Skip to main content
EURES
News article6 juli 2023European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Disse myke ferdighetene vil styrke både fremgang og utvikling

Stadig flere arbeidsgivere prioriterer myke ferdigheter, noe som er avgjørende for karrierefremgang og -utvikling. Når det gjelder unge jobbsøkere kan et sterkere fokus på disse verdifulle ferdighetene åpne dører til nye muligheter og hjelpe dem med å skille seg ut.

 woman laughing amidst men in chairs

Kommunikasjonsferdigheter

Selv om dette ofte blir oversett, er gode kommunikasjonsferdigheter en av grunnpilarene til enhver vellykket yrkesutøver. Enten du snakker med kolleger, kunder eller forretningspartnere, er det viktig at du kan formidle ideene dine tydelig og kan lytte oppmerksomt til hva andre sier.

Gode kommunikasjonsferdigheter er ikke noe som kan erverves over natten. Du kan imidlertid begynne med å alltid tenke deg om før du sier noe og sørge for at du snakker klart og tydelig. Hvis noe er uklart, må du ikke være redd for å stille spørsmål. Benytt enhver anledning til å øve på disse ferdighetene, og ikke glem å be om tilbakemeldinger.

Tale i forsamlinger

En annen undervurdert ferdighet er evnen til snakke i forsamlinger. Når det gjelder kommunikasjonsferdigheter, kan taler i forsamlinger oppleves som spesielt krevende, særlig for personer som er sjenerte eller har sceneskrekk. Denne ferdigheten kan imidlertid ha stor betydning for karrieren, ettersom alle bedrifter trenger gode foredragsholdere til å holde presentasjoner på firmaarrangementer, kundemøter, konferanser osv.

Begynn i det små – ta initiativ til å holde en presentasjon for teamet eller avdelingen din. Ta deg tid til å øve, og be alltid om tilbakemeldinger fra kollegene dine slik at du får vite hva som fungerte bra og hva som kan forbedres. I likhet med andre kommunikasjonsferdigheter, tar dette tid å perfeksjonere; fordelene kan imidlertid være betydelige.

Tidsstyring

Effektiv tidsstyring er avgjørende for unge yrkesutøvere som ønsker å maksimere produktiviteten og overholde tidsfrister. Evnen til å kunne prioritere oppgaver, sette seg mål og håndtere distraksjoner er avgjørende for å lykkes. Ved å utvikle gode tidsstyringsferdigheter vil du også bygge opp et omdømme som pålitelig og effektiv, noe som alltid er positivt i et arbeidsmiljø.

Du kan begynne å forbedre dine ferdigheter innen tidsstyring ved å ta en titt på denne EURES-artikkelen om hvordan du kan levere i tide.

Ansvar

Uansett hvor hardt vi prøver, vil vi uunngåelig gjøre feil på jobben. Forskjellen på en god og en dårlig ansatt, er hvordan personen håndterer disse feilene. Prøver du å legge skylden på andre, leter du etter unnskyldninger, eller tar du fullt ansvar for dine handlinger? Hvis du har gjort en tabbe, bør du være tydelig på hva du har gjort og ta konsekvensene av det. Dette er den beste måten å lære av slike erfaringer.

Problemløsning

I disse dynamiske tider verdsetter bedrifter medarbeidere som kan løse komplekse problemer. Denne ferdigheten innebærer å kunne analysere situasjoner objektivt, vurdere alternativer og ta informerte beslutninger. For å bli bedre til å løse problemer bør du alltid se etter muligheter til å delta i krevende prosjekter og idédugnader, samt være oppmerksom på hvordan mer erfarne kolleger håndterer komplekse situasjoner.

Samarbeid

Bedrifter er komplekse organismer der hver enkelt ansatt spiller en vesentlig rolle. Det er viktig at medarbeidere samarbeider godt for å kunne løse mer komplekse utfordringer. Velfungerende samarbeid er avgjørende for at alle avdelinger skal lykkes. Samarbeidsferdigheter innebærer aktiv lytting, respekt for ulike perspektiver og effektiv kommunikasjon og koordinering med andre teammedlemmer. For å forbedre disse ferdighetene bør du se etter muligheter til å delta i gruppeprosjekter og ta på deg teambaserte oppgaver.

Forhandling

Blant alle ferdighetene som er nevnt her, er forhandlingsferdigheter sannsynligvis de vanskeligste å utvikle – disse er også uten tvil de mest verdifulle. Gode forhandlingsferdigheter kan brukes i mange jobbsammenhenger, for eksempel når du skal inngå avtaler, løse konflikter eller forhandle om lønn.

Øv deg på å lytte aktivt for å forstå motpartens perspektiv, og prøv å komme frem til resultater som gagner alle partene ved å fokusere på gjensidige fordeler og kreative løsninger. Du kan også ta en titt på denne EURES-artikkelen for å hjelpe deg med å forhandle om en lønnsøkning.

I samarbeid med EURES, den europeiske jobbmobilitetsportalen.

 

Relevante lenker:

Sliter du med å levere i tide? Lær hvordan du aldri overskrider en tidsfrist igjen

Slik ber du arbeidsgiveren din om en lønnsøkning

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Finn EURES-rådgivere

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES' jobbdatabase

EURES' tjenester for arbeidsgivere

EURES' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
Råd og tipsRekrutteringstrenderUngdom
Relaterte seksjon(er)
Råd og tipsArbeidsmarkedsinformasjon
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.