Направо към основното съдържание
Лого
EURES
Новинарска статия1 Aвгуст 2017 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

В центъра на вниманието: Европейски алианс за професионална подготовка

Европейският алианс за професионална подготовка (ЕАПП) проведе наскоро събитие на високо равнище в Малта, за да отбележи постиженията си за последните четири години и да отправи поглед към бъдещето. Счетохме, че е настъпил моментът да погледнем малко по-отблизо това неповторимо партньорство, както и начина, по който биха могли да се включат в него предприятията и организациите в рамките на Европа.

In the spotlight: The European Alliance for Apprenticeships

Какво представлява Европейският алианс за професионална подготовка?

Стартирал през 2013 г., ЕАПП обединява правителствата с предприятията, доставчиците на услуги в сферата на образованието и обучението, социалните партньори, професионалните организации и мрежи, нестопанските и младежките организации, търговските камари и други, за да се справят с младежката безработица.

Членовете на ЕАПП са поели ангажимент да предприемат действия за подобряване на качеството, предлагането и имиджа на професионалната подготовка.

Защо беше основан Алиансът?

Финансовата криза през 2008 г. засегна особено силно младите хора, като безработицата сред младежите се разрасна из цяла Европа. Въпреки че през последните няколко години в повечето страни тези проценти започват да спадат, високите равнища на младежка безработица продължават да бъдат проблем.

Професионалната подготовка беше призната за особено ефективен начин да се помогне на младите хора да намерят работа, тъй като съчетанието от училищно образование и обучение на работното място дава на младите хора уникалната комбинация от умения, от която се нуждаят съвременните работодатели.

Какво е постигнал досега ЕАПП?

Към март 2017 г. постиженията на Алианса включват следното:

  • 35 включени страни;
  • над 200 поети ангажимента от членове, съсредоточени върху качеството, предлагането, имиджа и мобилността;
  • над 500 000 осигурени възможности за обучение и работа за млади хора;
  • държавите-членки на ЕС включиха професионалната подготовка в схемите за гаранция за младежта, което доведе до 390 000 предложения до 2016 г.

Защо да се предлага професионална подготовка?

Предлагането на професионална подготовка е прекрасен начин да привлечете младите хора със свежи идеи в дружеството ви, да ги обучите да отговарят на нуждите на вашето дружество и да запълнят пропуските в уменията си. Също така се предлага и финансова подкрепа чрез програми катоГаранция за младежта.

Какви са ползите от присъединяването към ЕАПП?

Присъединяването към Алианса води до по-голяма видимост и увеличен достъп до европейската мрежа за професионална подготовка, където може да споделяте най-добрите практики и да се учите от опита на другите. Ще получавате информация за насоки, практически инструменти, отчети и възможности за финансиране, както и покани за подходящи семинари и събития.

Как моята организация може да се присъедини към Алианса?

Организацията ви може да се присъедини към ЕАПП като поемекраткросрочен ангажименти изпрати предложението на empl-eafaatec [dot] europa [dot] eu (empl-eafa[at]ec[dot]europa[dot]eu). Ангажиментът може да бъде в една от следните области:

  • Усъвършенстване на съществуваща програма или инициатива;
  • Стартиране на ново партньорство или пилотна схема;
  • Започване на професионална подготовка в нова компания;
  • Улесняване на мобилността;
  • Подобряване на качеството;
  • Повишаване на осведомеността и привлекателността или други подходящи дейности.

След това ще трябва да предоставяте информация за вашите дейности и резултатите от ангажимента най-малко веднъж годишно чрез онлайн проучване.

Къде моята организация може да намери повече информация?

Посететеec.europa.eu/apprenticeships-alliance, за да намерите повече информация за Алианса и за това как да попълните документа за ангажимента. Има и група на ЕАПП в LinkedIn,към която може да се присъедините или може да изпратите имейл на empl-eafaatec [dot] europa [dot] eu (empl-eafa[at]ec[dot]europa[dot]eu) с всякакви въпроси.

 

Връзки по темата:

Европейски алианс за професионална подготовка

Гаранция за младежта

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Търсене на съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

EURES в Google+

Теми
Инструментариум на ЕС за мобилностНовини от пазара на труда/новини за мобилносттаНовини/доклади/статистикаМладост
Свързан раздел(и)
Условия на живот и труд
Сектор
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.