Gå til hovedindholdet
EURES
Nyhedsartikel1. august 2017Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

I fokus: Den europæiske alliance for lærlingeuddannelser

Den europæiske alliance for lærlingeuddannelser (EAfA) afholdt for nylig et arrangement på højt niveau i Malta for at fejre sine resultater i de seneste fire år og rette blikket fremad. Vi fandt, at det var en god anledning til at se lidt nærmere på dette unikke partnerskab og på, hvordan virksomheder og organisationer i hele Europa kan deltage.

In the spotlight: The European Alliance for Apprenticeships

Hvad er den europæiske alliance for lærlingeuddannelser?

Den europæiske alliance for lærlingeuddannelser, der blev oprettet i 2013, samler offentlige myndigheder, virksomheder uddannelsesudbydere, arbejdsmarkedets parter, faglige organer og netværk, nonprofit- og ungdomsorganisationer, handelskamre mv. med henblik på at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed.

Alliancens medlemmer er engageret i at gennemføre foranstaltninger til at styrke kvaliteten og udbuddet af lærlingeuddannelser og deres image.

Hvorfor blev alliancen oprettet?

Den økonomiske krise i 2008 ramte især unge, og ungdomsarbejdsløsheden steg kraftigt i hele Europa. Selv om arbejdsløsheden er begyndt at falde i de fleste lande i de senere år, giver den store ungdomsarbejdsløshed stadig anledning til bekymring.

Lærlingeuddannelser blev anset for at være en særlig effektiv måde til at hjælpe unge med at finde beskæftigelse, da kombinationen af undervisning i skoleregi og praktisk oplæring i en virksomhed giver dem den unikke sammensætning af kvalifikationer, som moderne arbejdsgivere har brug for.

Hvad har alliancen opnået indtil videre?

I marts 2017 omfattede alliancens resultater følgende:

  • deltagelse af 35 lande
  • over 200 tilsagn fra medlemmer med fokus på kvalitet, udbud, image og mobilitet
  • over 500 000 uddannelses- og jobmuligheder for unge er blevet mobiliseret
  • EU-medlemsstater har medtaget lærlingeuddannelser i deres ungdomsgarantiordninger, hvilket er resulteret i 390 000 tilbud i 2016.

Hvorfor tilbyde en lærlingeuddannelse?

Lærlingeuddannelser er en god måde til at sluse unge, der har nye idéer, ind i jeres virksomhed og oplære dem til at opfylde virksomhedens behov og afhjælpe kvalifikationskløfter. Der er også mulighed for økonomisk støtte via programmer såsom ungdomsgarantien.

Hvad er fordelene ved at tilslutte sig alliancen?

Et medlemskab af alliancen giver øget synlighed og adgang til et europæisk netværk af lærlingeuddannelser, hvor det er muligt at udveksle bedste praksis og lære af andres erfaringer. I vil modtage information om retningslinjer, praktiske værktøjer, rapporter og støttemuligheder samt invitationer til relevante workshopper og arrangementer.

Hvordan kan vores organisation blive medlem af alliancen?

Jeres organisation kan blive medlem af alliancen ved at afgive et kort tilsagn (pledge) og sende det til empl-eafaatec [dot] europa [dot] eu (empl-eafa[at]ec[dot]europa[dot]eu). Dette tilsagn kunne omfatte ét af følgende områder:

  • opgradere et eksisterende program eller initiativ
  • iværksætte et ny partnerskab eller en ny pilotordning
  • oprette lærlingeuddannelser i et nyt land
  • fremme mobilitet
  • arbejde med kvalitet
  • skabe øget opmærksomhed og tiltrækningskraft eller gennemføre andre relevante tiltag.

I vil så skulle give oplysninger om jeres aktiviteter og resultaterne af tilsagnet mindst én gang om året via en onlineundersøgelse.

Hvor kan vores organisation få mere at vide?

Besøg ec.europa.eu/apprenticeships-alliance for at få mere at vide om alliancen og om, hvordan et tilsagn udfyldes. Alliancen har også en LinkedIn-gruppe, som I kan tilmelde jer, eller I kan e-maile eventuelle spørgsmål til empl-eafaatec [dot] europa [dot] eu (empl-eafa[at]ec[dot]europa[dot]eu).

 

Relevante links:

Den europæiske alliance for lærlingeuddannelser

Ungdomsgaranti

 

Læs mere:

Europæiske jobdage

Drop’pin@EURES

Find en Euresvejleder

Leve- og arbejdsvilkår i Eureslandene

Eures' jobdatabase

Eures' tjenester for arbejdsgivere

Eures' kalender over events

Kommende onlineevents

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Eures på Google+

Emner
EU-værktøjskasse til mobilitetArbejdsmarkedsnyheder/mobilitetsnyhederNyheder/rapporter/statistikUngdom
Relaterede sektion(er)
Leve- og arbejdsvilkår
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artikler har til formål at give brugere af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og stimulere diskussion og debat. Deres indhold afspejler ikke nødvendigvis holdningen fra European Labor Authority (ELA) eller Europa-Kommissionen. Desuden støtter EURES og ELA ikke tredjepartswebsteder nævnt ovenfor.