Gå direkt till innehållet
EURES
Nyhetsartikel30 november 2022Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Vad gör EU för att stödja personer med funktionsnedsättning?

Den 3 december högtidlighålls den internationella dagen för personer med funktionsnedsättning världen över. Läs om vad EU gör för att se till att personer med funktionsnedsättning i Europa har lika tillgång till skolor, sysselsättning, infrastruktur, produkter och tjänster.

What the EU does to support persons with disabilities

Även om det finns ungefär 87 miljoner människor med funktionsnedsättning i EU kan dessa ofta bli föremål för orättvis behandling eller diskriminering. Sysselsättningsgraden bland personer med funktionsnedsättning är bara 50 procent, vilket är långt under den genomsnittliga sysselsättningsgraden i EU. Deras tillgång till utbildning är också begränsad, och mindre än 30 procent har högre utbildning. Dessutom löper över en fjärdedel risk för fattigdom eller social utestängning.

EU arbetar hårt för att ta itu med dessa utmaningar genom olika åtgärder. Alla EU-medlemsstater har åtagit sig att förbättra livet för personer med funktionsnedsättning på grundval av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Europeiska pelaren för sociala rättigheter

Enligt princip 17 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter har personer med funktionsnedsättning rätt till inkomststöd som säkerställer ett värdigt liv, tjänster som hjälper dem att delta på arbetsmarknaden och i samhället samt en arbetsmiljö anpassad till deras behov.

Läs mer om den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030

I mars 2021 presenterade Europeiska kommissionen också den ambitiösa strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030. Strategin syftar till att säkerställa att personer med funktionsnedsättning deltar fullt ut i samhället på lika villkor som andra i och utanför EU. Innehållet i strategin utarbetades under vägledning av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som har undertecknats av samtliga medlemsstater.

Läs mer om strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030.

Den europeiska rättsakten om tillgänglighet

Den europeiska rättsakten om tillgänglighet bidrar till strategin och säkerställer att alla har tillgång till en rad vardagliga produkter och tjänster. Denna rättsakt innebär att företagen har fram till 2025 på sig att se till att deras tjänster och produkter uppfyller EU:s gemensamma tillgänglighetskrav.

Läs mer om den europeiska rättsakten om tillgänglighet.

Finansiering

EU ger årliga bidrag till flera europeiska organisationer för personer med funktionsnedsättning och icke-statliga organisationer. Bidragen syftar till att bygga upp organisationernas kapacitet och underlätta deras deltagande i processer på EU-nivå (till exempel för att lämna synpunkter på utvecklingen av EU:s lagstiftning och politik).

Läs mer om programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden.

Välj Eures

Om du har svårt att hitta jobb eller vill byta jobb, kontakta en Euresrådgivare i ditt land. Över 3,9 miljoner lediga jobb utannonseras på Eures, så du kan bara vara några klick från att påbörja en ny karriär.

Besök denna sida för att läsa mer om hur EU stöder personer med funktionsnedsättning.

 

Relaterade länkar:

Strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna

Euresrådgivare i ditt land

Europeiska rättsakten om tillgänglighet

Europeiska pelaren för sociala rättigheter

Läs mer om programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden

Personer med funktionsnedsättning

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
Arbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheterNyheter/rapporter/statistikUngdom
Relaterade avsnitt
Arbetsmarknadsinformation
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.