Přejít na hlavní obsah
EURES
Zpráva28. srpna 2020Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Hlavní priority pro zaměstnavatele ve světě po odeznění pandemie COVID-19

V době, kdy se pomalu vracíme k běžnému životu, je pro zaměstnavatele nezbytné, aby stanovili hlavní priority svých podniků a řešili je. Uvádíme zde některé z hlavních priorit, které by podle našeho názoru podniky měly vzít v úvahu při svém fungování v „novém normálu“.

Top priorities for employers in a post-COVID-19 world
Shutterstock

Podporovat pružnou pracovní dobu

Ve světě po odeznění pandemie COVID-19 je důležité, aby zaměstnavatelé i nadále povolovali svým zaměstnancům práci z domova, pokud je to možné. Mnoho pracovníků se pravděpodobně rozhodne vrátit do svých kanceláří, avšak zaměstnanci s oslabeným imunitním systémem a ti, kteří žijí s ohroženými osobami, by měli mít možnost pracovat z bezpečí svých domovů. Kromě toho by vlastníci podniků měli zajistit, aby jejich zaměstnanci pracující z domova měli k dispozici veškeré potřebné nástroje a zařízení k účinnému výkonu svých pracovních povinností.

Chránit zdraví zaměstnanců

Vlastníci podniků by měli dodržovat příslušné vnitrostátní právní předpisy a zajistit, že jejich pracoviště budou pro zaměstnance bezpečná, aby se mohli vrátit do práce. Existuje mnoho opatření, která mohou zaměstnavatelé přijmout za účelem ochrany zdraví svých zaměstnanců. Patří mezi ně uspořádání pracovních stolů tak, aby mezi nimi byla větší vzdálenost, zavedení pravidel k omezení fyzického kontaktu, instalace sanitačních míst a zvýšení úrovně čištění pracovních stolů a často používaných povrchů. Zaměstnavatelé by rovněž měli zohlednit obavy svých zaměstnanců (např. s využitím celopodnikových průzkumů).

Zužitkovat nové dovednosti pracovníků

Krize způsobená koronavirem odhalila u mnoha zaměstnanců netušené dovednosti, jako je flexibilita a přizpůsobivost. Zaměstnavatelé objevili v některých svých zaměstnancích „skryté nadání“, například schopnost vést lidi a inovativní myšlení, které by nemělo být přehlíženo. Vlastníci podniků mohou zvážit přenesení odpovědnosti za mentoringové programy, sociální výbory nebo distanční nábor nových zaměstnanců právě na tyto pracovníky. Zaměstnanci s inovativním myšlením by se navíc mohli účastnit brainstormingových setkání zaměřených na vyhledávání nových podnikatelských příležitostí. Osoby s blízkým vztahem k technologiím a digitalizaci by rovněž mohly být pověřeny testováním nových technologií určených k ochraně podniku v případě budoucích krizí.

Podporovat sociální kontakty mezi zaměstnanci

Jednou z největších nevýhod práce z domova je nedostatek sociální interakce s přáteli a kolegy. Je důležité, aby zaměstnavatelé v kanceláři vytvářeli více příležitostí k sociálním kontaktům, jako je například podněcování zaměstnanců k častějším přestávkám na kávu, zavedení pátečních „happy hours“ nebo pořádání celopodnikových akcí. To může přispět ke stmelení týmů po dlouhém období izolace.

Brát vážně duševní zdraví

Sociální a ekonomická nejistota způsobená pandemií COVID-19 vytváří značný tlak na duševní pohodu lidí. Je nezbytné, aby zaměstnavatelé v nadcházejících měsících vnímali duševní zdraví svých zaměstnanců jako hlavní prioritu, neboť jejich spokojenost je pro podnik klíčová. Podnikatelé by ve svých společnostech měli zajistit zavedení akčních plánů zaměřených na podporu spokojenosti a pohody pracovníků, aby cítili z jejich strany podporu.

Zlepšit interní komunikaci

Je důležité, aby zaměstnavatelé zavedli jasné komunikační kanály k průběžnému informování svých zaměstnanců o veškerých změnách ve společnosti. Čelíme značné nejistotě a podniky by měly být připraveny přijímat rychlá rozhodnutí tak, aby jejich pracovníci cítili, že mají přehled o tom, co se děje. Díky jasné a pravidelné komunikaci budou zaměstnanci spokojení a budou mít jistotu, že má jejich zaměstnavatel situaci pod kontrolou.

Přečtěte si článek o tom, jak změnila pandemie COVID-19 to, jak pracujeme.

 

Související odkazy:

Osm nejoblíbenějších on-line nástrojů pro spolupráci týmů na dálku

Čtyři způsoby, jakými změnila pandemie COVID-19 to, jak pracujeme

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Obchod / PodnikáníExterní zprávy EURESExterní zainteresované stranyRady a tipyZprávy z trhu práce/zprávy o mobilitěTrendy náboru
Související sekce
Život a práce
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.