Prejsť na hlavný obsah
EURES
Novinový článok29. septembra 2021Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Deväť základných covidových otázok, ktoré by sa zamestnávateľ mal položiť uchádzačovi na pracovnom pohovore

V dôsledku ochorenia COVID-19 sa náborový proces pre zamestnávateľov radikálne zmenil. Pandémia viedla aj k posunom v zručnostiach, ktoré podniky hľadajú pri nábore zamestnancov. Pre zamestnávateľov sme preto pripravili niekoľko otázok v súvislosti s covidom, ktoré im pomôžu pri hľadaní ideálneho uchádzača.

Top 9 COVID-19 questions employers should ask candidates at job interviews
Unsplash

Ako sa adaptujete na situáciu po skončení obmedzení?

Táto jednoduchá otázka pokrýva dva aspekty. Slúži sa začatie pohovoru a súčasne pomôže uchádzačovi, aby plne sústredil na pohovor. Okrem toho vám odpoveď môže prezradiť niečo o odolnosti a prispôsobivosti uchádzača.

Máte skúsenosti s prácou na diaľku? Ak áno, aké?

Schopnosť pracovať z domu účinne a efektívne po odznení koronakrízy je veľmi cennou zručnosťou. Hoci sa každý môže naučiť pracovať z domu, nie je to pre všetkých jednoduché. Táto otázka vám pomôže určiť, do akej miery je uchádzač schopný pracovať z domu.

Čo ste sa počas pandémie naučili?

Aj v tejto otázke sa skrývajú dve odpovede. Keď sa v roku 2020 začala pandémia v Európe, mnoho ľudí využilo získaný čas na osvojenie nových zručností prostredníctvom školení alebo certifikovaných kurzov. V odpovedi na túto otázku sa dozviete, či je uchádzač prístupný myšlienke sebazdokonaľovania a celoživotného vzdelávania. Otázku môžete smerovať aj trochu inak a pýtať sa všeobecnejšie, napríklad pokiaľ ide životné ponaučenia a získané poznatky.

Ako ste zvládali stres v súvislosti s covidom?

Odpoveď na túto otázku vám prezradí viac o odolnosti a prispôsobivosti uchádzača, ako aj o jeho schopnosti zvládať stresové situácie. Svet práce sa kvôli koronakríze stal menej predvídateľný, a preto je dôležité, aby sa zamestnanci dokázali prispôsobovať zmenám.

Ste spokojný s prácou v kancelárii?

Pre niektorých uchádzačov môže práca vo vašom podniku znamenať prvé zamestnanie od začiatku pandémie, kde budú pracovať v kancelárii. Niektorí uchádzači môžu vyjadriť určité obavy z návratu na pracovisko, čo je pochopiteľné. Preto je veľmi dôležité, aby ste poznali postoj uchádzača k tejto téme a ozrejmili si, či vyhovuje vašej podnikovej stratégii.

Aký je váš postoj k práci na diaľku v strednodobom a dlhodobom výhľade?

Ak sme sa z pandémie niečomu priučili, tak tomu, že nikto z nás nevie odhadnúť, aké budú strednodobé či dlhodobé vývojové trendy. Nie je možné vylúčiť, že nebudú zavedené obmedzenia pohybu a cestovania, preto je dôležité poznať názor uchádzača na prácu z domu v blízkej budúcnosti.

Ako rozvíjate a udržiavate kontakt s kolegami pri práci z domu?

Ak uchádzač uviedol, že má skúsenosti s prácou z domu, môžete sa ho opýtať ako komunikoval a udržiaval vzťahy s kolegami počas tohto obdobia. Táto otázka slúži na stanovenie komunikačných zručností uchádzača a jeho schopnosti tímovej práce.

Ktoré nástroje a vybavenie potrebujete na prácu z domu?

Dobrý zamestnávateľ by mal zaistiť, aby jeho zamestnanci mali potrebné vybavenie a mohli si efektívne a profesionálne plniť zverené pracovné úlohy. Opýtajte sa uchádzača, aké vybavenie už má. Potom dokáže lepšie určiť, čo bude potrebovať, ak ho prijmete do zamestnania.

Pandémia bola náročná pre zamestnávateľov, ale najmä pre zamestnancov. Neistota zamestnania, režimy skráteného pracovného času a obavy o zdravie znížili motiváciu tisícov pracovníkov v Európe. Pripravili sme niekoľkotipov pre zamestnávateľov, ako zlepšiť morálku zamestnancov.

 

Súvisiace odkazy:

Ako motivovať zamestnancov, aby sa po pandémii COVID-19 vrátili do práce

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
Obchod / PodnikanieSprávy z trhu práce/správy o mobiliteTrendy náboru
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.