Prejsť na hlavný obsah
EURES
Novinový článok28. augusta 2020Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Najdôležitejšie priority zamestnávateľov pre život po koronakríze

V súčasnosti, keď sa život pomaly vracia do bežných koľají, je mimoriadne dôležité, aby zamestnávatelia určili hlavné priority pre svoj podnik a aby im venovali náležitú pozornosť. Prinášame vám niekoľko základných priorít, ktoré by ste mali zohľadniť pri prechode do novej normality.

Top priorities for employers in a post-COVID-19 world
Shutterstock

Pružný spôsob práce

Aj po koronakríze by zamestnávatelia mali umožniť všetkým zamestnancom pracovať z domu v prijateľnom rámci. Veľa zamestnancov sa zrejme rozhodne opäť pracovať z kancelárie na pracovisku, ale osoby so slabším imunitným systémov alebo tí, ktorí žijú v domácnosti s rizikovými osobami, by mali aj naďalej mať možnosť pracovať bezpečne z domu. Zamestnávatelia sa majú uistiť, že ich zamestnanci sú spoľahlivo vybavení na prácu z domu.

Chrániť zdravie zamestnancov

Zamestnávatelia majú dodržiavať vnútroštátne právne predpisy a postarať sa o to, aby sa zamestnanci mohli vrátiť na bezpečné pracovisko. Existuje mnoho opatrení, ktoré môžu zamestnávatelia prijať na ochranu zdravia svojich zamestnancov, napríklad zväčšiť odstup medzi pracovnými stolmi, zaviesť pravidlá bezpečného odstupu na pracovisku, inštalovať dezinfekčné zariadenia a zvýšiť intenzitu čistenia stolov a kontaktných plôch. Zamestnávatelia by mali vziať na vedomie aj obavy zamestnancov (napríklad prostredníctvom ankety).

Využiť nové zručnosti zamestnancov

V koronakríze sa u mnohých zamestnancov prejavili nečakané zručnosti, ako je flexibilita či schopnosť prispôsobovať sa. U niektorých zamestnávatelia objavili skrytý manažérsky talent alebo inovatívne myslenie, čo by mali ďalej rozvíjať. Majitelia podnikov by mohli týchto zamestnancov poveriť mentorskými programami, sociálnymi výbormi či diaľkovými zaškoľovaním nových zamestnancov. Tí s inovatívnym myslením by sa mohli zúčastniť na brainstormingu pri hľadaní nových možností podnikania. Technicky a digitálne zruční by sa mohli venovať testovaniu nových technológií na ochranu podniku pre krízami v budúcnosti.

Posilňovať sociálne kontakty medzi zamestnancami

Jednou z najväčších nevýhod práce z domu je nedostatok osobných kontaktov medzi kolegami a priateľmi. Pre zamestnancov je dôležité mať dostatok príležitostí na udržiavanie sociálnych kontaktov na pracovisku, napríklad častejšie spoločné prestávky s kávou, spoločné neformálne stretnutia na záver týždňa alebo celopodnikové oslavy. Po dlhých mesiacoch izolácie to určite prispeje k sceleniu tímu.

Mať na zreteli duševné zdravie

Sociálna a ekonomická neistota v dôsledku ochorenia COVID-19 veľmi zaťažila duševnú pohodu ľudí. Je mimoriadne dôležité, aby zamestnávatelia venovali v nadchádzajúcich mesiacoch zvýšenú pozornosť duševnému zdraviu svojich zamestnancov, keďže šťastní a spokojní zamestnanci sú základom úspechu. Majitelia podnikov majú dbať na vypracovanie akčných plánov na podporu spokojnosti zamestnancov.

Zlepšiť internú komunikáciu

Na komunikáciu v rámci podniku musia existovať jednoznačné komunikačné kanály, aby zamestnanci boli neustále aktuálne informovaní o všetkých vnútropodnikových zmenách. Budúcnosť prináša veľa neistoty, a preto musia byť podniky pripravené na rýchle rozhodovanie a súbežné informovanie personálu, aby nezostávali nezodpovedané otázky. Jasné a pravidelné informovanie zamestnancov prispeje k ich spokojnosti a uisteniu, že zamestnávateľ má veci pod kontrolou.

Prečítajte si článok o tom, ako ochorenie COVID-19 zmenilo náš pracovný život

 

Súvisiace odkazy:

Osem najlepších nástrojov na tímovú prácu na diaľku

Štyri aspekty pracovného života, ktoré zmenilo ochorenie COVID-19

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcov siete EURES

Životné a pracovné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
Obchod / PodnikanieExterné správy EURESExterné zainteresované stranyRady a tipySprávy z trhu práce/správy o mobiliteTrendy náboru
Súvisiace sekcie
Život a práca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.