zprávy EURESExterní zainteresované stranyZprávy z trhu práce/zprávy o mobilitěZprávy/přehledy/statistikyTrendy náboruMládí
Související sekce
Život a práce
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.