Przejdź do treści głównej
EURES
Artykuł prasowy1 sierpnia 2017Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

W centrum uwagi: europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego

W ramach europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego zorganizowano niedawno na Malcie wydarzenie wysokiego szczebla w celu uczczenia osiągnięć dokonanych na przestrzeni ostatnich czterech lat oraz w celu rozważenia dalszych działań. Uznaliśmy, że jest to odpowiedni czas, aby bardziej wnikliwie przyjrzeć się temu szczególnemu partnerstwu oraz zastanowić się nad sposobami na zaangażowanie kolejnych przedsiębiorstw i organizacji z całej Europy.

In the spotlight: The European Alliance for Apprenticeships

Czym jest europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego?

Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego, zainaugurowany w 2013 r., stanowi platformę współpracy między rządami a przedsiębiorstwami, placówkami edukacyjnymi, partnerami społecznymi, podmiotami i sieciami zawodowymi, organizacjami non-profit i organizacjami młodzieżowymi, izbami handlowymi i innymi podmiotami, mającą na celu zwalczanie bezrobocia młodzieży.

Członkowie sojuszu zobowiązują się do podejmowania działania służącego poprawie jakości i sposobu postrzegania przygotowania zawodowego oraz zwiększeniu ilości zapewnianego przygotowania zawodowego.

Dlaczego utworzono sojusz?

Kryzys gospodarczy z 2008 r. szczególnie odczuły osoby młode, wśród których odnotowano drastyczny wzrost bezrobocia w całej Europie. Chociaż na przestrzeni ostatnich kilku lat w większości państw nastąpił spadek stopy bezrobocia młodzieży, to jednak problem ten nadal pozostaje aktualny.

Za szczególnie skuteczny sposób pomocny w znalezieniu zatrudnienia przez osoby młode uznano przygotowanie zawodowe, które łączy w sobie edukację szkolną ze szkoleniem w miejscu pracy, co umożliwia osobom młodym uzyskanie zestawu umiejętności potrzebnych z punktu widzenia pracodawców.

Co udało się osiągnąć do tej pory w ramach europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego?

Do marca 2017 r. osiągnięcia w ramach sojuszu obejmowały:

  • zaangażowanie 35 państw,
  • ponad 200 zobowiązań ze strony członków w odniesieniu w szczególności do jakości, dostarczania, sposobu postrzegania i mobilności,
  • mobilizację ponad 500 000 możliwości szkolenia i zatrudnienia osób młodych,
  • uwzględnienie przygotowania zawodowego w programach gwarancji dla młodzieży przez państwa członkowskie UE, wskutek czego do roku 2016 przedstawiono 390 000 ofert.

Dlaczego warto oferować przygotowanie zawodowe?

Przygotowanie zawodowe stanowi doskonały sposób dla przedsiębiorstw na zatrudnienie osób młodych, które wnoszą świeże pomysły, i przeszkolenie ich odpowiednio do potrzeb przedsiębiorstwa, i tym samym na wyeliminowanie niedoboru kwalifikacji. Dostępne jest również wsparcie finansowe w ramach programów takich jak gwarancja dla młodzieży.

Jakie są zalety przystąpienia do europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego?

Z przystąpieniem do sojuszu wiąże się lepsza widoczność i większy dostęp do europejskiej sieci przygotowania zawodowego, w ramach której można prowadzić wymianę najlepszych praktyk oraz wyciągać wnioski z doświadczeń innych. Członkowie sojuszu otrzymują informacje na temat wytycznych, praktycznych narzędzi, sprawozdań i możliwości finansowania, a także zaproszenia na stosowne warsztaty i wydarzenia.

W jaki sposób organizacja może przystąpić do sojuszu?

Organizacja może przystąpić do europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego, składając krótkie zobowiązaniei przesyłając je na adres empl-eafaatec [dot] europa [dot] eu (empl-eafa[at]ec[dot]europa[dot]eu). Zobowiązanie to może dotyczyć jednego z następujących obszarów:

  • zwiększenie skali obowiązującego programu lub obowiązującej inicjatywy,
  • utworzenie nowego partnerstwa lub programu pilotażowego,
  • rozpoczęcie przygotowania zawodowego w innym państwie,
  • ułatwienie mobilności,
  • poprawa jakości,
  • zwiększanie świadomości i atrakcyjności lub innego rodzaju istotne działania.

Następnie za pośrednictwem internetowej ankiety przynajmniej raz w roku należy przedstawić informacje na temat działań prowadzonych w związku z podjętym zobowiązaniem i rezultatów uzyskanych w tym zakresie.

Gdzie organizacja może uzyskać więcej informacji?

Zapraszamy na stronę http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=pl, aby uzyskać więcej informacji na temat sojuszu i sposobu wypełnienia formularza zobowiązania. Można również dołączyć do grupy EAfA LinkedIn lub wysłać wiadomość na adres email empl-eafaatec [dot] europa [dot] eu (empl-eafa[at]ec[dot]europa[dot]eu), na który można zwracać się ze wszelkimi pytaniami.

 

Powiązane linki:

Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego

Gwarancja dla młodzieży

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Szukaj doradcy EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

EURES na Google+

Tematy
Zestaw narzędzi UE do mobilnościWiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilnościWiadomości/raporty/statystykiMłodzież
Powiązane sekcje
Życie i praca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.