Prejsť na hlavný obsah
EURES
Novinový článok1. augusta 2017Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Zamerané na: Európske združenie učňovskej prípravy

Európske združenie učňovskej prípravy (EAfA) nedávno organizovalo podujatie na vysokej úrovni na Malte, na ktorom sa oslavovali výsledky dosiahnuté za uplynulé štyri roky a nazeralo sa na budúcnosť. Pomysleli sme si, že je vhodný čas pozrieť sa trochu podrobnejšie na toto jedinečné partnerstvo a na to, ako sa ešte môžu zapojiť podniky a organizácie po celej Európe.

In the spotlight: The European Alliance for Apprenticeships

Čo je Európske združenie učňovskej prípravy?

EAfA začalo svoju činnosť v roku 2013 a spája vlády s podnikmi, poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy, sociálnymi partnermi, profesnými orgánmi a sieťami, neziskovými a mládežníckymi organizáciami, obchodnými komorami a ďalšími v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí.

Členovia EAfA sú odhodlaní prijímať opatrenia na posilnenie kvality, ponuky a obrazu učňovskej prípravy.

Prečo bolo založené?

Hospodárska kríza v roku 2008 zasiahla mladých ľudí osobitne tvrdo, pričom nezamestnanosť mladých ľudí v Európe prudko vzrástla. Aj keď tieto čísla začali vo väčšine krajín za posledných niekoľko rokov klesať, vysoké úrovne nezamestnanosti mladých ľudí sú naďalej problémom.

Uznalo sa, že učňovská príprava je osobitne účinný spôsob pomoci mladým ľuďom v hľadaní si zamestnania, keďže kombinácia učenia sa v škole a odbornej prípravy na pracovisku im poskytuje jedinečný mix zručností, ktorý moderní zamestnávatelia potrebujú.

Čo EAfA doteraz dosiahlo?

Do marca 2017 k úspechom združenia patrilo:

  • 35 zapojených krajín,
  • viac ako 200 sľubov prijatých od členov, so zameraním na kvalitu, ponuku, obraz a mobilitu,
  • mobilizovaných viac ako 500 000 príležitostí na odbornú prípravu a zamestnanie pre mladých ľudí,
  • členské štáty EÚ zaradili učňovskú prípravu do svojich záruk pre mladých ľudí, čo viedlo do roku 2016 k 390 000 ponukám.

Prečo ponúkať učňovskú prípravu?

Učňovská príprava je vynikajúci spôsob, ako dostať do vašej spoločnosti mladých ľudí s novými nápadmi a vyškoliť ich tak, aby spĺňali potreby vašej spoločnosti a vyplnili chýbajúce zručnosti. Prostredníctvom programu je k dispozícii aj finančná podpora, napríklad prostredníctvom záruky pre mladých ľudí.

Aké sú výhody pridania sa k EAfA?

Členstvo v združení prináša zviditeľnenie a prístup do európskej siete učňovskej prípravy, v ktorej si môžete vymieňať osvedčené postupy a učiť sa zo skúseností iných. Dostanete informácie o usmerneniach, praktických nástrojoch, správach a možnostiach financovania, ako aj pozvánky na relevantné semináre a podujatia.

Ako sa môže moja organizácia pridať k združeniu?

Vaša organizácia sa môže pridať k EAfA prijatím krátkeho sľubu a jeho zaslaním na adresu empl-eafaatec [dot] europa [dot] eu (empl-eafa[at]ec[dot]europa[dot]eu). Tento sľub by mal pokrývať jednu z týchto oblastí:

  • rozšírenie existujúceho programu alebo iniciatívy,
  • začatie nového partnerstva alebo pilotného programu,
  • začatie učňovskej prípravy v novej krajine,
  • umožnenie mobility,
  • práca na kvalite,
  • budovanie informovanosti a atraktívnosti alebo iné relevantné opatrenia.

Potom bude potrebné poskytnúť informácie o vašich aktivitách a výsledkoch sľubu aspoň raz ročne prostredníctvom online prieskumu.

Kde môže moja organizácia získať ďalšie informácie?

Navštívte stránku ec.europa.eu/apprenticeships-alliance a získajte ďalšie informácie o združení a o tom, ako vyplniť sľub. Existuje aj skupina EAfA na sieti LinkedIn, do ktorej sa môžete pridať, alebo môžete poslať e-mail na adresu empl-eafaatec [dot] europa [dot] eu (empl-eafa[at]ec[dot]europa[dot]eu) s akýmikoľvek otázkami.

 

Súvisiace odkazy:

Európske združenie učňovskej prípravy

Záruka pre mladých ľudí

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Sieť EURES na Google+

Témy
Súbor nástrojov EÚ pre mobilituSprávy z trhu práce/správy o mobiliteSprávy/reportáže/štatistikyMladosti
Súvisiace sekcie
Život a práca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.