Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)
Artikkel6. juuli 2023Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Pehmed oskused toetavad kutsearengut

Üha enam tööandjaid eelistab n-ö pehmeid oskusi, mis on karjääri edendamiseks ja arenguks hädavajalikud. Noortele tööotsijatele võib nende väärtuslike oskuste lihvimine avada uusi võimalusi ja aidata neil silma paista.

 woman laughing amidst men in chairs

Suhtlusoskus

Sageli jääb tähelepanuta, et hea suhtlusoskus on igal kutsealal üks edu aluseid. Olenemata sellest, kas räägid töökaaslaste, klientide või äripartneritega, on oluline, et sinu sõnum on selge ja kuulad tähelepanelikult, mida teine inimene ütleb.

Suhtlusoskuste arendamine võtab aega. Alustuseks mõtle sõnum läbi ning keskendu sellele, et kõne on selge ja kokkuvõtlik. Kui midagi jääb ebaselgeks, ära karda küsida. Kasuta iga võimalust harjutamiseks ja pea meeles küsida tagasisidet.

Avalik esinemine

Teine alahinnatud oskus on avalik esinemine. See on seotud suhtlusoskusega, kuid sellel on omad väljakutsed, eriti inimeste jaoks, kes on tagasihoidlikud või kardavad esineda. Selle oskuse lihvimine võib siiski mõjutada sinu karjääri arengut, sest iga ettevõte vajab head esinejat, kes räägiks ettevõtte üritustel, kliendikohtumistel, konverentsidel jne.

Esinemisoskuse lihvimiseks alusta vähesest – esine oma rühma või osakonna ees. Võta aega harjutamiseks ja küsi töökaaslastelt alati tagasisidet, et teada saada, mis toimis hästi ja mis võiks olla parem. Nagu suhtlusoskusega, võtab ka avaliku esinemise hea oskuse saavutamine aega, kuid sellest võib olla palju kasu.

Aja planeerimine

Tõhus ajahaldus on väga oluline noortele spetsialistidele, kes püüavad suurendada oma tootlikkust ja järgida tähtaegu. Ülesannete prioriseerimine, eesmärkide seadmine ja häirivate tegurite haldamine on edu jaoks väga olulised. Koos suurepäraste ajahaldusoskustega tekib usaldusväärsuse ja tõhususe maine, mis on töökeskkonnas alati hea.

Alustuseks loe EURESeartiklit, kuidas järgida tähtaegu.

Vastutus

Ükskõik kui palju püüda, teeb iga töötaja vigu. Samas suhtub hea ja halb töötaja vigadesse erinevalt. Kas püüad süüdistada kedagi teist, otsides vabandusi, või võtad oma tegude eest täieliku vastutuse? Kui oled teinud vea, ütle selgesti, mis juhtus, ja lepi tagajärgedega. See on parim viis veast õppida.

Probleemide lahendamine

Praegusel dünaamilisel ajal hindavad ettevõtted töötajaid, kes suudavad lahendada keerukaid probleeme. See oskus võimaldab noortel spetsialistidel analüüsida olukordi objektiivselt, hinnata alternatiive ja teha teadlikke otsuseid. Probleemilahendusoskuse suurendamiseks otsi võimalusi osaleda keerulistes projektides, osale ajurünnakutes ja jälgi, kuidas lahendavad keerukaid olukordi kogenumad töökaaslased.

Rühmatöö

Ettevõtted on keerulised organismid, kus igal töötajal on oluline roll. Töötajate hea koostöö on oluline keeruliste olukordade lahendamisel. Rühmatöö on iga osakonna edu jaoks ülioluline. Rühmatöö oskused on näiteks aktiivne kuulamine, mitmesuguste arvamuste arvestamine ning tõhus suhtlemine ja kooskõlastamine rühmaliikmetega. Nende oskuste parendamiseks otsi võimalusi osaleda rühmaprojektides ja vabatahtlikuna rühmapõhistes ülesannetes.

Läbirääkimine

Siin loetletud oskustest on läbirääkimisoskusi arendada ilmselt kõige raskem, kuid väidetavalt on need kõige väärtuslikumad. Häid läbirääkimisoskusi saab kasutada paljudes tööolukordades, näiteks tehingute sõlmimisel, töökoha konfliktide lahendamisel või isegi palgaläbirääkimistel.

Läbirääkimisoskuste lihvimiseks harjuta aktiivset kuulamist, et mõista teise osapoole vaatenurka, ning püüa saavutada mõlemale poolele kasulikke tulemusi, keskendudes vastastikele eelistele ja loomingulistele lahendustele. Võid lugeda ka EURESe artiklit, kuidas pidada palgatõusu läbirääkimisi.

Koostöös EURESega (Euroopa tööalase liikuvuse portaal).

 

Seotud lingid

Kas sul on raskusi ülesannete õigeaegse täitmisega? Anname nõu, kuidas edaspidi alati tähtaegadest kinni pidada.

Kuidas küsida tööandjalt suuremat palka?

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

EURESe nõustajad

Elamine ja töötamine EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
Nõuanded ja soovitusedVärbamistrendidNoorus
Seotud jaotis(ed)
Nõuanded ja soovitusedTööturuinfo
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.