Skip to main content
EURES
News article30 november 2022European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Hva EU gjør for å støtte personer med nedsatt funksjonsevne

3. desember markerer verden den internasjonale dagen for funksjonshemmede. Finn ut hva EU gjør for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne i Europa har lik tilgang til skoler, sysselsetting, infrastruktur, produkter og tjenester.

What the EU does to support persons with disabilities

Selv om antallet personer med nedsatt funksjonsevne i EU er rundt 87 millioner, kan de ofte bli utsatt for urettferdig behandling eller diskriminering. Sysselsettingsgraden blant personer med nedsatt funksjonsevne er godt under den gjennomsnittlige sysselsettingsgraden i EU − bare 50 %. Deres tilgang til utdanning er også mye lavere – mindre enn 30 % har høyere utdanning. I tillegg er over en fjerdedel av dem utsatt for fattigdom og sosial utestengelse.

EU jobber hardt for å håndtere disse utfordringene gjennom ulike tiltak. Alle medlemsstatene i EU er forpliktet til å forbedre livene til personer med nedsatt funksjonsevne, i tråd med Traktaten om Den europeiske unions virkemåte og Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter.

Den europeiske søylen for sosiale rettigheter

Prinsipp 17 i Den europeiske søylen for sosiale rettigheter fastslår at mennesker med funksjonsnedsettelse har rett til en inntekt som kan sikre et verdig liv, tjenester som gjør det mulig å delta i arbeidslivet og samfunnet ellers, og et arbeidsmiljø som er tilpasset deres behov.

Lær om Den europeiske søylen for sosiale rettigheter.

Strategien for rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2021-2030

I mars 2021 presenterte Europakommisjonen også den ambisiøse strategien for rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2021–2030. Strategien har som mål å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne deltar fullt ut og på en effektiv måte i samfunnet, på lik linje med andre i og utenfor EU. Innholdet i strategien ble bygger på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som har blitt signert av alle medlemsstatene.

Lær mer om strategien for rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2021–2030.

EUs tilgjengelighetsdirektiv

EUs tilgjengelighetsdirektiv bidrar til strategien og sikrer at alle har tilgang til en rekke dagligdagse varer og tjenester. Som en del av dette direktivet har bedrifter frem til 2025 for å sikre at deres varer og tjenester er i samsvar med EUs felles tilgjengelighetskrav.

Lær mer om EUs tilgjengelighetsdirektiv.

Finansiering

EU gir årlige tilskudd til flere europeiske organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne og frivillige organisasjoner. Tilskuddene tar sikte på å bygge kapasiteten til organisasjonene og gjøre deres deltakelse i prosesser på EU-nivå enklere (f.eks. Komme med innspill på utviklingen av EUs lover og retningslinjer).

Lær mer om programmet for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier (CERV).

Velg EURES

Hvis du har problemer med å finne jobb eller ønsker en ny stilling, kan du kontakte en EURES-rådgiver i ditt land. Med over 3,9 millioner ledige stillinger utlyst på EURES, kan det hende at du bare er noen få klikk unna starten på en ny karriere.

Besøk denne siden for å lese mer om hvordan EU støtter personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Relevante lenker:

Strategien for rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2021–2030

Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter

EURES-rådgiver i ditt land

EUs tilgjengelighetsdirektiv

Europeisk søyle for sosiale rettigheter

Lær mer om programmet for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier (CERV)

Personer med nedsatt funksjonsevne

Traktaten om Den europeiske unions virkemåte

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Finn EURES-rådgivere

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES' jobbdatabase

EURES' tjenester for arbeidsgivere

EURES' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
Arbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheterNyheter/rapporter/statistikkUngdom
Relaterte seksjon(er)
Arbeidsmarkedsinformasjon
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.