Przejdź do treści głównej
EURES
Artykuł prasowy2 maja 2017Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

„Dlaczego chce Pan/Pani dla nas pracować?” – odpowiednio przygotuj się na pytanie, które z całą pewnością padnie

Trudno jest odpowiedzieć na nie w oryginalny i odpowiedni sposób. Jeżeli kandydat, który usłyszał to pytanie, będzie celowo starał się wyróżnić, udzielona przez niego odpowiedź może zabrzmieć sztucznie. Należy dążyć do tego, aby odpowiedź była przejrzysta i prosta, pamiętając o tym, że prawdopodobnie wiele osób udzieliło wcześniej dokładnie takiej samej odpowiedzi. Jak zwiększyć zatem swoje szanse na zostanie zapamiętanym, ale jednocześnie potraktowanym serio?

‘Why do you want to work here?’ – prepare well for the one sure question
thinkstock

Każdy pracodawca będzie chciał dowiedzieć się, dlaczego kandydat ubiega się o dane stanowisko. Trudność polega na tym, że bardzo często dany kandydat ubiega się o określoną pracę z dokładnie takiego samego powodu co inne osoby.

Można wymienić trzy kroki, których podjęcie pozwoli przekształcić odpowiedź na to nieuniknione pytanie z przeciętnej na wyróżniającą się.

Zebranie informacji

Choć powtarzano to już wielokrotnie, należy jeszcze raz podkreślić – dogłębne zapoznanie się ze stroną internetową przedsiębiorstwa nie wystarczy. Aby wywrzeć dobre wrażenie na potencjalnym pracodawcy, należy wykroczyć poza podstawowe fakty; powtarzanie kluczowych sloganów z materiałów reklamowych przedsiębiorstwa nie jest dobrym rozwiązaniem. Niech robią to inni kandydaci!

Należy sprawdzić, czy opublikowano jakieś artykuły dotyczące przedsiębiorstwa. Warto przejrzeć czasopisma i publikacje branżowe dotyczące danego sektora. Jeżeli na stronie internetowej przedsiębiorstwa zamieszczono linki do tekstów prasowych, należy dokładnie zapoznać się z ich treścią. Czy przedsiębiorstwo prowadzi kanał na YouTubie? Jeśli tak, warto poświęcić chwilę na przejrzenie udostępnionych materiałów wideo.

Czy przedsiębiorstwo zajmuje się projektowaniem lub opracowywaniem rozwiązań technologicznych lub czy prowadzi innego rodzaju działalność, z rezultatami której można by zapoznać się, korzystając z funkcji wyszukiwania obrazów w wyszukiwarce Google? Jeśli tak, należy przejrzeć te obrazy w celu wyszukania stron internetowych, na których omówiono lub zrecenzowano produkty przedsiębiorstwa. Jaką opinią cieszą się te produkty? Czy istnieją recenzje usług świadczonych przez przedsiębiorstwo? Jeżeli tak, być może mogą dostarczyć one wskazówek dotyczących sposobu, w jaki należy zaprezentować siebie i swoje kwalifikacje w trakcie rozmowy.

Punkty, na których warto oprzeć swoją odpowiedź

Po uzyskaniu informacji na temat celów przedsiębiorstwa i ustaleniu, w jaki sposób można przyczynić się do ich realizacji, warto skonstruować swoją odpowiedź wokół następujących punktów – nie należy przy tym rozmieniać się na drobne, lepiej skoncentrować się na jednym lub dwóch z nich:

  • Usłudze lub produkcie oferowanym przez przedsiębiorstwo i powodach, dla których kandydat uznaje je za interesujące.
  • Niedawnych sukcesach przedsiębiorstwa i stojących przed nim wyzwaniach.
  • Szkoleniach organizowanych przez przedsiębiorstwo i zapewnianych przez nie możliwościach rozwoju kariery.
  • Filozofii przedsiębiorstwa lub stosowanych przez nie zasadach etycznych.
  • Kulturze przedsiębiorstwa – co oznacza bycie jego pracownikiem.

Należy pamiętać o tym, by nie stworzyć wrażenia, że jest się zainteresowanym bardziej profitami związanymi z danym stanowiskiem niż samym przedsiębiorstwem.

Przedstaw własne uzasadnienie

Aby przekształcić swoją odpowiedź z szablonowej w zapadającą w pamięć, należy opatrzeć ją własnym uzasadnieniem. Samo stwierdzenie, że jest się pełnym podziwu dla przedsiębiorstwa, ponieważ jego pracownicy ciężko pracują nad opracowywaniem nowych rozwiązań, o czym świadczy wprowadzenie na rynek produktu/usługi X, świadczy o odpowiednim przygotowaniu się do rozmowy. Można być jednak pewnym, że inni kandydaci przygotowali się do niej równie dobrze.

Dlatego aby faktycznie się wyróżnić, kandydat powinien wyjaśnić, jak jego osobiste umiejętności, zainteresowania i doświadczenie mogą przyczynić się do budowy wcześniej wspomnianego sukcesu przedsiębiorstwa.

Na przykład: „Wprowadzenie usługi/produktu (...) świadczy o tym, że Państwa przedsiębiorstwo dąży do wypracowywania nowych rozwiązań. Takie podejście jest mi bliskie, ponieważ w poprzedniej pracy także (...). Dzięki temu udało mi się osiągnąć (...). Wydaje mi się, że sposób, w jaki poradziłem(-am) sobie z tym wyzwaniem, odpowiednio wpisuje się w cele Państwa przedsiębiorstwa i stosowane w nim metody. Między innymi dlatego chcę dla Państwa pracować”.

Jak stwierdzono w artykule opublikowanym niedawno w wydawanym w Zjednoczonym Królestwie dzienniku The Guardian: „To, co naprawdę robi wrażenie na pracodawcy, to umiejętność refleksji nad zgromadzonymi informacjami oraz zdolność dostosowania potrzeb i ideałów przedsiębiorstwa do własnych umiejętności i preferencji”.

 

Łącza do powiązanych stron internetowych:

Artykuł w The Guardian: Dlaczego chce Pan/Pani dla nas pracować? Jak odpowiedzieć na pytanie warte milion dolarów

Znajdź pracę, korzystając z portalu EURES

W czym EURES może Ci pomóc?

 

Więcej informacji:

Znajdź doradcę EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

EURES na Google+

Tematy
Porady i wskazówkiMłodzież
Powiązane sekcje
Życie i praca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.