Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet27 Settembru 2019L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

Żgħażagħ li qegħdin ifittxu xogħol isiru animaturi staġonali bis-saħħa tal-kollaborazzjoni bejn l-EURES ta’ Franza u tal-Italja

L-EURES ta’ Franza u l-EURES tal-Italja għenu biex jipprovdu erba’ żgħażagħ Ewropej bl-opportunità li jaħdmu f’xogħlijiet staġonali ma’ kumpanija Taljana tad-divertiment.

Young jobseekers become seasonal entertainers thanks to collaboration between EURES France and Italy
Igor Palla

“F’Novembru li għadda, matul sessjoni ta’ taħriġ tal-EURES fl-Iżvezja, iltqajt ma’ Biancangela Fabbri mill-EURES tal-Italja,” ftakar Sébastien Faure tal-EURES ta’ Franza.

“Matul is-sessjoni, Biancangela infurmatna li wieħed mill-impjegaturi tagħha fl-Italja, Your Friends Animazione, kien qiegħed ifittex kandidati minn madwar l-Ewropa kollha,” spjega hu. Biancangela kienet qed tfittex kandidati biex jaħdmu bħala animaturi tat-tfal fiċ-ċentri tal-vaganzi mmexxija minn Your Friends Animazione matul l-istaġun tas-sajf.

“Issuġġerejt lil Biancangela biex naħdmu flimkien biex nippromwovu x-xogħlijiet ta’ Your Friends Animazione lill-kandidati żgħażagħ tagħna rreġistrati fuq il-programm Korp Ewropew ta Solidarjetà,” kompla jispjega Sébastien.

Malajr irċieva bosta applikazzjonijiet minn żgħażagħ Franċiżi li kienu qed ifittxu xogħol u rranġa intervisti bit-telefown u bi Skype bejn Your Friends Animazione u l-kandidati.

“Huwa interessanti u pjaċevoli li tkun kompletament involut fil-kultura Taljana”

Wara proċess ta’ reklutaġġ b’suċċess, erba’ kandidati minn Franza u Spanja ġew magħżula biex jattendu taħriġ fuq ħamest ijiem fit-Toskana f’April 2019. Ġew imħarrġa biex jaħdmu fl-irwoli tagħhom bħala animaturi tat-tfal. Il-kumpanija ħallset għall-vjaġġ u l-akkomodazzjoni tagħhom għall-ġimgħa.

Parteċipant żagħżugħ kien Wilfried ta’ 20 sena minn Île-de-France, ftit ‘il barra minn Pariġi. Qabel ma ntgħażel, Wilfried ma kienx fis-sistema edukattiva, ma kienx qed jaħdem u lanqas ma kien qed isegwi xi taħriġ. Wara t-taħriġ inizjali tiegħu, Wilfried issa qiegħed fuq kollokament ta’ xahrejn ma’ Your Friends Animazione. Wilfried jaħdem f’ċentru tal-vaganzi f’villaġġ turistiku fuq il-gżira ta’ Sardinja. Il-kompiti tiegħu jinkludu l-organizzazzjoni ta’ tornamenti sportivi għaż-żgħażagħ u l-organizzazzjoni ta’ spettakli kull filgħaxija.

“Ngħejja, il-pass huwa mgħaġġel,” stqarr Wilfried. “Iżda tant nieħu pjaċir li ma jimpurtax.”

Kiseb ħafna ħiliet personali u tekniċi, inkluż il-fatt li tejjeb l-Ingliż tiegħu u qed jitgħallem xi ftit Taljan u Ġermaniż. Ħa pjaċir ukoll jesperjenza direttament kultura oħra.

“Huwa interessanti u pjaċevoli li tkun kompletament involut fil-kultura Taljana”, qal Wilfried. “Fil-bidu, ma kont nifhem xejn bit-Taljan. Issa nifhem.”

Meta jispiċċalu ż-żmien fl-Italja, Wilfried beħsiebu jerġa’ jmur jgħix barra mill-pajjiż, din id-darba fid-Danimarka, fejn se jagħmel kollokament fis-Servizz Volontarju Ewropew fi skola għaż-żgħażagħ b’diżabbiltà.

“It-tnejn emminna f’dan il-proġett”

L-uffiċċju tal-EURES ta’ Biancangela ġewwa Pistoia ilu jikkollabora ma’ Your Friends Animazione għal diversi snin issa, u hi tħoss li hemm xi ħaġa speċjali dwar l-esperjenza li żgħażagħ li qed ifittxu xogħol bħal Wilfried jiksbu meta jaħdmu mal-kumpanija.

“Jirnexxilhom joħorġu l-aħjar fiż-żgħażagħ li jintgħażlu mingħajr l-ebda esperjenza bħala animaturi u ta’ spiss jaslu nervużi u mistħija, u ma jkunux konxji tat-talenti tagħhom,” qalet hi.

Biancangela hija wkoll mimlija bi kliem ta’ tifħir għal Sébastien u l-mod ta’ kif imxiet ħarir il-kollaborazzjoni internazzjonali tagħhom. “Sébastien u jien fhimna lil xulxin mal-ewwel, u għandna l-istess metodu ta’ ħidma,” spjegat hi. “It-tnejn li aħna emminna fil-proġett, u l-empatija, l-entużjażmu u l-komunikazzjoni tiegħu għamluha faċli u pjaċevoli għalija biex nikkollabora.”

“Flimkien, segwejna passi komplementari: Jien appoġġajt lill-kumpanija fir-reġistrazzjoni tal-proġett u fl-għażla tal-kandidati u hu ppromwova l-post battal u l-applikazzjonijiet taż-żgħażagħ Franċiżi.”

Sébastien huwa grat bl-istess mod lejn Biancangela, u ddeskriva l-inizjattiva bħala “kollaborazzjoni tajba ħafna”. It-tnejn jittamaw li jerġgħu jikkollaboraw fil-futur, u diġà għamlu pjanijiet biex jirrepetu din l-inizjattiva b’suċċess ma’ Your Friends Animazione fl-2020.

 

Links relatati:

Your Friends Animazione

Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

 

Aqra aktar:

Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Drop’pin@EURES

Sib Persunal tal-EURES

Il-Kundizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Onlineli ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • L-aħjar prattika tal-EURES
 • Taħriġ EURES
 • Aħbarijiet esterni tal-EURES
 • Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
 • Xejriet ta' reklutaġġ
 • Stejjer ta' suċċess
 • Żgħażagħ
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.