Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy12 września 2017Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia SpołecznegoCzas na przeczytanie: 2 min

„Twoja pierwsza praca z EURES-em”: Korzyści dla młodych ludzi

Pierwotnie uruchomiony w 2012 r. jako program pilotażowy, program „Twoja pierwsza praca z EURES-em” (YfEJ) to ukierunkowany program na rzecz mobilności zawodowej ułatwiający utalentowanym młodym Europejczykom poszukującym pracy dostęp do możliwości oferowanych przez przedsiębiorstwa i organizacje w całej Europie.

‘Your first EURES Job’: What’s in it for young people?

Dlaczego warto przyłączyć się do inicjatywy YfEJ?

Program YfEJ jest idealny dla młodych ludzi, którzy napotykają trudności w znalezieniu pracy w swoim kraju i poszukują nowych możliwości za granicą. Program ten obejmuje wszystkich 28 państw członkowskich UE, Islandię i Norwegię oraz jest otwarty dla kandydatów o różnym poziomie wykształcenia lub doświadczenia zawodowego. Oferowane możliwości obejmują zatrudnienie i praktyki trwające co najmniej sześć miesięcy, jak również staże (trwające co najmniej trzy miesiące).

Jakie są najważniejsze korzyści wynikające z przystąpienia do programu YfEJ?

 • Uzyskanie ukierunkowanego wsparcia w zakresie poszukiwania pracy, dopasowania i rekrutacji ułatwiającego znalezienie idealnej oferty;
 • możliwość uzyskania wsparcia finansowego w celu pokrycia określonych kosztów związanych z zamiarem skorzystania z oferty w innym państwie członkowskim UE (np. kosztów bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej, relokacji, kursów językowych);
 • możliwość skorzystania z nieodpłatnych usług w zakresie wsparcia, takich jak szkolenie przed zatrudnieniem lub po zatrudnieniu (szkolenia językowe itd.), opieka mentorska i wsparcie początkowe w kraju docelowym.

Kto może wziąć udział w programie YfEJ?

Aby przystąpić do programu YfEJ, należy spełniać następujące kryteria:

 • być w wieku 18–35 lat;
 • być obywatelem jednego z 28 państw członkowskich UE, Norwegii lub Islandii i legalnie mieszkać w jednym z wymienionych państw;
 • mieć problem ze znalezieniem pracy lub możliwości szkolenia we własnym kraju;
 • być chętnym do przeniesienia się do jednego z 28 państw członkowskich UE, Norwegii lub Islandii w celu podjęcia pracy, odbycia praktyk lub stażu.

W jaki sposób można przystąpić do programu YfEJ?

Program YfEJ jest realizowany przez publiczne służby zatrudnienia w poszczególnych państwach należących do sieci EURES. Aby przystąpić do programu, wystarczy zarejestrować się w bazie danych prowadzonej przez jedną z tych publicznych służb zatrudnienia (zazwyczaj przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, przekazanie swoich danych za pośrednictwem strony internetowej lub przesłanie adresu do kontaktu pocztą elektroniczną).

Jeżeli dane państwo nie zapewnia jeszcze możliwości skorzystania z usług związanych z programem YfEJ, można skontaktować się z dowolną organizacją figurującą na liście. W takim przypadku zalecamy skontaktowanie się z jedną z głównych służb zatrudnienia we Włoszech, w Szwecji, we Francji lub w Niemczech.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Strony internetowe poświęcone programowi „Twoja pierwsza praca z EURES-em” na portalu EURES to znakomite miejsce dla osób chcących dowiedzieć się więcej o programie. Na stronie internetowej DG EMPL również zamieszczono dodatkowe informacje oraz szereg przydatnych publikacji, takich jak Przewodnik po programie „Twoja pierwsza praca z EURES-em”.

 

Powiązane linki:

Twoja pierwsza praca z EURES-em

Strona internetowa DG EMPL

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Znajdź doradcę EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

EURES na Google+

Tematy
 • Młodzież
Powiązane sekcje
 • Pomoc i wsparcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.