Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel18 oktober 2018Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 3 min

Sociala företag: entreprenörskap med sociala effekter

Ända sedan 2010 har entreprenörskap och egenföretagande varit en viktig del i EU:s strategi Europa 2020 för att skapa en smart och hållbar tillväxt för alla.

Social enterprise: Entrepreneurship with a social impact
Shutterstock

Precis som Europeiska kommissionen har understrukit bidrar entreprenörskap och egenföretagande till att skapa jobb, utveckla kompetenser samt ge arbetslösa och sårbara grupper möjlighet att fullt ut delta i samhällslivet och ekonomin.

Egenföretagare står för 14 procent av den totala sysselsättningen och spelar därmed en viktig roll för EU:s ekonomi. De senaste siffrorna från Eurostat visar att 30,6 miljoner människor i åldrarna 15–64 år var egenföretagare i EU 2016. Med tanke på att små och medelstora företag utgör 99 procent av företagen i EU och står för två tredjedelar av den totala sysselsättningen är det uppenbart varför kommissionen stödjer dessa företag.

Detta gör kommissionen för att stödja entreprenörskap och egenföretagande:

 • Fokuserar på företag som startas av arbetslösa och personer från sårbara grupper.

Sociala företag: företag med människan i fokus

Under de senaste åren har intresset för sociala företag ökat i EU. Det finns exempelvis omkring 43 000 sociala företag i Spanien vilka står för mer än 2,2 miljoner direkta och indirekta arbetstillfällen enligt en undersökning som har beställts av Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd. Samma undersökning visar också att omsättningen i den sociala ekonomin motsvarar 10 procent av BNP i landet.

De sociala företagen har växt till följd av den ökade insikten om vilken roll de kan spela för att hantera samhälls- och miljöutmaningar och stimulera inkluderande tillväxt. Företagen fokuserar på människor och främjar därmed social sammanhållning och det allmännas bästa.

Kännetecken på sociala företag

Sociala företag

 • tjänar det allmännas bästa (sociala, samhälleliga och miljömässiga mål) istället för vinstmaximering,
 • är innovativa genom de varor eller tjänster de erbjuder och genom den organisation eller de tillverkningsmetoder de använder,
 • anställer de mest sårbara personerna i samhället (socialt utestängda personer) och bidrar på så sätt till social sammanhållning, sysselsättning och minskad ojämlikhet.

Enligt kommissionen måste ett socialt företag även

 • bedriva ekonomisk verksamhet,
 • ha ett uttryckligt och i första hand socialt mål,
 • ha begränsningar vad gäller utdelning av vinster och/eller tillgångar,
 • vara oberoende,
 • ha en inkluderande styrning.

I vissa EU-länder är den här typen av företag fortfarande i sin linda, men har ändå fått en social inverkan.

Ett bra exempel: Klimax Plus i Grekland

Klimax Plus utvecklar hållbara verksamheter i den sociala och gröna ekonomin genom anpassad arbetsintegrering av personer som lider av psykisk ohälsa och socialt utestängda personer (exempelvis hemlösa, romer, tidigare fångar, flyktingar och immigranter). Det här grekiska sociala kooperativet bildades 2005. Intäkterna kommer från pappersinsamling och återvinningstjänster för företag i den privata sektorn (exempelvis hälso- och sjukvårdsföretag, sjukhus och bankkoncerner) och offentliga organ. Kooperativet erbjuder även catering och driver en restaurang. Det har ett kulturcenter, Porfyra, där personer med olika kulturell och social bakgrund kan träffas och dela med sig av sina erfarenheter och idéer samt lära sig mer om psykisk ohälsa och social utestängning. Centret är även öppet för utomstående som kan delta i kultur-, utbildnings- och företagsevenemang.

Klimax Plus har även en webbaserad radiokanal med program som kombinerar underhållning med information om missgynnade människor. Medarbetarna tillverkar även väggklockor. Hittills har mer än 150 personer anställts av det sociala kooperativet.

 

Länkar:

Entreprenörskap och egenföretagande

Europeiska kommissionen

Eurostat

Sysselsättning och social innovation

Europeiska socialfonden

En undersökning beställd av Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd

Social inverkan

Klimax Plus

Socialt kooperativ

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta en Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
 • Företag /Entreprenörskap
 • EURES bästa praxis
 • Externa intressenter
 • Arbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Nyheter/rapporter/statistik
 • Ungdom
Relaterade avsnitt
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.