Prejsť na hlavný obsah
EURES
Novinový článok6. septembra 2017Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

„Tvoje prvé pracovné miesto EURES“: čo prinesie pre organizácie?

Program Tvoje prvé pracovné miesto EURES, ktorý pôvodne vznikol v roku 2012 ako pilotný projekt, je cielený program pracovnej mobility zameraný na pomoc podnikom a organizáciám pri obsadzovaní voľných pracovných miest v konkrétnych odvetviach talentovanými mladými ľuďmi v celej EÚ.

‘Your first EURES Job’: What’s in it for organisations?

Prečo sa zapojiť do iniciatívy Tvoje prvé pracovné miesto EURES?

Program Tvoje prvé pracovné miesto EURES je vhodný pre podniky a organizácie, ktoré chcú konkrétne pracovné miesta obsadiť mladými ľuďmi, pričom však majú problémy s hľadaním takýchto ľudí vo svojej domovskej krajine. Účasťou na programe Tvoje prvé pracovné miesto EURES sa otvára prístup k hodnotnej sieti mladých uchádzačov o zamestnanie. Prínosom pre vás môžu byť takisto nové nápady a náhľady mladých pracovníkov, učňov alebo stážistov z iných krajín.

Aké sú hlavné výhody programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES pre podniky a organizácie?

  • Inzerujte voľné pracovné miesta v širokej sieti potenciálnych mladých zamestnancov,
  • Ak ste malý alebo stredný podnik (MSP), získajte finančnú podporu na pokrytie nákladov na odbornú prípravu a integráciu súvisiacich s náborom nového zamestnanca, učňa alebo stážistu,
  • Získajte pomoc pri identifikácii potrieb vášho podniku a stanovení vhodného a realizovateľného programu integrácie pre budúcich zamestnancov, učňov alebo stážistov.

Ktoré podniky a organizácie sa môžu zapojiť do programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES?

Ak sa chcete zapojiť do programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES, musíte spĺňať tieto podmienky:

  • váš podnik alebo organizácia musí mať sídlo v jednom z 28 členských štátoch EÚ, na Islande alebo v Nórsku,
  • hľadáte mladých ľudí na konkrétne miesta a máte problém ich nájsť vo svojej krajine,
  • ste ochotný najať zamestnancov, stážistov alebo učňov vo veku od 18 do 35 rokov z iných členských krajín EÚ, Nórska alebo Islandu,
  • môžete ponúknuť odbornú prípravu na pracovisku, ako aj ďalšiu podporu mladým ľuďom.

Ako sa môžu podniky a organizácie zapojiť do programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES?

Program Tvoje prvé pracovné miesto EURES realizujú verejné služby zamestnanosti v každej krajine, ktorá je členom siete EURES. Ak sa chcete zapojiť do programu, musíte sa zaregistrovať pri jednej z týchto verejných služieb zamestnanosti (zvyčajne stačí, ak vyplníte prihlášku, predložíte svoje údaje pomocou internetovej stránky alebo napíšete email na kontaktnú adresu).

Ak vaša krajina zatiaľ neponúka služby programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES, môžete sa obrátiť na niektorú z organizácií uvedených na zozname. Odporúčame vám vybrať si jednu z hlavných služieb zamestnanosti v Taliansku, vo Švédsku, Francúzsku alebo v Nemecku.

Kde môžem získať ďalšie informácie?

Ak sa chcete o programe dozvedieť viac Stránky programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES na webovej stránke siete EURES sú ideálnym miestom, kde začať. Takisto ponúkajú ďalšie informácie, niekoľko užitočných publikácií, ako je Príručka k programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES, a to všetko na webovej stránke GR EMPL.

 

Súvisiace odkazy:

Moja prvá práca siete EURES

Webová stránka GR EMPL

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Sieť EURES na Google+

Témy
Mladosti
Súvisiace sekcie
Pomoc a podpora
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.