Gå direkt till innehållet
EURES
Nyhetsartikel28 augusti 2020Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Topprioriteringar för arbetsgivare efter covid-19

När livet sakta återgår till det normala är det dags för arbetsgivarna att identifiera och ta itu med de viktigaste prioriteringarna för sina företag. Här tar vi upp några av de centrala prioriteringar som företagen bör beakta när vi går in i ”det nya normala”.

Top priorities for employers in a post-COVID-19 world
Shutterstock

Främja flexibla arbetssätt

I kölvattnet av covid-19 är det viktigt att arbetsgivarna om möjligt låter de anställda fortsätta att arbeta hemifrån. Många kommer troligen att välja att återvända till kontoret, men alla som har ett svagt immunförsvar eller som befinner sig i riskzonen bör ges möjlighet att arbeta hemifrån. Vidare bör chefer och arbetsgivare se till att de anställda som arbetar på distans har alla de verktyg som krävs för att kunna jobba effektivt.

Värna om arbetstagarnas hälsa

Företagsledare och arbetsgivare måste se till att följa sin nationella lagstiftning och försäkra sig om att deras arbetsplatser är säkra att återvända till för de anställda. Det finns många åtgärder som chefer och arbetsgivare kan vidta för att skydda personalens hälsa, till exempel att öka avståndet mellan arbetsstationer, tillämpa regler för social distansering på kontoret, installera stationer för handdesinfektion och se till att skrivbord och andra kontaktintensiva ytor rengörs oftare än vanligt. Arbetsgivarna bör också ta hänsyn till personalens synpunkter och farhågor (till exempel genom att utföra en företagsintern enkätundersökning).

Ta tillvara arbetstagarnas nya färdigheter

Med covid-19-krisen har många anställda visat prov på nya färdigheter, såsom ökad flexibilitet och anpassningsförmåga. Många arbetsgivare har också upptäckt ”dolda talanger” hos anställda, såsom ledarskapsförmåga och kreativitet, vilket bör tas tillvara även efter pandemin. Arbetsgivare och chefer kan till exempel överväga att låta anställda med sådana profiler ansvara för mentorprogram, sociala kommittéer eller introduktionspass på distans för nya medarbetare. Medarbetare med kreativ förmåga kan å sin sida bjudas in att delta i idémöten för identifiering av nya affärsmöjligheter. Och medarbetare som visar sig duktiga på teknik och digitalisering kan utses för att prova ut ny teknik som säkrar verksamheten inför framtida kriser.

Uppmuntra till social samvaro bland personalen

En av de största nackdelarna med att arbeta hemifrån är bristen på social kontakt med vänner och kollegor. Det är viktigt att arbetsgivare skapar bättre förutsättningar för ett socialt liv på jobbet, till exempel genom att uppmuntra till fler kaffepauser, anordna fredagsträffar eller organisera företagsomfattande evenemang. Sådana initiativ kan skapa samhörighet efter långa månader av isolering.

Psykisk hälsa – en fråga att ta på allvar

Den sociala och ekonomiska osäkerhet som rått på grund av pandemin har satt människors psykiska välbefinnande på svåra prov. Glada medarbetare är A och O. Det är därför avgörande att arbetsgivarna sätter sin personals psykiska hälsa i första rummet under de kommande månaderna. Chefer och ansvariga bör se till att deras företag har en handlingsplan för friskvård som stöder de anställda.

Förbättra den interna kommunikationen

Det är viktigt att det finns tydliga kommunikationskanaler genom vilka de anställda hålls informerade om eventuella förändringar i företaget. Det är osäkra tider och företagen måste vara redo att fatta snabba beslut och effektivt kunna informera sin personal om dessa beslut. En tydlig och löpande kommunikation hjälper till att hålla de anställda vid gott mod och skapar en känsla av att arbetsgivaren har situationen under kontroll.

Läs den här artikeln om hur covid-19 har förändrat våra arbetssätt.

 

Länkar:

De åtta främsta onlineverktygen för teamarbete på distans

Så har covid-19 förändrat våra arbetssätt

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
Företag /EntreprenörskapExterna EURES-nyheterExterna intressenterRåd och tipsArbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheterRekryteringstrender
Relaterade avsnitt
Leva & arbeta
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.