Direct la conținutul principal
EURES (EURopean Employment Services)
Știre18 octombrie 2018Autoritatea Europeană a Muncii, Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune3 min de lectură

Întreprindere socială: antreprenoriat cu impact social

Începând cu 2010, promovarea inițiativelor private a constituit un element cheie al Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Social enterprise: Entrepreneurship with a social impact
Shutterstock

După cum a subliniat Comisia Europeană, inițiativele private contribuie la crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea competențelor și integrarea în societate și economie a șomerilor și a persoanelor dezavantajate.

Reprezentând 14% din totalul locurilor de muncă, persoanele care desfășoară activități independente joacă un rol important în economia UE. Cele mai recente cifre Eurostat arată că în 2016, 30,6 milioane de persoane din UE cu vârsta între 15-64 de ani desfășurau activități independente. Având în vedere că IMM-urile reprezintă 99% din întreprinderile din UE și două treimi din locurile de muncă, este de înțeles de ce Comisia sprijină aceste întreprinderi.

Pentru promovarea inițiativelor private, Comisia:

 • vizează întreprinderile înființate de șomeri și persoane provenind din grupuri dezavantajate;

Întreprindere socială: afacere cu caracter uman

În ultimii ani a crescut interesul pentru întreprinderile sociale în întreaga Europă. De exemplu, în Spania există aproximativ 43 000 de întreprinderi sociale care au dus la crearea a 2,2 milioane de locuri de muncă directe și indirecte, potrivit unui studiu comandat de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor din Parlamentul European. Același raport arată că cifra de afaceri a economiei sociale reprezintă 10% din PIB-ul național.

Creșterea întreprinderilor sociale a fost determinată de o recunoaștere sporită a rolului pe care acestea îl dețin în abordarea provocărilor societale și de mediu și în stimularea creșterii favorabile incluziunii. Punând accentul pe latura umană, acestea întăresc sentimentul de coeziune socială și promovează binele comun.

Caracteristici de bază ale întreprinderilor sociale

Întreprinderile sociale:

 • servesc interesului comunității (obiective sociale, societale și de mediu) și nu urmăresc maximizarea profitului;
 • au un caracter inovator, prin natura bunurilor și serviciilor pe care le oferă și prin metodele de organizare și producție pe care le utilizează;
 • angajează membrii cei mai dezavantajați ai societății (persoane excluse social), promovând astfel coeziunea socială, ocuparea forței de muncă și reducerea inegalităților.

Potrivit Comisiei, o întreprindere socială trebuie, de asemenea, să îndeplinească următoarele condiții:

 • să desfășoare o activitate economică;
 • să urmărească un obiectiv social explicit și principal;
 • să aibă limite în ceea ce privește repartizarea profiturilor și/sau a activelor;
 • să fie independentă;
 • să aibă o guvernanță favorabilă incluziunii;

În unele state membre, deși aceste întreprinderi se află încă în fază incipientă, au deja un impact social.

Cele mai bune practici: Klimax Plus, Grecia

Klimax Plus desfășoară activități economice durabile în sectorul economic social și ecologic prin locuri de muncă favorabile integrării persoanelor cu probleme de sănătate mintală și excluse social (de exemplu, persoane fără adăpost, de etnie romă, foști deținuți, refugiați și imigranți). Această cooperativă socială elenă, înființată în 2005, generează venituri prin furnizarea de servicii de colectare și reciclare a hârtiei companiilor din sectorul privat, (de exemplu, societăți sanitare, spitale, grupuri bancare) și organismelor publice. Aceasta oferă, de asemenea, servicii de catering și gestionează un restaurant. La centrul său cultural, Porfyra, persoanele care provin din medii culturale și sociale diferite se pot întâlni și împărtăși experiențe și idei, și pot afla mai multe despre bolile mintale și excluziunea socială. Centrul este deschis și terților pentru evenimente culturale, de formare și corporative.

Klimax Plus deține și un post de radio online care produce emisiuni de divertisment îmbinate cu informații despre persoanele defavorizate. Angajații pot participa și la fabricarea de ceasuri de perete. Până în prezent, cooperativa socială a avut peste 150 de angajați.

 

Linkuri conexe:

Inițiative private

Comisia Europeană

Eurostat

Ocuparea forței de muncă și inovare socială

Fondul social european

Studiu comandat de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor din Parlamentul European

Impact social

Klimax Plus

Cooperativa socială

 

Mai multe informații:

Zilele europene ale locurilor de muncă

Drop’pin@EURES

Găsiți un consilier EURES

Condiții de viață și de muncă în țările participante la EURES

Baza de date cu locuri de muncă a EURES

Servicii EURES pentru angajatori

Calendarul evenimentelor EURES

Următoarele evenimente online

EURES pe Facebook

EURES pe Twitter

EURES pe LinkedIn

 

Teme
 • Afaceri / Antreprenoriat
 • Cele mai bune practici EURES
 • Părțile interesate externe
 • Știri despre piața muncii/știri despre mobilitate
 • Știri/rapoarte/statistici
 • Tineret
Secțiuni aferente
Sectorul
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Disclaimer

Articolele sunt menite să ofere utilizatorilor portalului EURES informații despre subiecte și tendințe actuale și să stimuleze discuțiile și dezbaterile. Conținutul acestora nu reflectă neapărat punctul de vedere al Autorității Europene a Muncii (ELA) sau al Comisiei Europene. În plus, EURES și ELA nu aprobă site-urile web ale terților menționate mai sus.