Preskoči na glavno vsebino
EURES (EURopean Employment Services)
Novice18. oktober 2018Evropski organ za delo, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanjePredviden čas branja: 3 min

Socialno podjetništvo: podjetništvo z družbenim vplivom

Od leta 2010 je spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja ključni element strategije Evropa 2020 Evropske unije za doseganje pametne, trajnostne in vključujoče rasti.

Social enterprise: Entrepreneurship with a social impact
Shutterstock

Kot je poudarila Evropska komisija, podjetništvo in samozaposlovanje pomagata ustvarjati delovna mesta, razvijati znanje in spretnosti, brezposelnim in ranljivim ljudem pa omogočata polno sodelovanje v družbi in gospodarstvu.

Samozaposleni predstavljajo 14 % vseh zaposlenih in imajo tako pomembno vlogo v gospodarstvu Evropske unije. Najnovejši podatki Eurostata kažejo, da je bilo leta 2016 v Evropski uniji samozaposlenih 30,6 milijona ljudi, starih od 15 do 64 let. Glede na to, da mala in srednja podjetja predstavljajo 99 % podjetij v Evropski uniji in zagotavljajo dve tretjini vseh zaposlitev, je jasno, zakaj Komisija podpira ta podjetja.

Za spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja Komisija:

 • daje poseben poudarek zagonskim podjetjem, ki jih ustanavljajo brezposelni in ljudje iz ranljivih skupin,

Socialno podjetništvo: posel s srcem

V zadnjih letih se je povečalo zanimanje za socialna podjetja po vsej Evropi. V Španiji je na primer približno 43 000 socialnih podjetij, ki so odgovorna za več kot 2,2 milijona neposrednih in posrednih delovnih mest, po podatkih študije, ki jo je naročil Odbor Evropskega parlamenta za notranji trg in varstvo potrošnikov. Iz istega poročila je razvidno, da promet socialnega gospodarstva predstavlja 10 % nacionalnega BDP.

Rast socialnih podjetij je posledica vse večjega priznavanja pomena, ki ga imajo pri reševanju družbenih in okoljskih izzivov ter spodbujanja vključujoče rasti. Z osredotočanjem na ljudi spodbujajo občutek socialne kohezije in spodbujajo skupno dobro.

Osnovne značilnosti socialnih podjetij

Socialna podjetja:

 • služijo interesu skupnosti (socialni, družbeni in okoljski cilji) in ne maksimiranje dobička,
 • so inovativne narave zaradi blaga ali storitev, ki jih ponujajo, in glede na organizacijske ali proizvodne metode, ki jih uporabljajo,
 • zaposlujejo najranljivejše člane družbe (socialno izključene osebe), s čimer prispevajo k socialni koheziji, zaposlovanju in zmanjševanju neenakosti.

Po mnenju Komisije mora socialno podjetje izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • opravljati gospodarsko dejavnost,
 • slediti jasnim in primarnim socialnim ciljem,
 • imeti omejitve glede razdelitve dobička in/ali sredstev,
 • biti neodvisno,
 • imeti vključujoče upravljanje.

V nekaterih državah članicah so ta podjetja še vedno v povojih, vendar že imajo družbeni vpliv.

Dobra praksa: grški Klimax Plus

Klimax Plus razvija trajnostne poslovne dejavnosti v socialnem in zelenem gospodarstvu s prilagojeno integracijo oseb z duševnimi težavami in socialno izključenimi osebami (npr. brezdomci, Romi, nekdanji zaporniki, begunci in priseljenci). Ta grška socialna zadruga, ki je bila ustanovljena leta 2005, ustvarja dohodek z zbiranjem in recikliranjem papirja za podjetja v zasebnem sektorju (npr. zdravstvene družbe, bolnišnice, bančne skupine) in javne organe. Ponuja tudi gostinske storitve in vodi restavracijo. V kulturnem centru zadruge, Porfyra, se lahko srečujejo ljudje iz različnih kulturnih in družbenih okolij, izmenjujejo izkušnje in ideje ter spoznavajo duševne bolezni in socialno izključenost. Center je odprt tudi tretjim osebam za kulturne, izobraževalne in podjetniške dogodke.

Podjetje Klimax Plus ima tudi spletno radijsko postajo, na kateri ustvarjajo in predvajajo oddaje, ki združujejo zabavo in informacije o prikrajšanih posameznikih. Zaposleni lahko sodelujejo tudi pri izdelavi stenskih ur. Do zdaj je bilo v socialni zadrugizaposlenih več kot 150 ljudi.

 

Sorodne povezave:

Podjetništvo in samozaposlovanje

Evropska komisija

Eurostat

Zaposlovanje in socialne inovacije

Evropski socialni sklad

Študija, ko jo je naročil Odbor Evropskega parlamenta za notranji trg in varstvo potrošnikov

Družbeni vpliv

Klimax Plus

Socialna zadruga

 

Več o tem:

Evropski dnevi zaposlovanja

Drop’pin@EURES

Poiščite Euresovega svetovalca

Življenjske in delovne razmere v državah Euresa

Euresova zbirka podatkov o prostih delovnih mestih

Euresove storitve za delodajalce

Euresov koledar prireditev

Prihodnji spletni dogodki

EURES na Facebooku

EURES na Twitterju

EURES na LinkedInu

Teme
 • Poslovanje/podjetništvo
 • Najboljša praksa EURES
 • Zunanji deležniki
 • Novice s trga dela/novice mobilnosti
 • Novice/poročila/statistika
 • Mladina
Povezani razdelki
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Izjava o omejitvi odgovornosti

Članki so namenjeni zagotavljanju informacij uporabnikom portala EURES o aktualnih temah in trendih ter spodbujanju razprav in debat. Njihova vsebina ne odraža nujno stališča Evropskega urada za delo (ELA) ali Evropske komisije. Poleg tega EURES in ELA ne podpirata zgoraj omenjenih spletnih mest tretjih oseb.