Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article18 oktober 2018European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion3 min read

Sosialt foretak: Entreprenørskap med sosial innvirkning

Siden 2010 har promotering av entreprenørskap og selvstendig næringsvirksomhet vært et nøkkelelement i EUs Europa 2020-strategi for å oppnå smart, bærekraftig og inkluderende vekst.

Social enterprise: Entrepreneurship with a social impact
Shutterstock

Som Europakommisjonen har fremhevet, gjør entreprenørskap og selvstendig næringsvirksomhet det enklere å skape jobber, utvikle ferdigheter og gi arbeidsløse og utsatte personer muligheten til å delta i samfunnet og økonomien.

Selvstendig næringsdrivende består av 14 prosent av den totale sysselsettingen og spiller en viktig rolle i EUs økonomi. De siste Eurostat-tallene viser at 30,6 millioner mennesker fra 15 til 64 år i EU var selvstendig næringsdrivende i 2016. Med tanke på at små bedrifter utgjør 99 prosent av selskapene i EU og står for to tredjedeler av den totale sysselsettingen, er det tydelig hvorfor kommisjonen støtter disse virksomhetene.

Kommisjonen gjør følgende for å fremme entreprenørskap og selvstendig næringsvirksomhet:

 • fokuserer på oppstart av bedrifter av arbeidsløse personer og folk fra sårbare grupper;

Sosialt foretak: Virksomhet med menneskelig innblanding

De siste årene har interessen for sosiale foretak i hele Europa økt. Det finnes for eksempel 43 000 sosiale foretak i Spania som er ansvarlig for over 2,2 millioner direkte og indirekte jobber, ifølge en studie utført av Europaparlamentets komité for det indre markedet og forbrukervern. Den samme rapporten viser at sosialøkonomiens omsetning representerer 10 prosent av nasjonal BNP.

Veksten av sosiale foretak har vært drevet av en økende anerkjennelse av rollen de har med tanke på å takle sosiale utfordringer og miljøutfordringer og stimulering av inkluderende vekst. Ved å fokusere på mennesker, fremmer de en følelse av sosial samhørighet og det felles gode.

Grunnleggende egenskaper for sosiale bedrifter

Sosiale foretak:

 • jobb for samfunnets interesser (sosiale samfunnsmessige, miljømessige mål) i stedet for profittmaksimering;
 • ha en nyskapende karakter gjennom varene og tjenestene de tilbyr, og gjennom organisasjons- eller produksjonsmetodene de bruker;
 • sett samfunnets mest sårbare medlemmer i arbeid (sosialt ekskluderte personer) og bidra på den måten til sosial samhørighet, sysselsetting og redusering av ulikhet.

Ifølge kommisjonen må et sosialt foretak også oppfylle følgende betingelser:

 • engasjere seg i en økonomisk aktivitet;
 • strebe mot et eksplisitt og primært, sosialt mål;
 • ha begrensninger med tanke på fordeling av fortjeneste og/eller eiendeler;
 • være uavhengig;
 • ha et inkluderende styresett.

I noen medlemsstater er disse bedriftene fremdeles i startfasen, men de har allerede en sosial påvirkningsevne.

Beste praksis: Hellas Klimax Plus

Klimax Plus utvikler bærekraftig forretningsvirksomhet i den sosiale og grønne økonomien gjennom skreddersydd arbeidsintegrasjon av personer med psykiske problemer og sosialt ekskluderte personer (f.eks. hjemløse, romfolk, tidligere insatte, flyktninger og innvandrere). Dette greske sosialsamarbeidet, som startet i 2005, genererer inntekter fra tjenester knyttet til papirinnsamling og gjenvinning for private selskaper (f.eks. helseforetak, sykehus, bakkonsern) og offentlige organer. Det tilbyr også cateringtjenester og driver en restaurant. Ved kultursenteret deres, Porfyra, kan personer fra ulike kulturelle og sosiale bakgrunner møtes og dele erfaringer og ideer, samt lære om psykisk lidelse og sosial ekskludering. Dette senteret er også åpent for tredjeparter for hendelser knyttet til kultur, opplæring og virksomhet.

Klimax Plus har også en nettradiostasjon som produserer show som kombinerer underholdning og informasjon om vanskeligstilte mennesker. Ansatte kan også delta i produksjon av veggur. Til dags dato har over 150 personer blitt ansatt gjennom sosialsamarbeidet.

 

Relevante lenker:

Entreprenørskap og selvstendig næringsvirksomhet

Europakommisjonen

Eurostat

Sysselsetting og sosial innovasjon

Det europeiske sosialfond

En studie utført av Europaparlamentets komité om det indre markedet og forbrukervern

Sosial innvirkning

Klimax Plus

Sosialsamarbeid

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop'pin@EURES

Finn en EURES-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES’ jobbdatabase

EURES’ tjenester for arbeidsgivere

EURES’ aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
 • Business /Entreprenørskap
 • EURES beste praksis
 • Eksterne interessenter
 • Arbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Nyheter/rapporter/statistikk
 • Ungdom
Relaterte seksjon(er)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.