Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet27 April 2023L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

Għaliex għandek tuża l-jiem ta’ valutazzjoni virtwali fil-proċess tiegħek ta’ ingaġġar ta’ ħaddiema

Il-jiem ta’ valutazzjoni jippermettu lill-kandidati għal impjieg tiegħek jippreżentaw għadd ta’ kompetenzi, xi ħaġa li l-intervisti tradizzjonali ma jagħmlux. Madankollu, jeżistu kumplikazzjonijiet f’avvenimenti wiċċ imb wiċċ li l-jiem ta’ valutazzjoni virtwali jevitaw. Fil-fatt, il-jiem ta’ valutazzjoni virtwali għandhom ħafna vantaġġi.

Why you should use virtual assessment days in your hiring process

Inqas stressanti għall-kandidati

Bħala parti mill-jum ta’ valutazzjoni tiegħek, inti jkollok intervisti individwali, li ġeneralment ikunu l-parti l-aktar stressanti tal-proċess ta’ ingaġġar ta’ ħaddiema għall-persuna intervistata. Il-kandidati jistgħu jkunu stressjati dwar l-ivvjaġġar, dwar il-fatt li jkunu f’post mhux familjari jew saħansitra dwar il-fatt li jridu jżommu l-kuntatt bl-għajnejn. Meta l-intervista ssir online jittaffew ħafna mill-pressjonijiet ta’ intervista wiċċ imb wiċċ. Konsegwentement, l-impjegati potenzjali li huma nervużi u li jaf ma jagħtux ir-riżultati mistennija wiċċ imb wiċċ jistgħu jibbenefikaw minn intervista fi spazju iktar newtrali.

Is-sejbien ta’ persuni li jaħdmu tajjeb fi grupp

Il-jiem ta’ valutazzjoni virtwali jippermettulek tkun taf liema kandidati jaħdmu tajjeb mal-oħrajn. Il-komunikazzjoni permezz tal-internet tfisser li jista’ jkun faċli li tinterrompi persuna oħra. Pereżempju, kandidat li jista’ jkun kariżmatiku meta tiltaqa’ miegħu wiċċ imb wiċċ, jaf jiddomina spazju online u ma jagħtix lil oħrajn l-opportunità li jitkellmu f’diskussjonijiet fi grupp. Għalhekk, huwa importanti li tara kif il-kandidati tiegħek jinteraġixxu f’komunikazzjonijiet virtwali u jekk jinkoraġġixxux u jappoġġaw lil xulxin. Li jkollok indikazzjoni tal-komunikazzjoni u l-kollaborazzjoni online tagħhom huwa partikolarment importanti jekk it-tim tiegħek se jkun qed jaħdem f’arranġament mill-bogħod jew ibridu matul l-impjieg.

L-identifikazzjoni ta’ dawk li jafu jużaw it-teknoloġija

Jum ta’ valutazzjoni virtwali huwa mod sempliċi kif tara kemm l-impjegat potenzjali tiegħek jirnexxielu jaħdem tajjeb online, minkejja dak li jkun kiteb fis-CV tiegħu dwar il-kompetenzi tiegħu fit-teknoloġija. X’aktarx li l-jum ikun jikkonsisti minn intervisti, testijiet u preżentazzjonijiet online, u għalhekk se ssir taf faċilment liema kandidati huma effettivi meta jaħdmu mill-bogħod.

Huwa aktar sempliċi li t-testijiet isiru online

Permezz tal-użu tal-jiem ta’ valutazzjoni virtwali, tista’ faċilment twettaq testijiet u valutazzjonijiet online. Jekk ir-rwol tal-impjieg jeħtieġ kompetenza f’qasam speċifiku, jum ta’ valutazzjoni virtwali jippermetti implimentazzjoni bla xkiel tal-valutazzjonijiet u jkun mod sempliċi mod kif tiġbor u tipproċessa r-riżultati. Għaldaqstant, il-valutazzjonijiet virtwali jevitaw il-kumplikazzjonijiet ta’ ttestjar ibbażat fuq il-karti u jistgħu jiffrankawlek kemm ħin kif ukoll spejjeż fil-proċess tal-impjegar.

Aktar konxji mis-saħħa u inklużivi

Il-jiem ta’ valutazzjoni virtwali mhux talli jakkomodaw il-potenzjal ta’ tfixkil minħabba pandemiji, iżda x’aktarx ukoll li jżidu l-għadd ta’ kandidati tiegħek. Se tirċievi l-applikazzjonijiet mingħand persuni li, kieku ma kienx il-każ, ma setgħux jissagrifikaw il-ħin u l-ispejjeż tal-ivvjaġġar għal intervista wiċċ imb wiċċ għal kariga waħda. Barra minn hekk, il-ħaddiema mobbli minn pajjiżi oħra se jkollhom l-għażla li jattendu, u dan jgħin biex tiġi diversifikata l-firxa ta’ kandidati li tista’ tintervista.

Aktar ekoloġiċi

L-eliminazzjoni tal-ħtieġa tal-ivvjaġġar hija kruċjali għall-ekoloġiċità ta’ jum ta’ valutazzjoni virtwali. Ladarba tqis il-ħtiġijiet addizzjonali ta’ avvenimenti wiċċ imb wiċċ bħall-catering, dokumenti stampati (eż. eżamijiet) u tagħmir ta’ preżentazzjoni, l-ispiża ambjentali ta’ tali avveniment tista’ tiżdied b’mod drammatiku, u dan kollu jiġi evitat virtwalment.

Aktar flessibbli

Il-jiem ta’ valutazzjoni wiċċ imb wiċċ normalment ikunu l-aħħar pass fil-proċess ta’ reklutaġġ; madankollu, m’hemmx għalfejn li dan ikun il-każ għal jiem ta’ valutazzjoni virtwali. L-organizzazzjoni tal-jum online għandha l-vantaġġ li tkun aktar flessibbli u aktar faċli biex tiġi ppjanata (l-ebda post, l-ebda spiża ta’ vvjaġġar jew ta’ catering mhuma meħtieġa) u din tippermetti wkoll li jattendu aktar kandidati. Tista’ saħansitra tiddeċiedi li tospita diversi jiem ta’ valutazzjoni virtwali sabiex tkun tista’ tnaqqas l-għażla tiegħek mingħajr ma żżid l-ispiża.

Tista’ ġimgħa tax-xogħol iqsar tagħmel lill-persunal tiegħek aktar effiċjenti? Hawn huma xi ftit raġunijiet għalfejn ġimgħa tax-xogħol ta’ erbat ijiem tista’ tkun il-futur għall-impjegati tiegħek.
 

Links relatati:

Tista’ ġimgħa tax-xogħol ta’ erbat ijiem tkun il-futur għall-impjegati tiegħek?

 

Aqra aktar:

Il-Jiem tal-Impjiegi Ewropej

Sib Konsulenti tal-EURES

Kundizzjonijiet tal-ħajja u x-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Bażi tad-data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Negozju/Intraprenditorija
 • Ideat u Suġġerimenti
 • Ġranet tax-Xogħol/Avvenimenti
 • Xejriet ta' reklutaġġ
Sezzjoni(jiet) relatati
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.