Przejdź do treści głównej
EURES
Artykuł prasowy6 września 2017Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

„Twoja pierwsza praca z EURES-em”: korzyści dla organizacji

Pierwotnie uruchomiony w 2012 r. jako program pilotażowy, program „Twoja pierwsza praca z EURES-em” (TppE) to ukierunkowany program na rzecz mobilności zawodowej ułatwiający przedsiębiorstwom i organizacjom uzupełnienie wakatów w określonych sektorach utalentowanymi młodymi ludźmi z całej UE.

‘Your first EURES Job’: What’s in it for organisations?

Dlaczego warto przyłączyć się do inicjatywy TppE?

Program TppE jest idealny dla przedsiębiorstw i organizacji, które poszukują młodych ludzi na określone stanowiska pracy i napotykają trudności w znalezieniu takich osób w swoim kraju. Przystąpienie do programu TppE pozwala uzyskać dostęp do wartościowej sieci młodych osób poszukujących pracy i pozwala czerpać korzyści związane ze świeżymi pomysłami i świeżym spojrzeniem, jakie może zaoferować młody pracownik, praktykant lub stażysta pochodzący z innego państwa.

Jakie są najważniejsze korzyści wynikające z przystąpienia do TppE przez przedsiębiorstwa i organizacje?

  • Możliwość przedstawienia oferty zatrudnienia członkom rozbudowanej sieci zrzeszającej potencjalnych młodych pracowników.
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą otrzymać wsparcie finansowe na pokrycie kosztów szkolenia i integracji nowego pracownika, stażysty lub praktykanta.
  • Wsparcie przy określaniu potrzeb przedsiębiorstwa i opracowywaniu odpowiedniego i możliwego do zrealizowania programu integracyjnego adresowanego do przyszłych pracowników, praktykantów lub stażystów

Jakie przedsiębiorstwa i organizacje mogą wziąć udział w programie TppE?

Aby przystąpić do programu TppE, należy spełnić następujące kryteria:

  • być przedsiębiorstwem lub organizacją z siedzibą w jednym z państw UE-28, Islandii lub Norwegii;
  • poszukiwać młodych ludzi w celu ich zatrudnienia na określonych stanowiskach i napotykać trudności w znalezieniu ich w swoim kraju;
  • być gotowym do zatrudnienia pracowników, praktykantów lub stażystów w wieku od 18 do 35 lat z innych państw członkowskich UE, Norwegii lub Islandii;
  • zapewnić pozyskanym młodym pracownikom możliwość wzięcia udziału w szkoleniach w miejscu pracy oraz udzielać im innego rodzaju wsparcia.

W jaki sposób przedsiębiorstwa i organizacje mogą przystąpić do programu TppE?

Program TppE jest realizowany przez publiczne służby zatrudnienia w poszczególnych państwach należących do sieci EURES. Aby przystąpić do programu, wystarczy zarejestrować się w bazie danych prowadzonej przez jedną z tych publicznych służb zatrudnienia (zazwyczaj poprzez wypełnienie formularza wniosku, przekazanie swoich danych za pośrednictwem strony internetowej lub przesłanie adresu do kontaktu pocztą elektroniczną).

Jeżeli dane państwo nie zapewnia jeszcze możliwości skorzystania z usług związanych z programem TppE, można skontaktować się z dowolną organizacją figurującą na liście. W takim przypadku zalecamy skontaktowanie się z jedną z wiodących służb zatrudnienia we Włoszech, w Szwecji, we Francji lub w Niemczech.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Strony internetowe poświęcone programowi „Twoja pierwsza praca z EURES-em” na portalu EURES to znakomite miejsce dla osób chcących dowiedzieć się więcej o programie. Na stronie internetowej DG EMPL również zamieszczono dodatkowe informacje oraz szereg przydatnych publikacji, takich jak Przewodnik po programie „Twoja pierwsza praca z EURES-em”.

 

Powiązane linki:

Twoja pierwsza praca z EURES-em

Strona internetowa DG EMPL

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Znajdź doradcę EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

EURES na Google+

Tematy
Młodzież
Powiązane sekcje
Pomoc i wsparcie
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.