Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet24 Ottubru 2019L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni4 min qari

Xogħol fl-IT fid-Danimarka: Erba’ professjonisti jikkondividu l-istejjer tagħhom

Fl-2017, l-EURES tad-Danimarka nieda "My Big Danish Moment", sensiela ta’ erba’ vidjos qosra dwar espatrijati li jgħixu u jaħdmu fid-Danimarka. F’Awwissu 2019, wara li nnotaw domanda kbira għal speċjalisti kkwalifikati fl-IT fid-Danimarka, huma nedew vidjo li jiffoka b’mod speċifiku fuq professjonisti tal-IT espatrijati li jaħdmu fid-Danimarka. Il-vidjo, li diġà laħaq aktar minn 10,000 persuna fuq il-midja soċjali, jikkondividi l-esperjenza ta’ erba’ ċittadini tal-UE li marru jgħixu f'Aarhus, id-Danimarka biex isegwu karrieri fl-IT.

Working in IT in Denmark: Four professionals share their stories
Workindenmark

Wara tmien snin jaħdem fl-IT fir-Rumanija, Corneliu Ionut Preotu kien lest għal sfida ġdida, u għalhekk iddeċieda li jmur jgħix id-Danimarka. Issa, jaħdem bħala Maniġer tas-Sigurtà fl-IT fl-industrija tal-ħalib ma’ Arla Foods. Magdalena Houška, mill-Kroazja, u Alpár Imets, mir-Rumanija, ġew id-Danimarka madwar ħames snin ilu biex isegwu lawrji fl-inġinerija tas-softwer fil-VIA University College. Illum, it-tnejn li huma jaħdmu bħala Inġiniera tas-Sistemi fil-kumpanija tas-softwer tal-kompjuter Systematic, filwaqt li jaħdmu speċifikament fuq proġetti ta’ difiża. Angelo Agatino Nicolosi telaq mill-Italja u mar jgħix id-Danimarka 11-il sena ilu. Huwa jaħdem bħala teknoloġista fl-industrija tal-moda ma’ Bestseller, kumpanija tal-ħwejjeġ b’madwar 20 marka tal-moda fid-dinja kollha.

Għaliex id-Danimarka?

Id-Danimarka tista’ tkun post tajjeb ħafna għall-professjonisti tal-IT li jixtiequ jirrilokaw għal għadd ta’ raġunijiet. Wieħed mill-benefiċċji ewlenin huwa li l-industrija tal-IT tad-Danimarka hija innovattiva u tħares ’il quddiem. “Is-suq tal-IT fid-Danimarka huwa dinamiku ħafna u progressiv fl-istess ħin. Huwa aġġornat mal-progress fid-dinja tal-IT,” spjega Corneliu.

Għal ħafna, l-opportunità li tistudja u taħdem f’ambjent fejn jiġi mitkellem l-Ingliż toffri vantaġġ kbir. “Kelli diversi opportunitajiet. Xtaqt nistudja bl-Ingliż, u fid-Danimarka kelli din l-opportunità,” qal Alpár. Huwa apprezza wkoll il-kundizzjonijiet tax-xogħol fid-Danimarka. “Nista’ nifhem sew jekk xi ħadd irid imur Silicon Valley. Jiġru ħafna affarijiet eċċitanti hemm. Iżda, dak li jogħġobni dwar il-fatt li naħdem fid-Danimarka huwa li, għalkemm iħeġġuk taħdem ħafna u tagħmel xogħlok sew, tiġi skoraġġut ukoll milli taħdem iżżejjed — mhux biss għaliex mhuwiex tajjeb għalik personalment, iżda wkoll għaliex dan lanqas mhuwa tajjeb għall-kumpanija,” huwa kompla jgħid.

Angelo japprezza wkoll il-fatt li l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata jingħata importanza fid-Danimarka, kif ukoll il-kwalità tal-ħajja inġenerali. “Ġejt offrut xogħol ma’ Google u Facebook diversi drabi. Iżda ma ridtx, għaliex waħda mill-affarijiet li hija importanti għalija mhijiex biss il-karriera tiegħi, iżda wkoll il-possibbiltà li jkolli familja,” huwa spjega. “Is-sistema tas-sigurtà soċjali li ssib hawnhekk fid-Danimarka, ma ssibha mkien ieħor fid-dinja. Hija unika ħafna,” kompla jgħid.

Kultura ta’ xogħol fl-industrija tal-IT Daniża

Meta ġew mistoqsija dwar il-kultura tax-xogħol fid-Danimarka, l-erba’ professjonisti kollha tal-IT semmew li ħassewhom importanti fuq il-post tax-xogħol. “Dak li jogħġobni l-aktar f’xogħli huwa l-libertà fuq ix-xogħol u li nagħmel l-għażliet tiegħi stess,” qalet Magdalena.

Il-kumpaniji Daniżi ġeneralment għandhom struttura organizzattiva ċatta, li jfisser li hemm ġerarkija baxxa ħafna. “Forsi l-aspett l-aktar importanti ta’ dak li ġabni u żammni fid-Danimarka huwa l-istruttura tal-post tax-xogħol. Napprezza l-fatt li nista’ nitkellem mal-maniġer tiegħi direttament, mingħajr passi ta’ ġerarkija li jostakolaw id-djalogu. Tista’ ssemma’ leħnek mal-maniġer u l-kollegi tiegħek meta tħoss li għandek tagħmel dan,” spjega Corneliu.

“Jekk għandek idea tajba ħafna, ma tagħmilx differenza jekk tkunx mort taħdem fil-kumpanija tliet xhur ilu jew jekk tkunx ilek hawn 20 sena – għandek l-istess vuċi bħal kwalunkwe persuna oħra u jekk l-ideat tiegħek ikunu tajbin, se jsiru realtà,” ikkonkluda Angelo.

F’dak li jirrigwarda l-progress fil-karriera, Alpár huwa ottimist: “Fid-Danimarka tingħata s-setgħa fuq il-post tax-xogħol, f’termini ta’ kif tikber int u kif tara lilek innifsek tikber fl-organizzazzjoni, biex dan ikun tajjeb għalik kif ukoll għall-organizzazzjoni.”

Workindenmark, is-servizz pubbliku tal-impjieg li l-maġġoranza tal-Persunal tal-EURES tad-Danimarka jagħmel parti minnu, iqabbel kandidati bi kwalifiki għolja ma’ impjiegi battala fid-Danimarka permezz tal-portal tal-EURES u l-bank tas-CV ta’ Workindenmark. Dan iħeġġeġ lin-nies biex imorru jaħdmu fid-Danimarka kemm online kif ukoll fil-fieri tal-impjiegi, kif ukoll joffri appoġġ lill-kandidati biex iħejju s-CV u l-ittra ta’ akkumpanjament tagħhom għas-suq tax-xogħol Daniż.

Jekk qed tfittex li ssegwi karriera fl-IT, id-Danimarka tista’ tkun il-post għalik. Għaliex ma tidħolx fuq Workindenmark.dk jew fil-portal tal-EURES illum biex tibda t-tfittxija tiegħek għal impjieg fid-Danimarka?

 

Links relatati:

Il-portal tal-EURES

Persunal tal-EURES

Taħdem fl-IT fid-Danimarka

Workindenmark.dk

 

Aqra aktar:

Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Drop’pin@EURES

Sib Persunal tal-EURES

Il-Kundizzjonijiet tal-Għajxien u tax-Xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Stejjer ta' suċċess
 • Żgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.