Põhisisu juurde
EURES
Artikkel30. november 2022Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Kuidas EL toetab puuetega inimesi?

3. detsembril tähistab maailm rahvusvahelist puuetega inimeste päeva. Lugege, mida EL teeb selleks, et tagada Euroopas puuetega inimestele võrdne juurdepääs koolidele, tööhõivele, taristutele, toodetele ja teenustele.

What the EU does to support persons with disabilities

Kuigi ELis on ligikaudu 87 miljonit puuetega inimest, võivad nad sageli kogeda ebaõiglast kohtlemist või diskrimineerimist. Puuetega inimeste tööhõive määr on tugevasti alla ELi keskmise – ainult 50%. Puuetega inimeste juurdepääs haridusele on samuti väiksem, sest kõrgharidusega on neist alla 30%. Lisaks on üle veerandi vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus.

EL tegutseb sihikindlalt nende probleemide lahendamiseks mitmesuguste meetmete abil. Kõik ELi liikmesriigid on võtnud kohustuse parandada puuetega inimeste elu, tuginedes ELi toimimise lepingule ja ELi põhiõiguste hartale.

Euroopa sotsiaalõiguste sammas

Euroopa sotsiaalõiguste samba 17. põhimõtte kohaselt on puuetega inimestel õigus sissetulekutoetusele, mis tagab neile inimväärse elu, teenustele, mis võimaldavad neil osaleda tööturul ja ühiskonnas, ning nende vajadustele kohandatud töökeskkonnale.

Euroopa sotsiaalõiguste samba lisateave

Puuetega inimeste õiguste strateegia 2021–2030

2021. aasta märtsis esitas Euroopa Komisjon ambitsioonika puuetega inimeste õiguste strateegia 2021–2030. Strateegia eesmärk on tagada puuetega inimeste täielik ja teistega võrdsetel alustel osalemine ühiskonnaelus ELis ja mujal. Strateegia sisu lähtub puuetega inimeste õiguste konventsioonist, mille on allkirjastanud kõik liikmesriigid.

Puuetega inimeste õiguste strateegia 2021–2030 lisateave

Euroopa ligipääsetavuse akt

Strateegiat täiendab Euroopa ligipääsetavuse akt, mis tagab, et igaühel on juurdepääs kõige tavalisematele toodetele ja teenustele. Selle akti alusel on ettevõtjatel aega 2025. aastani, et viia oma teenused ja tooted vastavusse ELi ühiste ligipääsetavusnõuetega.

Euroopa ligipääsetavuse akti lisateave.

Rahastamine

EL annab igal aastal toetusi mitmele Euroopa puuetega inimeste organisatsioonile ja vabaühendusele. Toetuste eesmärk on suurendada nende organisatsioonide suutlikkust ja hõlbustada nende osalemist ELi tasandi protsessides (nt esitada arvamusi ELi õigusaktide ja strateegiate väljatöötamise kohta).

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi lisateave

Valige EURES

Kui teil on probleeme töö leidmisega või tahaksite töökohta muuta, võtke ühendust oma riigi EURESe nõustajaga. EURES reklaamib enam kui 3,9 miljonit vaba töökohta – uus töökoht võib olla vaid mõne kliki kaugusel!

Külastage seda veebilehte, et saada lisateavet, kuidas EL toetab puuetega inimesi.

 

Seotud lingid

Puuetega inimeste õiguste strateegia 2021–2030

ELi põhiõiguste harta

EURESe nõustaja sinu riigis

Euroopa ligipääsetavuse akt

Euroopa sotsiaalõiguste sammas

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi lisateave

Puuetega inimesed

ELi toimimise leping

Puuetega inimeste õiguste konventsioon

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

EURESe nõustajad

Elamine ja töötamine EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
Tööturuuudised/liikumisuudisedUudised/aruanded/statistikaNoorus
Seotud jaotis(ed)
Tööturuinfo
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.