Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta27 Iúil 2021An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 4 nóiméad

An fáth a bhfuil scileanna boga agus éirim mhothúchánach níos tábhachtaí ná riamh

D’fhéadfadh an domhan tar éis COVID-19 a bheith lán de neamhchinnteacht agus de dhúshláin. Mar thoradh air sin, tá oibrithe a bhfuil éirim mhothúchánach acu agus a bhfuil raon scileanna boga acu ag teastáil ó chuideachtaí chun cabhrú leo a mbealach a dhéanamh tríd an tréimhse dheacair seo.

Why soft skills and emotional intelligence are more important than ever
Unsplash

Baineann scileanna boga leis an mbealach ina ndéanann tú caidreamh le comhghleacaithe, fadhbanna a réiteach, agus do chuid oibre a bhainistiú, agus baineann éirim mhothúchánach leis an gcumas do chuid mothúchán agus mothúcháin dhaoine eile a thuiscint agus a bheith ar an eolas fúthu. Anseo, scrúdaímid cuid de na scileanna sin, agus an fáth a bhfuil siad níos tábhachtaí anois ná riamh.

Neamhspleáchas agus freagracht

Tá níos mó neamhspleáchais ann d‘fhostaithe mar gheall ar chianobair, agus d’fhéadfadh sé go mbeidh sin ina ghné bhuan den mhargadh saothair tar éis COVID-19. Cé go bhfuil an fhéidearthacht ann le cianobair san fhadtéarma go ndéanfaí táirgiúlacht agus réimse táscairí eacnamaíocha agus sóisialta eile a fheabhsú (e.g. folláine, inscne, comhionannas réigiúnach, tithíocht, astaíochtaí), tá rioscaí ag baint lena tionchar foriomlán, go háirithe ó thaobh na nuálaíochta agus sástacht na bhfostaithe de. Tuairiscíonn a lán oibrithe ‘ragobair fholaithe’ a tharlaíonn mar gheall ar línte doiléire idir a gcuid oibre agus a saolta pearsanta. Chun é sin a theorannú, ní mór d’oibrithe a bheith oilte maidir le fhéinbhainistíocht. Ba cheart dóibh a bheith in ann teorainneacha a tharraingt, a dtáirgiúlacht a uasmhéadú laistigh d’uaireanta oibre, agus freagracht a ghlacadh nuair is ábhartha, agus ag an am céanna a sosanna leithdháilte agus am saor pearsanta a ghlacadh chun cloíteacht a sheachaint.

Cumarsáid réamhghníomhach agus comhoibriú

Ciallaíonn idirghníomhaíochtaí fisiceacha teoranta laistigh de spás oibre comhroinnte go laghdaítear go mór na deiseanna maidir le piarfhoghlaim. Mar thoradh air sin, ní mór go mbíonn fostaithe compordach agus iad réamhghníomhach maidir le scileanna nua, eolas agus aiseolas a lorg.

Ionas go gcruthaítear leis sin an cur isteach is lú is féidir agus go gcothaítear comhoibriú éifeachtach, ní mór d’oibrithe a thuiscint cén chaoi is fearr lena gcomhghleacaithe maidir le dul i dteagmháil leo, agus mothú de ‘bhéasaíocht dhigiteach’ a fhorbairt. An dtaitníonn ríomhphoist fhada mhionsonraithe leo, mar shampla, nó an fearr leo labhairt ar an bhfón? Cé chomh minic agus a bhíonn siad ag iarraidh an t-eolas is deireanaí a fháil le linn cúraimí? An dtaitníonn físghlaonna leo nó arbh fhearr leo cumarsáid a dhéanamh trí theachtaireachtaí meandracha?

Chun cianobair a dhéanamh, ní mór béim nua a leagan ar ‘theanga an choirp fhíorúil’ freisin. Chun a bheith éifeachtach agus iad ag freastal ar chruinnithe fíorúla, ba cheart d’oibrithe a bheith ar an eolas maidir leis an gcaoi a gcuireann siad iad féin i láthair, agus iad gairmiúil agus lách i gcónaí. Áirítear leis seo féachaint sa tsúil a choinneáil tríd an gceamara, miongháire a dhéanamh, fanacht measartha socair, a micreafón a chiúnú nuair is iomchuí, agus suí suas díreach ar bhealach gafa.

Éirim mhothúchánach agus comhbhá

Bhí tionchar ollmhór ag an ngéarchéim COVID-19 orthu siúd a mhair tríd an tréimhse sin. Mar thoradh air sin, d’fhéadfadh go leor daoine a bheith faoi strus méadaithe a bhaineann le hualach ard oibre, brúnna airgeadais, fadhbanna lena sláinte féin nó le sláinte duine mhuinteartha, bás, agus easpa cúraim leanaí, i measc go leor rudaí eile. Mar thoradh air sin, tá luach níos airde ná mar a bhí riamh ag baint le daoine aonair a léiríonn imní maidir le heispéiris dhaoine eile, agus a aimsíonn cothromaíocht idir sin agus freagracht as cáilíocht a gcuid oibre féin.

Inoiriúnaitheacht agus spreagadh chun uasoiliúint a dhéanamh

Chun dul in oiriúint don mhargadh tar éis COVID-19 tá cuideachtaí ag athmhachnamh ar chomhpháirteanna criticiúla dá slabhraí soláthair. Chun aghaidh a thabhairt air sin, ní mór d’oibrithe a bheith spreagtha chun uasoiliúint a dhéanamh chun freastal ar riachtanais nua laistigh dá róil, agus leanúint de bheith ag díriú ar thacar sainscileanna a fhorbairt atá ábhartha d’éilimh an mhargaidh nua.

Tá súil againn gur thug an t-alt seo léargas úsáideach duit ar an bhfáth a bhfuil scileanna boga agus éirim mhothúchánach níos tábhachtaí ná mar a bhí riamh.

Dá mba mhaith leat tuilleadh a léamh faoi shaol na hoibre tar éis COVID-19, féach ar ár 7 bpríomhleid chun imní a laghdú faoi fhilleadh ar an oifig.

I gcomhpháirt le EURES, an Tairseach Eorpach um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile.

 

Naisc ghaolmhara:

Na 7 bpríomhleid chun imní a laghdú faoi fhilleadh ar an oifig

Comhairleoirí EURES a chuardach

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí Ar Líne atá ag teacht aníos

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
 • Nuacht an mhargaidh saothair/nuacht soghluaisteachta
 • Treochtaí earcaíochta
 • Óige
Cuid(eanna) gaolmhara
Earnáil
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.