Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article1 august 2017European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion3 min read

I søkelyset: Den europeiske alliansen for lærlingutdanning

Den europeiske alliansen for lærlingutdanning (EAfA) inviterte nylig til et arrangement på Malta for å feire det som er oppnådd de siste fire årene, og for å ta en titt på framtiden. Vi tenkte det kunne være en god idé å se nærmere på dette unike partnerskapet og hvordan bedrifter og organisasjoner i hele Europa fortsatt kan involvere seg.

In the spotlight: The European Alliance for Apprenticeships

Hva er Den europeiske alliansen for lærlingutdanning?

EAfA, som så dagens lys i 2013, er et forum der regjeringer kommer sammen med bedrifter, utdannings- og opplæringsinstitusjoner, partene i arbeidslivet, bransjeorganisasjoner og nettverk, ideelle organisasjoner og ungdomsorganisasjoner, handelskamre og flere for å ta kampen opp mot ungdomsledigheten.

Medlemmene av EAfA har forpliktet seg til å treffe tiltak for å styrke tilbudet av, kvaliteten på og omdømmet til lærlingordningene.

Hvorfor ble EAfA opprettet?

Finanskrisen i 2008 gikk særlig hardt ut over de unge, og ungdomsledigheten økte kraftig over hele Europa. Selv om ledigheten generelt i de senere årene har begynt å gå ned i de fleste landene, er den høye ungdomsledigheten fortsatt et problem.

Lærlingordningene ble anerkjent som en særlig effektiv måte å hjelpe unge til å komme inn i arbeid ettersom kombinasjonen klasseromsundervisning og arbeidstrening gir dem en unik kompetanse som moderne arbeidsgivere trenger.

Hva har EAfA oppnådd så langt?

Per mars 2017 kunne EAfA gjøre opp status som følger:

 • 35 land deltar,
 • over 200 medlemmer har avgitt erklæringer med fokus på kvalitet, tilbud, omdømme og mobilitet,
 • over 500 000 opplærings- og jobbmuligheter for unge har kommet på plass,
 • EUs medlemsstater har innlemmet læreplasser i sine ungdomsgarantiordninger, som har ført til 390 000 tilbud før utløpet av 2016.

Hvorfor tilby læreplass?

Lærlingeordningene er en fantastisk måte å få unge mennesker med nye ideer inn i bedriften, som du kan lære opp til å dekke bedriftens behov og fylle eventuelle kompetansegap. I tillegg kan det søkes om finansiell støtte gjennom programmer som ungdomsgarantiordningen.

Hva er fordelene med å bli med i EAfA?

Ved å bli medlem av EAfA blir du mer synlig i terrenget og får tilgang til et europeisk lærlingnettverk der du kan dele god praksis og lære av andres erfaringer. Du får mer informasjon om retningslinjer, praktiske verktøy, rapporter og finansieringsmuligheter i tillegg til invitasjoner til relevante seminarer og arrangementer.

Hvordan kan organisasjonen min bli med i EAfA?

Organisasjonen din kan bli med i EAfA ved å komme med en kort erklæring og sende den til empl-eafaatec [dot] europa [dot] eu (empl-eafa[at]ec[dot]europa[dot]eu). Erklæringen bør gjelde et av de følgende områder:

 • oppskalering av et eksisterende program eller initiativ,
 • lansering av et nytt partnerskap eller en ny pilotordning,
 • oppstart av lærlingordninger i et nytt land,
 • tilrettelegging for mobilitet,
 • kvalitetsforbedringer,
 • tiltak for å gjøre lærlingordningen mer kjent eller attraktiv eller andre relevante tiltak.

Deretter må du oversende informasjon om din virksomhet og resultatene av erklæringen minst en gang i året, gjennom et spørreskjema på nettet.

Hvor kan organisasjonen min finne ut mer?

Besøk ec.europa.eu/apprenticeships-alliance for å finne ut mer om EAfA og hvordan denne erklæringen kan utformes. Det finnes også en EAfA-gruppe på LinkedIn som du kan bli med i, eller du kan sende en e-post til empl-eafaatec [dot] europa [dot] eu (empl-eafa[at]ec[dot]europa[dot]eu) hvis du har spørsmål.

 

Relevante lenker:

Den europeiske alliansen for lærlingutdanning

Ungdomsgarantiordningen

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop’pin@EURES

Finn en Eures-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i Eures-landene

Eures' jobbdatabase

Eures' tjenester for arbeidsgivere

Eures' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Eures på Google+

Nærmere opplysninger

Temaer
 • EU-verktøykasse for mobilitet
 • Arbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Nyheter/rapporter/statistikk
 • Ungdom
Relaterte seksjon(er)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.