Põhisisu juurde
EURES
Artikkel12. september 2017Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Algatus „Sinu esimene EURESe töökoht“: mis kasu noored sellest saavad?

2012. aastal katseprojektina käivitatud algatus „Sinu esimene EURESe töökoht“ on sihipärane tööalase liikuvuse kava, mis aitab ELi andekatel noortel tööotsijatel leida töövõimalusi ettevõtetes ja organisatsioonides üle kogu Euroopa.

‘Your first EURES Job’: What’s in it for young people?

Miks algatusega liituda?

Kava „Sinu esimene EURESe töökoht“ on hea valik noortele, kel ei ole õnnestunud leida tööd koduriigis ja kes otsivad võimalusi välisriikides. Kava hõlmab ELi 28 liikmesriiki, Islandit ja Norrat ning osalema oodatakse kõiki noori, olenemata haridustasemest ja/või töökogemusest. Pakkumisel on töö- ja õpipoisikohad (vähemalt kuus kuud) ja ka praktikakohad (vähemalt kolm kuud).

Mis on algatuse peamised kasutegurid?

  • Sulle osutatakse täpselt sinu vajadustele vastavat abi tööotsingul, tööandjatega kokkuviimisel ja töölevõtmisel, et leiaksid ideaalse töövõimaluse;
  • võid saada rahalist toetust, et katta osa kuludest, mis kaasnevad töövõimaluste otsimisega teises ELi riigis (nt töövestlusel osalemise, ümberasumise või keeleõppe kulud);
  • võid kasutada tasuta abiteenuseid, näiteks koolitus enne ametisse asumist ja töökohal (keeleõpe jms), mentorlus ja abi sihtriiki kolimisel.

Keda oodatakse algatuses osalema?

Kavaga „Sinu esimene EURESe töökoht“ saad liituda, kui:

  • oled 18–35-aastane;
  • oled EL 28 liikmesriigi, Islandi või Norra kodanik või seaduslik resident;
  • sa ei leia oma riigis töö- ega praktikavõimalust;
  • oled valmis siirduma töö, praktika või õpipoisiõppe eesmärgil teise EL 28 liikmesriiki, Islandile või Norrasse.

Kuidas saan algatuses osaleda?

Algatust „Sinu esimene EURESe töökoht“ rakendavad avalikud tööturuasutused igas EURESe võrgustikku kuuluvas riigis. Kavaga liitumiseks pead vaid registreeruma ühes sellises avalikus tööturuasutuses (tavaliselt täites taotlusvormi, saates oma andmed veebilehe kaudu või e-posti teel).

Kui sinu riigis algatuse „Sinu esimene EURESe töökoht“ teenuseid veel ei osutata, võid võtta ühendust ükskõik millise loetletud organisatsiooniga. Soovitame valida ühe juhtivatest tööturuasutustest Itaalias, Rootsis, Prantsusmaal või Saksamaal.

Kust saab lisateavet?

Kui soovid kava kohta täpsemat teavet, on hea lähtepunkt algatuse „Sinu esimene EURESe töökoht“ jaotis EURESe veebilehel. Lisateave ja hulk kasulikke väljaandeid, näiteks „Sinu esimene EURESe töökoht“ juhend, on tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi veebilehel.

 

Seotud lingid:

Sinu esimene EURESe töökoht

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi veebileht

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

Drop’pin@EURES

EURESe nõustajad

Töö- ja elamistingimused EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

EURES Google+ kaudu

Teemad
Noorus
Seotud jaotis(ed)
Abiteave ja kasutajatugi
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.