Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES
Alt nuachta29 Meán Fómhair 2021An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Na 9 gceist is fearr i ndáil le COVID-19 ba chóir d’fhostóirí a chur ar iarrthóirí ag agallaimh phoist

Le COVID-19, tá athrú ó bhonn tagtha ar an bpróiseas earcaíochta d’fhostóirí. Mar thoradh ar an bpaindéim, tá athrú tagtha freisin ar na cineálacha scileanna atá ag teastáil ó chuideachtaí agus iarratasóirí á lorg acu. Sin é an fáth a bhfuil roinnt ceisteanna COVID-19 ullmhaithe againn chun cabhrú le fostóirí an t-iarrthóir is fearr a roghnú.

Top 9 COVID-19 questions employers should ask candidates at job interviews
Unsplash

Conas atá tú ag dul in oiriúint don saol tar éis na dianglasála?

Tá dhá chuspóir ag an gceist shimplí seo – feidhmíonn sé mar thús an chomhrá, agus cuidíonn sé leis an iarrthóir a bheith sa mheon ceart don chuid eile den agallamh. Ina theannta sin, is féidir leis an bhfreagra léargas tosaigh a thabhairt duit ar theacht aniar agus ar inoiriúnaitheacht an iarrthóra.

Ar oibrigh tú go cianda roimhe seo? Conas a chuaigh tú in oiriúint?

Sa saol iar-COVID-19, is scil luachmhar é an cumas oibriú go héifeachtach agus go héifeachtúil ón mbaile. Cé gur féidir le daoine dul in oiriúint le bheith ag obair go cianda, ní bhíonn teilea-oibriú éasca do roinnt daoine. Leis an gceist seo, is féidir leat a chinneadh cé chomh compordach agus atá an t-iarrthóir leis an obair ón mbaile.

Céard a d’fhoghlaim tú le linn na paindéime?

Tá dhá ghné ag baint leis an gceist seo freisin. Nuair a bhuail an phaindéim an Eoraip in 2020, bhain a lán daoine leas as an am breise chun scileanna nua a fháil trí fhoghlaim neamhfhoirmiúil nó trí chúrsaí deimhnithe. D’fhéadfadh an freagra ar an gceist seo a léiriú cé chomh oscailte agus atá an t-iarrthóir é féin nó í féin a fheabhsú agus foghlaim ar feadh an tsaoil. Is féidir leat an cheist seo a ghlacadh i dtreo eile freisin agus í a iarraidh ar bhealach níos ginearálta – mar shampla, ó thaobh ceachtanna saoil de.

Conas a dhéileáil tú le strus le linn COVID-19?

Tabharfaidh an cheist seo léargas níos fearr duit ar theacht aniar agus ar inoiriúnaitheacht an iarrthóra, chomh maith lena gcumas déileáil le staideanna strusmhara. Le COVID-19, táthar ag súil go mbeidh an saol oibre níos dothuartha, mar sin tá sé tábhachtach go mbeadh fostaithe in ann déileáil go maith leis an athrú.

Conas a bhraitheann tú faoi bheith ag obair ón oifig?

I gcás roinnt iarrthóirí, b’fhéidir go mbíonn orthu oibriú in oifig den chéad uair ó thús na paindéime agus tús á chur acu le ról nua i do chuideachta. B’fhéidir go mbraitheann roinnt iarratasóirí go bhfuil drogall orthu fós filleadh ar an oifig, rud atá intuigthe. Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios agat cad é seasamh an iarrthóra ar an ábhar seo, ionas gur féidir leat a chinneadh an luíonn sé le beartas do chuideachta.

Conas a bhraitheann tú faoi bheith ag obair go cianda sa mheántéarma go dtí an fadtéarma?

Rud amháin a d’fhoghlaimíomar ón bpaindéim ná nach bhfuil a fhios againn conas a athróidh cúrsaí sa mheántéarma go dtí an fadtéarma. Is dócha go dtarlódh srianta agus dianghlasáil nua, mar sin tá sé tábhachtach a fháil amach conas a mhothaíonn an t-iarrthóir faoi bheith ag obair ón mbaile amach anseo.

Conas a fhorbraíonn tú caidreamh le comhoibrithe agus tú ag obair ón mbaile?

Más rud é go bhfuil sé tugtha le fios ag an iarrthóir go bhfuil taithí aige nó aici ar obair chianda, is féidir leat fiafraí díobh conas a rinne siad cumarsáid agus caidreamh lena gcomhghleacaithe an tráth sin. Leis an gceist seo, is féidir leat scileanna cumarsáide an iarrthóra agus cumas an iarrthóra a bheith ina imreoir foirne a chinneadh.

Cad iad na huirlisí agus an trealamh is gá chun a bheith ag obair ón mbaile?

Ba cheart do dhea-fhostóir a chinntiú go bhfuil an trealamh ar fad is gá ag a gcuid fostaithe chun a bpost a dhéanamh go héifeachtúil agus go gairmiúil ón mbaile. Fiafraigh den iarrthóir cén cineál trealaimh atá acu cheana féin, ionas gur féidir leat a chinneadh an féidir leat freastal ar a gcuid riachtanas sa chás go bhfaigheann siad an post.

Bhí deacrachtaí ag gnólachtaí agus ag fostaithe go sonrach mar gheall ar an bpaindéim. Tháinig laghdú ar spreagadh na mílte oibrí san Eoraip mar gheall ar éiginnteacht i ndáil le poist, scéimeanna scoir agus ábhair imní maidir leis an tsláinte. Seo roinnt leideanna d’fhostóirí chun borradh a chur faoi mheanma a gcuid fostaithe.

 

Naisc ghaolmhara:

 

Conas fostaithe a spreagadh maidir le filleadh ar an obair tar éis COVID-19

 

Léigh tuilleadh:

 

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

 

Aimsigh Comhairleoirí EURES

 

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

 

Bunachar Sonraí EURES

 

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

 

Féilire Imeachtaí EURES

 

Imeachtaí Ar Líne atá ag teacht aníos

 

EURES ar Facebook

 

EURES ar Twitter

 

EURES ar LinkedIn

Ábhair
Gnó / FiontraíochtNuacht an mhargaidh saothair/nuacht soghluaisteachtaTreochtaí earcaíochta
Earnáil
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.