Põhisisu juurde
EURES
Artikkel28. august 2020Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Tipp-prioriteedid COVID-19-järgses maailmas

Kui elu aegamööda normaliseerub, on tööandjatel oluline tuvastada nende ettevõtte tähtsaimad prioriteedid ja nendega tegelda. Siin on mõni põhiprioriteet, mida meie arvates peaksid ettevõtted kaalutlema, tegutsedes n-ö uue normaalsuse olukorras.

Top priorities for employers in a post-COVID-19 world
Shutterstock

Paindliku töötamise toetamine

COVID-19-järgses maailmas on tööandjatele oluline võimaldada töötajatel jätkata kodunt töötamist, kui see on võimalik. Palju töötajaid valib tõenäoliselt kontorisse naasmise, kuid nõrga immuunsüsteemiga või riskirühma inimestega koos elavatel töötajatel peaks olema võimalus töötada kodus ohutus keskkonnas. Peale selle peaksid ettevõtte juhid tagama, et nende kaugtöötajatel on kõik vajalikud vahendid ja seadmed, et nad saaksid töötada tõhusalt.

Töötajate tervise kaitsmine

Ettevõtte juhid peavad järgima riiklike õigusakte ja tagama, et nende töökohad on töötajate naasmiseks ohutud. On olemas palju ettevaatusmeetmeid, mida tööandjad saavad võtta, et kaitsta oma töötajate tervist, näiteks suurendada töölaudade vahekaugust, rakendada kontoris suhtlemisdistantsi järgimise eeskirju, paigaldada desinfitseerimisjaamu ja puhastada töölaudu ja sageli kasutatavaid kontaktpindu tõhusamalt. Samuti peaksid tööandjad arvestama töötajate probleemidega (nt ettevõttesisese küsitluse kaudu).

Töötajate uute oskuste kasutamine

Koroonaviirusest tingitud kriisis avaldusid paljude töötajate seni teadmata oskused, näiteks paindlikkus ja kohanduvus. Tööandjad avastasid mõne töötaja varjatud anded, näiteks juhiomadused ja uuendusliku mõtlemise, mida ei tohiks tähelepanuta jätta. Ettevõtte omanikud võivad kaalutleda nende töötajate määramist vastutavaks mentorluskavade, sotsiaalkomisjonide või uute töötajate kauglõimimise eest. Peale selle võivad uuendusliku mõtlemisega töötajad osaleda ajurünnakutel seoses ettevõtte uute tegevusvõimalustega. Need, kes tunnevad tõmmet tehnika ja digiteerimise poole, võivad katsetada uusi tehnoloogiaid, et kaitsta ettevõtet tulevaste kriiside eest.

Töötajate sotsialiseerumise soodustamine

Üks suurimaid kodunt töötamise puudusi on vähene sotsiaalse suhtlus sõprade ja töökaaslastega. Tööandjatele on tähtis luua rohkem sotsialiseerumisvõimalusi kontoris, näiteks soodustada sagedamaid kohvipause, reedeõhtusi koosviibimisi või korraldada kogu asutuse üritusi. Pärast pikki isolatsioonikuid võib see aidata taastada rühmavaimu.

Vaimse tervise olulisuse teadvustamine

COVID-19 põhjustatud sotsiaalne ja majanduslik ebakindlus on avaldanud suurt survet paljude inimeste heaolule. On oluline, et tööandjad käsitaksid lähikuudel töötajate vaimset tervist prioriteedina, sest õnnelikud töötajad on ettevõttele keskse tähtsusega. Ettevõtte omanikud peaksid tagama, et ettevõttel on heaolu tegevuskava ja töötajad tunnevad, et neid toetatakse.

Sisesuhtluse parandamine

On oluline, et tööandjad tagavad selged teabeedastuskanalid, et töötajad oleksid teadlikud kõigist muutustest ettevõttes. Tulevikus on veel palju määramatust ja ettevõtted peavad olema valmis kiiresti otsustama, ilma et töötajad peaksid mõistatama, mis toimub. Selge ja korrapärane teabeedastus annab töötajatele kindluse, et tööandja teab, mis ta teeb.

Loe artiklist, kuidas COVID-19 on muutnud töökorraldust.

 

Seotud lingid

8 parimat veebipõhist koostöövahendit kaugtöörühmadele

Neli viisi, kuidas COVID-19 on muutnud töökorraldust

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

Drop’pin@EURES

EURESe nõustajad

Elamine ja töötamine EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
EttevõtlusEURESe välisuudisedVälised sidusrühmadNõuanded ja soovitusedTööturuuudised/liikumisuudisedVärbamistrendid
Seotud jaotis(ed)
Elamine ja töötamine
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.