Przejdź do treści głównej
EURES
Artykuł prasowy28 sierpnia 2020Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Główne priorytety dla pracodawców w czasie po pandemii COVID-19

Wraz z powolnym powrotem do normalności, konieczne jest by pracodawcy określili główne priorytety dla swoich przedsiębiorstw. Poniżej zamieszczamy niektóre z głównych priorytetów, które naszym zdaniem przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę prowadząc działalność w tzw. nowych czasach.

Top priorities for employers in a post-COVID-19 world
Shutterstock

Wspieranie elastycznej pracy

W czasach po pandemii COVID-19 istotne jest, by pracodawcy nadal pozwalali pracownikom pracować z domu, o ile jest to możliwe. Wielu pracowników prawdopodobnie wybierze powrót do biura, ale pracownicy o słabym układzie odpornościowym oraz mieszkający z osobami z grupy ryzyka powinni mieć możliwość bezpiecznej pracy w domu. Ponadto przedsiębiorcy powinni zapewnić swoim telepracownikom wszelkie niezbędne narzędzia i urządzenia do wydajnej pracy.

Ochrona zdrowia pracowników

Przedsiębiorcy powinni przestrzegać krajowych przepisów prawa i zapewnić pracownikom bezpieczny powrót do miejsca pracy. Pracodawcy mogą podjąć wiele środków ostrożności w celu ochrony zdrowia swoich pracowników, jak np. zwiększyć odległość między biurkami, wdrożyć zasady zachowania bezpiecznej odległości w biurze, zainstalować stacje dezynfekcyjne oraz zwiększyć częstość czyszczenia biurek i często dotykanych powierzchni. Pracodawcy powinni również wziąć pod uwagę obawy swoich pracowników (np. przeprowadzając ankietę wśród pracowników).

Wykorzystanie nowych umiejętności pracowników

Podczas kryzysu związanego z koronawirusem wielu pracowników odkryło u siebie do tej pory nieznane umiejętności, jak np. elastyczność i umiejętność przystosowania się. Pracodawcy odkryli „ukryte zdolności” u niektórych pracowników, np. zdolności przywódcze oraz myślenie innowacyjne, których nie należy ignorować. Właściciele przedsiębiorstw powinni rozważyć powierzenie tym pracownikom prowadzenie programów szkoleniowych, przewodzenie komisji socjalnych lub zdalne wprowadzanie nowych pracowników do przedsiębiorstwa.  Ponadto pracownicy myślący innowacyjnie mogliby mieć możliwość wzięcia udziału w sesjach burzy mózgów w zakresie nowych możliwości biznesowych. Osoby z „żyłką” do kwestii technicznych i cyfrowych mogłyby wypróbować nowe technologie chroniące przedsiębiorstwa przed przyszłym kryzysem.

Zachęcanie do utrzymywania kontaktów wśród pracowników

Jedną z największych wad pracy z domu jest brak interakcji społecznej z przyjaciółmi i współpracownikami. Ważne jest, by pracodawcy stwarzali więcej okazji do interakcji w biurze, np. zachęcali do większej liczby przerw, „organizowali wyluzowane piątki” lub imprezy integracyjne. Po długich miesiącach izolacji takie działania mogą pomóc w skonsolidowaniu zespołu.

Zdrowie psychiczne na poważnie

Niepewność społeczna i ekonomiczna spowodowana przez COVID-19 stanowiła ogromne obciążenie dla zdrowia psychicznego ludzi. Istotne jest, by w najbliższych miesiącach zdrowie psychiczne pracowników stanowiło priorytet dla pracodawców, gdyż zadowolony pracownik jest kluczem do sukcesu dla przedsiębiorstwa. Właściciele firm powinni zapewnić swoim pracownikom programy dobrego samopoczucia, tak by czuli, że mają wsparcie.

Udoskonalenie komunikacji wewnętrznej

Ważne jest, by pracodawcy zapewnili jasne kanały komunikacji w celu informowania pracowników o jakichkolwiek zmianach w przedsiębiorstwie. Istnieje wiele niepewności co do przyszłości, a przedsiębiorcy powinni podjąć szybkie decyzje, by nie niepokoić bez potrzeby pracowników. Jasny i regularny przekaz utwierdzi pracowników w przekonaniu, że pracodawca kontroluje sytuację.

Przeczytaj artykuł poniżej o tym jak COVID-19 zmienił nasz sposób pracy.

 

Powiązane linki:

8 najlepszych internetowych narzędzi współpracy dla zespołów zdalnych

Cztery zmiany wynikające z pandemii COVID-19, które zmieniły sposób, w jaki pracujemy

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
Biznes/PrzedsiębiorczośćWiadomości zewnętrzne EURESInteresariusze zewnętrzniPorady i wskazówkiWiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilnościTrendy rekrutacyjne
Powiązane sekcje
Życie i praca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.