Prejsť na hlavný obsah
EURES
Novinový článok27. júla 2021Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Prečo mäkké zručnosti a emocionálna inteligencia ešte nikde neboli dôležitejšie

Svet po pandémii COVID-19 môže byť plný neistoty a výziev. Podniky preto potrebujú emocionálne inteligentných zamestnancov s celým radom mäkkých zručnosti, ktoré im pomôžu prekonať tieto ťažké časy.

Why soft skills and emotional intelligence are more important than ever
Unsplash

Mäkké zručnosti sa týkajú spôsobu, akým spolupracujete s kolegami, riešite problémy a riadite svoju prácu. Emocionálna inteligencia je schopnosť pochopiť a uvedomovať si vlastné emócie a emócie druhých. Poďme sa pozrieť na niektoré z týchto zručností a prečo sú v súčasnosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Nezávislosť a zodpovednosť

Prácou na diaľku sa zvýšila nezávislosť zamestnancov, čo vo svete po pandémii COVID-19 môže zostať stálou súčasťou trhu práce. Aj keď z dlhodobého hľadiska má zvýšený podiel práce na diaľku potenciál zvýšiť produktivitu, ako aj celý rad iných ekonomických a sociálnych ukazovateľov (napr. blahobyt, rodovú rovnosť, rovnosť regiónov, bývanie, emócie), jej celkový vplyv so sebou prináša riziká, predovšetkým z hľadiska inovácií a spokojnosti zamestnancov. Mnohí zamestnanci uvádzajú tzv. skryté nadčasy, ktoré sú výsledkom nejednoznačných hraníc medzi pracovným a osobným životom. Ak to chceme obmedziť, zamestnancov musíme viesť k samoorganizácii. Mali by vedieť stanoviť hranice, maximalizovať produktivitu počas pracovných hodín a podľa potreby prijať zodpovednosť. Zároveň by mali dodržiavať vyhradené prestávky a čerpať osobné voľno, aby sa vyhli vyhoreniu.

Aktívna komunikácia a spolupráca

Limitovaná fyzická interakcia v spoločnom pracovnom prostredí znamená, že možnosti partnerského učenia sú značne obmedzené. Zamestnanci preto musia mať dobrý pocit z aktívneho prístupu pri vyhľadávaní nový zručností, znalostí a spätnej väzby.

Na zabezpečenie minimálneho narušenia a posilnenie účinnej spolupráce je nevyhnutné, aby zamestnanci taktne zvolili spôsob komunikácie s kolegami a vyvinuli si cit pre tzv. digitálnu etiketu. Radi telefonujú alebo majú radšej dlhšie a podrobnejšie e-maily? Ako často chcú byť informovaní o priebehu plnenia pracovnej úlohy? Uprednostňujú videohovory alebo rýchle správy?

Práca na diaľku si vyžaduje aj nový dôraz na tzv. virtuálnu reč tela. Ak chcú byť zamestnanci počas virtuálnych stretnutí efektívni, mali by vedieť, ako sa prezentovať a zároveň celý čas zostať profesionálni a príjemní. Týka sa to udržiavania očného kontaktu cez kameru, úsmevu, pokojného správania, prípadného stíšenia mikrofónu a sedenia vo vzpriamenej polohe vyjadrujúcej aktívnu účasť.

Emocionálna inteligencia a empatia

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 mala obrovský vplyv na tých, ktorí ňou museli prejsť. Mnohí preto môžu prežívať zvýšený stres, ktorý okrem iného súvisí aj s vysokou pracovnou záťažou, finančným zaťažením, vlastnými zdravotnými problémami alebo zdravotnými problémami ich príbuzných, stratou blízkej osoby a chýbajúcimi službami starostlivosti o deti. Viac ako kedykoľvek predtým sú žiadané osoby, ktoré dokážu preukázať záujem o prežité skúsenosti druhých a zároveň udržať zodpovednosť za kvalitu svojej práce.

Prispôsobivosť a motivácia zvyšovať úroveň zručností

V záujme prispôsobiť sa trhu po pandémii COVID-19 podniky prehodnocujú základné prvky dodávateľoch reťazcov. Dôležité je motivovať zamestnancov, aby si zvyšovali úroveň zručností a dokázali spĺňať nové požiadavky v rámci zverených úloh, a ďalej sa zameriavali na budovanie súboru zručností, ktoré zodpovedajú požiadavkám nového trhu.

Dúfame, že tento článok vám pomôže zistiť, prečo sú mäkké zručnosti a emocionálna inteligencia dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Ak sa chcete dozvedieť viac o svete práce vo svete po pandémii COVID-19, prečítajte si náš článok s názvom Sedem najlepších tipov na zmiernenie úzkosti z návratu do kancelárie.

V rámci partnerstva so sieťou EURES, Európskym portálom pre pracovnú mobilitu.

 

Súvisiace odkazy:

Sedem najlepších tipov na zmiernenie úzkosti z návratu do kancelárie

vyhľadávanie poradcov EURES,

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
Správy z trhu práce/správy o mobiliteTrendy náboruMladosti
Súvisiace sekcie
Život a práca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.