Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta24 Lúnasa 2023An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Straitéisí chun go mbeidh rath ort agus foireann hibrideach á bainistiú agat

Agus an chianobair ag éirí níos coitianta, scil bhog riachtanach anois í a bheith in ann foireann hibrideach (ar a mbíonn daoine ag obair ón mbaile agus san oifig araon) a bhainistiú. Seo ceithre straitéis chun foireann hibrideach a bhainistiú go rathúil.

Strategies for successfully managing a hybrid team

Teorainneacha soiléire a leagan síos

Cé go dtugann an obair ón mbaile idir dúshláin agus bhuntáistí nua d’fhostaithe, tá sé ar fad nua do go leor againn. Mar bhainisteoir, seo í do dheis chun ionchais shoiléire a leagan síos do d’fhoireann hibrideach maidir leis an méid atá ag teastáil uait uathu agus conas dul i dtaithí ar obair a dhéanamh i gcúinsí atá sách nuálach ar an gcaoi is fearr is féidir. Cuimhnigh gur rud nua é seo go léir duitse freisin, mar sin ná bí ag brath gur gá duit na freagraí go léir a bheith agat. Is fearr a shoiléiriú do d’fhoireann conas is mian leat a bheith ag obair leo, cathain a bhíonn cruinnithe laethúla ar siúl agus conas a reáchtálfar iad, cad iad na laethanta oifige, agus conas is ceart faisnéis a chur in iúl do bhaill d’fhoirne a bhíonn i mbun cianoibre nó a bhíonn ag obair thar lear.

Caidrimh a thógáil agus a chothabháil

D’fhéadfadh sé a bheith dúshlánach caidreamh a thógáil agus a chothabháil le d’fhoireann hibrideach, go háirithe nuair a bhíonn do bhaill foirne ag obair ón mbaile nó i dtíortha nó i gcriosanna ama éagsúla. Is féidir le hobair ón mbaile a bheith uaigneach, mar sin tá sé tábhachtach roinnt ama a chur ar leataobh chun aiseolas rialta a thabhairt do bhaill aonair d’fhoirne. Ba mhaith an smaoineamh é cruinnithe rialta a sceidealú ar Zoom nó ar Microsoft Teams ionas go mbraithfeadh cianoibrithe páirteach i gcúrsaí agus go mbeadh baint acu leo. D’fhéadfadh sé a bheith úsáideach freisin, agus caidrimh á neartú, cleachtaí tógála foirne a shocrú nó laethanta ar shiúl ina mbíonn gach ball foirne i láthair go pearsanta.

Comhar a chothú

Ceapann go leor daoine go mbíonn an comhar níos deacra i dtimpeallacht oibre hibrideach, ach tá bealaí ann chun é a chothú ina ainneoin sin. Mar bhainisteoir, is ortsa a bhíonn sé uirlisí digiteacha cruthaitheacha agus nuálacha a lorg a fhéadfaidh athrú ó bhonn a dhéanamh ar an mbealach ina n-oibríonn tú. D’fhéadfá spásanna oibre tiomnaithe a bhunú ar líne, mar shampla, áit a mbeifí in ann uirlisí digiteacha nuálacha a úsáid chun bheith in ann nascadh le chéile agus smaointe a mhalartú. De rogha air sin, d’fhéadfá laethanta sonracha a sceidealú a bheadh tiomnaithe don obair chomhoibritheach. Ar an mbealach sin, braithfidh d’fhoireann, cibé an cianoibrithe iad nó an mbíonn siad ag obair san oifig, go mbíonn siad páirteach i gcúrsaí oibre agus go mbeidh siad nasctha le chéile.

Spreagadh don fhoireann sosanna rialta a ghlacadh

Baineann a lán buntáistí le bheith ag obair i dtimpeallacht oibre hibrideach sholúbtha, ach is féidir le hobair ón mbaile a bheith tuirsiúil agus dian ar dhaoine. Bíonn claonadh ag go leor daoine uaireanta breise a chur isteach mar gheall ar theorainneacha doiléire idir an obair agus an t-am fóillíochta. Bí cinnte aird a thabhairt ar leibhéil struis do bhall foirne chun an tnáitheadh a chosc.

Mar chuid de sin, spreag do d’fhoireann sosanna a ghlacadh amach ón deasc – tar éis an tsaoil, ní ar mhaithe le héinne é a bheith i do shuí in aon áit amháin ar feadh ocht n-uair an chloig gan stad! Baineann sé sin freisin le baill foirne a bhíonn ag obair san oifig – cuir i gcuimhne do d’fhostaithe sosanna a ghlacadh chun deoch a fháil sa chistin nó chun dul amuigh ar siúl, agus a n-uair iomlán lóin a thógáil i bhfad óna ndeasc. Is féidir leis sin cabhrú leis an tsoiléireacht mheabhrach a chur chun cinn, rud a dhéanann an t-am a chaitheann siad ag an obair i bhfad níos táirgiúla.

Na huirlisí cearta a sholáthar

Bí cinnte go mbíonn na huirlisí cearta agus an timpeallacht oibre chuí ag d’fhostaithe chun go mbeidh siad in ann a gcuid oibre a dhéanamh go héifeachtach. Is ionann é sin agus trealamh oifige a chur ar fáil ionas gur féidir leo a bheith ag obair go compordach, san oifig nó ón bhaile araon (e.g. ríomhaire glúine ar ar féidir na bogearraí agus na cláir riachtanacha a shuiteáil agus a rith, cathaoir ar ardchaighdeán ar a bhfuil tacaíocht droma, gléas cinn agus ceamara gréasáin, agus scáileán breise chun an brú súl ó bheith ag obair ar ríomhaire glúine a laghdú), chomh maith le bogearraí a chur ar fáil do ghnéithe eile amhail obair chomhoibritheach, cumarsáid ar líne, agus bealaí sábháilte chun rochtain ó chian a fháil ar an obair.

Ach ní leor é na huirlisí cearta a bheith acu – tá sé ríthábhachtach freisin a mhúineadh do d’fhostaithe conas iad a úsáid. Is féidir seisiúin oiliúna a reáchtáil d’fhostaithe nua agus dóibh siúd atá ann cheana féin ar na scileanna a theastaíonn uathu chun bheith in ann úsáid éifeachtach a bhaint as an trealamh agus as na bogearraí a chuireann tú ar fáil dóibh chun a chinntiú nach mbraitheann aon duine fágtha ar deireadh.

An bhfuil suim agat i leideanna eile maidir le rath a bheith ort agus foireann á bainistiú agat? Féach ar ár n-alt ar ‘Foireann níos láidre a thógáil: Conas díospóidí idir d’fhostaithe a bhainistiú go héifeachtach.

 

Naisc ghaolmhara:

Foireann níos láidre a thógáil: Conas díospóidí idir d’fhostaithe a bhainistiú go héifeachtach

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí ar Líne a bheidh ar siúl go luath

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
Gnó / FiontraíochtLeideanna agus Moltaí
Cuid(eanna) gaolmhara
Leideanna agus MoltaíEolas faoin margadh saothairFoghlaimMaireachtáil & Obair
Earnáil
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.