Glavni sadržaj
EURES
Novinski članak18. listopada 2018.Europsko nadzorno tijelo za rad, Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje

Socijalno poduzeće: Poduzetništvo sa socijalnim učinkom

Od 2010. godine, promicanje poduzetništva i samozapošljavanja ključni je element strategije EU-a Europa 2020 za postizanje pametnog, održivog i uključivog rasta.

Social enterprise: Entrepreneurship with a social impact
Shutterstock

Kako je istaknula Europska komisija, poduzetništvo i samozaposlenost pogoduju stvaranju radnih mjesta, razvijanju vještina i pružanju prilika nezaposlenim i ranjivim osobama za potpuno sudjelovanje u društvu i gospodarstvu.

S obzirom na to da čine 14 % ukupnog broja zaposlenih, samozaposlene osobe imaju važnu ulogu u gospodarstvu EU-a. Najnoviji podatci Eurostata pokazuju da je 2016. u EU-u 30,6 milijuna osoba u dobi između 15 i 64 godine bilo samozaposleno. Uzimajući u obzir da MSP-ovi čine 99 % poduzeća u EU-u i predstavljaju dvije trećine ukupne zaposlenosti, jasno je zašto Komisija podržava ova poduzeća.

U svrhu promicanja poduzetništva i samozaposlenosti, Komisija:

  • stavlja naglasak na nova poduzeća koja osnivaju nezaposlene osobe i osobe iz ranjivih skupina;

Socijalno poduzeće: poslovanje s dodirom ljudskosti

Posljednjih godina primijećeno je rastuće zanimanje za socijalna poduzeća diljem Europe. Na primjer, prema studiji koju je naručio Odbor Europskog parlamenta za unutarnje tržište i zaštitu potrošača u Španjolskoj postoji otprilike 43 000 socijalnih poduzeća koja su odgovorna za više od 2,2 milijuna izravnih ili neizravnih radnih mjesta. Isto izvješće pokazuje da ukupan promet socijalnog gospodarstva čini10 % nacionalnog BDP-a.

Rast socijalnih poduzeća potaknut je boljim prepoznavanjem uloge koju ona mogu imati u rješavanju društvenih i ekoloških izazova te poticanju uključivog rasta. Stavljanjem naglaska na osobe, ona potiču osjećaj socijalne kohezije i promiču opće dobro.

Osnovna obilježja socijalnih poduzeća

Socijalna poduzeća:

  • služe interesu zajednice (socijalnim, društvenim, ekološkim ciljevima) umjesto stvaranju što veće dobiti;
  • inovativna su, u smislu proizvoda ili usluga koje nude te organizacijskih ili proizvodnih metoda kojima se koriste;
  • zapošljavaju najosjetljivije članove društva (socijalno isključene osobe), doprinoseći na taj način socijalnoj koheziji, zaposlenosti i smanjenju nejednakosti.

Prema mišljenju Komisije, socijalno poduzeće mora također ispunjavati sljedeće uvjete:

  • baviti se gospodarskom djelatnošću;
  • imati izričit i primarno socijalan cilj;
  • imati ograničenja u smislu raspodjele dobiti i/ili imovine;
  • biti neovisno;
  • imati uključivo upravljanje.

U nekim zemljama članicama ova poduzeća još su u povojima, ali već imaju socijalni učinak.

Najbolje prakse: Grčki Klimax Plus

Klimax Plus razvija održive poslovne aktivnosti u društvenom i zelenom gospodarstvu kroz prilagođenu radnu integraciju osoba s problemima mentalnog zdravlja i društveno isključenih osoba (npr. beskućnika, Roma, bivših zatvorenika, izbjeglica i useljenika). Ova grčka socijalna zadruga, osnovana 2005. godine, stvara prihod od sakupljanja papira i usluga recikliranja za poduzeća privatnog sektora (npr. zdravstvene poduzeća, bolnice, bankovne grupe) i javna tijela. Također, pruža ugostiteljske usluge i vodi restoran. U njihovom kulturnom centru, Porfyra, ljudi različitog kulturnog i društvenog podrijetla mogu se sastajati i dijeliti svoja iskustva i ideje te učiti o mentalnim bolestima i društvenoj isključenosti. Centar je otvoren i trećim stranama za kulturna, obrazovna i poslovna događanja.

Klimax Plus također ima mrežnu radio postaju, koja producira emisije u kojima se kombinira zabava s informacijama o osobama u nepovoljnom položaju. Zaposlenici mogu također sudjelovati u proizvodnji zidnih satova. Više od 150 osoba do sada je zaposleno u socijalnoj zadruzi.

 

Korisne poveznice:

Poduzetništvo i samozapošljavanje

Europska komisija

Eurostat

Zapošljavanje i socijalne inovacije

Europski socijalni fond

Studija koju je naručio Odbor Europskog parlamenta za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Socijalni učinak

Klimax Plus

Socijalna zadruga

 

Pročitajte više:

Europski dani poslova

Drop’pin@EURES

Pronađite savjetnikaEURES-a

Životni i radni uvjeti u zemljama u kojima djeluje EURES

EURES-ova baza poslova

EURES-ove usluge za poslodavce

EURES-ov kalendar događaja

Uskoro na internetu

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedInu

 

Teme
Posao /PoduzetništvoNajbolja praksa EURES-aVanjski dioniciVijesti o tržištu rada/vijesti o mobilnostiVijesti/izvješća/statistikeMladost
Povezani odjeljak(i)
Život i rad
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Odricanje

Članci su namijenjeni korisnicima portala EURES pružiti informacije o aktualnim temama i trendovima te potaknuti raspravu i debatu. Njihov sadržaj ne odražava nužno stav Europske uprave za rad (ELA) ili Europske komisije. Nadalje, EURES i ELA ne podržavaju gore navedene web stranice trećih strana.