Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)
Artikkel18. oktoober 2018Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat3 min lugemist

Sotsiaalne ettevõtte: sotsiaalse mõjuga ettevõtlusvorm

Alates 2010. aastast on ettevõtluse ja füüsilisest isikust ettevõtjaks hakkamise edendamine olnud üheks võtmeelemendiks Euroopa Liidu strateegias „Euroopa 2020“, mille eesmärk on nutikas, kestlik ja kaasav majanduskasv.

Social enterprise: Entrepreneurship with a social impact
Shutterstock

Euroopa Komisjon on märkinud, et ettevõtlus ja FIEks hakkamine aitab luua töökohti ja arendada oskusi ning annab töötutele ja haavatavatele inimestele võimaluse täielikult osaleda ühiskonnas ja majanduses.

FIEd moodustavad kogu tööhõivest 14% ja nendel on Euroop aLiidu majanduses tähtis roll. Eurostati viimastel andmetel töötas 2016. aastal Euroopoa Liidus FIEna 30,6 miljonit 15–64-aastast inimest. Kuivõrd 99% Euroopa Liidu ettevõtetest on VKEd ja moodustavad kaks kolmandikku kogu tööhõivest, on selge, miks komisjon neid toetab.

Komisjon edendab ettevõtlust ja FIEks hakkamist järgmiste meetmetega:

 • keskendumine töötute ja haavatavate rühmade inimeste asutatud idufirmadele;

Sotsiaalsed ettevõtted keskenduvad inimestele

Viimaste aastate jooksul on huvi sotsiaalsete ettevõtete vastu kasvanud kogu Euroopas. Näiteks Hispaanias on neid ligikaudu 43 000 ning need vastutavad üle 2,2 miljoni otsese ja kaudse töökoha eest, selgub Euroopa Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellitud uuringust. Sama aruande kohaselt moodustab sotsiaalse majanduse käive riigi SKPst 10%.

Sotsiaalsete ettevõtete kasvu on ajendanud üha parem mõistmine, mis roll on neil ühiskonna- ja keskkonnaprobleemidega toime tulemisel ning kaasava majanduskasvu ergutamisel. Sotsiaalsed ettevõtted keskenduvad inimestele, soodustades ühiskondlikku kokkukuuluvust ja edendades üldist hüvangut.

Sotsiaalsete ettevõtete põhiomadused

Sotsiaalsed ettevõtted:

 • ei keskendu suurimale kasumile, vaid teenivad kogukondade huve (sotsiaalseid, ühiskondlikke ja keskkonna-eesmärke);
 • on olemuselt uuenduslikud, seda pakutavate toodete või teenuste ning organisatsiooni või tootmismeetodite kaudu;
 • pakuvad tööd kõige haavatavamatele ühiskonnaliikmetele (sotsiaalselt tõrjutud isikutele), aidates kaasa sotsiaalse sidususe loomisele, tööhõivele ja ebavõrdsuse vähendamisele.

Komisjoni sõnul peab sotsiaalne ettevõte vastama ka järgmistele tingimustele:

 • osalema majandustegevuses;
 • tegutsema selge ja eelkõige ühiskondliku eesmärgi nimel;
 • tema kasumi ja/või varade jaotus peab olema piiratud;
 • olema sõltumatu;
 • olema kaasava juhtimisega.

Mõnes liikmesriigis on sellised ettevõtted alles algusjärgus, kuid nende sotsiaalne mõju on juba tuntav.

Parim tava: Kreeka ettevõte Klimax Plus

Klimax Plus arendab sotsiaalse ja rohelise majanduse kestlikke äritegevusi, kasutades kohandatud tööintegratsiooni vaimse tervise häiretega ja sotsiaalselt tõrjutud inimeste jaoks (näiteks kodutud, romad, endised vangid, pagulased ja sisserändajad). See 2005. aastal asutatud Kreeka sotsiaalühistu saab tulu vanapaberi kogumise ja ringlussevõtu teenuste pakkumisest nii erasektori ettevõtetele (nt tervishoiuasutused, haiglad, pangakontsernid) kui ka avalik-õiguslikele asutustele. Samuti pakub ettevõte toitlustusteenust ja peab restorani. Ettevõtte kultuurikeskuses Porfyra saavad eri kultuuri- ja sotsiaalse taustaga inimesed kohtuda, jagada kogemusi ja mõtteid ning avardada teadmisi vaimuhaiguste ja sotsiaalse tõrjutuse kohta. Keskuses saavad ka kolmandad isikud pidada kultuuri-, koolitus- ja ettevõtteüritusi.

Ettevõttel Klimax Plus on ka veebiraadiojaam, mille saadetes ühendatakse meelelahutus ja teave ebasoodsas olukorras inimeste kohta. Samuti saavad ettevõtte töötajad osaleda seinakellade tootmisel. Praeguseks on sotsiaalühistus tööd leidnud üle 150 inimese.

 

Seotud lingid

Ettevõtlus ja füüsilisest isikust ettevõtjaks hakkamine

Euroopa Komisjon

Eurostat

Tööhõive ja sotsiaalne innovatsioon

Euroopa Sotsiaalfond

Euroopa Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellitud uuring

Sotsiaalne mõju

Klimax Plus

Sotsiaalühistu

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

Drop’pin@EURES

EURESe nõustajad

Elu- ja töötingimused EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

 

Teemad
 • Ettevõtlus
 • EURESe parim tava
 • Välised sidusrühmad
 • Tööturuuudised/liikumisuudised
 • Uudised/aruanded/statistika
 • Noorus
Seotud jaotis(ed)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.